Onbevlekt Hart!

Onbevlekt Hart!

Wees gegroet Maria, die geheel verenigd bent met de verlossende toewijding van uw Zoon!Moeder van de Kerk! Verlicht het Volk van God langs de wegen van geloof, hoop en liefde! … Onbevlekt Hart! Help ons om de dreiging van het kwaad te overwinnen, die zo gemakkelijk wortel schiet in de harten van de mensen van vandaag, en waarvan de onmetelijke gevolgen al op onze moderne […]

Lezen

Gebed van boete voor de zielen in het vagevuur

Gebed van boete voor de zielen in het vagevuur

Almachtige, Eeuwige God! Omdat het Uw Wil is dat we zouden bidden voor de Arme Zielen, bied ik U, door Maria’s meest onbevlekte handen, alle Missen die vandaag worden opgedragen aan, voor Uw hoogste Eer en voor de verlossing van de zielen in het Vagevuur. Nederig smeek ik U, wis hun schuld door de overvloedig rijke verdiensten van Uw meest Geliefde Zoon en wees hen […]

Lezen

Gebed

Gebed
Lezen

Gebed voor de zielen in het vagevuur

Gebed voor de zielen in het vagevuur

Heer Jezus Christus, Koning der Glorie, behoed de zielen van alle gelovige overledenen van de kwellingen van de hel en de diepten van de onderwereld. Behoed hen voor de muil van de leeuw, zodat de hel hen niet verslindt, dat ze niet in de duisternis vallen. Laat Sint Michael, de vaandeldrager, hen leiden naar het heilige licht dat U ooit aan Abraham hebt beloofd en […]

Lezen

Smeekgebed

Smeekgebed

“Verleen ons, o Heer,de hulp van uw hemelse legerscharen,opdat wij door hen, voor de vreselijke aanvallenvan de boze vijand bewaard blijvenen door het Kostbaar Bloed van onze Heeren op de voorspraak van de allerheiligste Maagd Mariavan iedere nood bevrijd,u weer in vrede kunnen dienen. Amen”.

Lezen

Altijd bidden

Altijd bidden

Veel mensen zijn zo druk bezig met van alles en nog wat en dan krijg je te horen: “Ik heb geen tijd om te bidden.” Daarbij is het zo simpel en heeft ieder zoveel gelegenheid! Als je dit leest – zo stel ik me voor – zit je misschien in de trein. Of je staat bij de bushalte. Misschien zit je net in een lange […]

Lezen

Feest van de H. Engelbewaarders

Feest van de H. Engelbewaarders

O heilige Engel!Gij zijt mijn beschermer sinds mijn geboorte.Aan u geef ik vandaag mijn hart.Geef het aan mijn Heiland, aan wie alleen het zal toebehoren.U bent mijn beschermer in het leven, wees ook mijn trooster bij het sterven! Versterk mijn geloof, bekrachtig mijn hoop,ontsteek in mij de Goddelijke liefde!Verkrijg voor mij, dat ik mij niet laat beangstigen door het voorbije leven,het heden mij niet verontrusten,de […]

Lezen

Gebed tot St. Raphael

Gebed tot St. Raphael

Heilige Aartsengel Raphael, gij hemelse arts, gij Engel van de smart en de genezing, gij patroon van de artsen: kom ons te hulp! Heilige Aartsengel Raphael, onze leermeester in de geestelijke strijd, gij overwinnaar over de boze geesten, gij onoverwinnelijke verdediger in lichamelijke en geestelijke gevaren: kom ons te hulp! Heilige Aartsengel Raphael, bemoediging van de zielen in beproeving, gij leraar in de onderscheiding van […]

Lezen

Gebed tot St. Gabriel

Gebed tot St. Gabriel

Heilige Aartsengel Gabriel, gij kracht van God, gij Engel van het woord en van de verkondiging: kom ons te hulp! Heilige Aartsengel Gabriel, gij Engel van de Menswording, gij eerste aanbidder van Jezus in de schoot van Maria: kom ons te hulp! Heilige Aartsengel Gabriel, gij Engel van het zwijgen en het luisteren, gij Engel van de gehoorzaamheid, gij meester van het christelijk gebed: kom […]

Lezen

Gebed tot St. Michael

Gebed tot St. Michael

Heilige Aartsengel Michael, vol van Gods wijsheid, met roem en eer gekroond,machtige vorst van de hemelse legerscharen:kom ons te hulp! Heilige Aartsengel Michael, Gij draagt het banier van de Heilige Drievuldigheid,Gij wachter bij het paradijs:kom ons te hulp! Heilige Aartsengel Michael, Gij leider en trooster van het volk van Israel, Gij glans en steun van de strijdende Kerk, Gij eer en vreugde van de triomferende […]

Lezen