Gebed

Gebed

Heilige Engel van Gethsemani, Gij zijt neergedaald tot de Heer in zijn bittere doodsangst om Hem de kelk der kracht te reiken. Wij willen u navolgen. Geef dat de uren van het lijden van de Heer niet aan ons voorbijgaan, zonder dat we er ons met heel ons hart in verdiept hebben. Laat ons waken met u in de duisternis van de nacht, zodat we […]

Lezen

De bijzondere hulp van de Engel

De bijzondere hulp van de Engel

De Engelbewaarder is een onschatbaar grote hulp in omgang met het lijden. Hij wil vooral niet dat wij door het kruis ziek worden aan onze ziel, hard van hart worden of egoïstisch, doordat we alles alleen vanuit onze eigen smart beschouwen. Hij zegt veelmeer: “Laat je niet verwarren door het leed. Liefde bergt altijd het lijden in zich, omdat haar laatste vervulling pas in de […]

Lezen

De Engel en het lijden

De Engel en het lijden

Er is een groot verschil tussen Engelen en mensen wat betreft hun begrip over het lijden. De mens die lijden kan, en sinds de zondeval de pijn niet meer kan ontlopen, gaat ervoor op de vlucht, terwijl de Engel, die niet lijden kan, deze als een grote schat aanziet. De Engel ziet het lijden anders. Wij moeten leren om met de ogen van de Engel […]

Lezen

De Engel troost

De Engel troost

De passie in de Hof van Olijven wil ons leren dat het uur van de Engel bestaat. Dat uur kwam toen de Heer bad en leed. Zijn vrienden sliepen, zijn moeder was ver weg en hij was alleen en door iedereen in de steek gelaten. Dit was het uur en het moment van de Engel. De Engel helpt ons ook om niet met de demon […]

Lezen

Stigmatisatie

Stigmatisatie

Doornenkroon, nagels en speer zijn de lijdenswerktuigen waarmee de Heer in zijn heilige Passie driemaal doorboord werd. Ze worden genoemd in de beschrijving van de mystieke ervaring van de stigmatisatie van de H. Lidwina van Schiedam op het feest van de apostel St. Thomas. In de biografie van haar leven wordt verhaald, hoe op de bewuste avond Engelen haar kamer betraden, voorzien van de werktuigen […]

Lezen

Slapen ook wij?

Slapen ook wij?

Hoe vaak is het gebeurd in de geschiedenis van de Kerk, dat de leerlingen van de Heer hebben geslapen, terwijl hun vijanden zeer ijverig hun perverse plannen ten uitvoer brachten. De Heiligen waren mensen, die zich lieten wekken, misschien door deze Engel van de Hof van Olijven, en wel zo intens, dat ze gegrepen werden door het lijden van de Heer. Ze wilden met hun […]

Lezen

De Engel in de Hof van Olijven

De Engel in de Hof van Olijven

Midden in het bittere lijden van de Heer in de Hof van Olijven, verschijnt een Engel. Dit was ook voor de Heilige Engel een nieuwe ervaring: zijn Heer en God zó zwak te zien, op de grond neergeworpen, te midden van zo grote angst en duisternis en alleen gelaten door zijn beste vrienden. En hij, een Engel, een schepsel van deze nu zo onmachtige Heer, […]

Lezen

Hoe groot is de waarde van het lijden!

Hoe groot is de waarde van het lijden!

Haar beide Engelen troostten haar ook in haar lijden. “Ik nam vandaag toevlucht tot de Engelen. Toen zag ik mijn Engelbewaarder in een stralende heerlijkheid voor mij. Hij boog zich over mijn bed en sprak tot mij: “Je bent toch niet alleen. Zie, ik waak dag en nacht bij jou… Droog je tranen en breng je gebeden voor de Heer. Mijn broeder, de Aartsengel is […]

Lezen

Het ware Evangelie

Het ware Evangelie

Hopelijk heb je de Bijbel er eens op nagelezen in Gen. 16, waar het verhaal over Hagar staat. Zij beantwoordt de vraag van de Engel heel eerlijk: “Ik ben weggelopen bij mijn meesteres Sara”. Jij zou misschien denken: Nou, gelijk heeft ze. Als haar meesteres haar  het leven zo onaangenaam maakt als maar mogelijk is, zou ik er ook van door gaan. Zo denken wij… […]

Lezen

Niet begrijpen maar aanbidden

Niet begrijpen maar aanbidden

Moeder Gabriele schrijft eens, dat geen schepsel – dus ook geen Engel – de liefde van God in het lijden kan begrijpen, wel echter kan aanbidden. Een heel diep woord, wat een licht werpt op de relatie tussen de Engel en het lijden. Ook hij kan het uiteindelijk niet begrijpen, ondanks zijn diepe kennis. Maar deze is niet voldoende om het lijden als liefdesgeheim van […]

Lezen