Feest van de H. Engelbewaarders

Feest van de H. Engelbewaarders

O heilige Engel!Gij zijt mijn beschermer sinds mijn geboorte.Aan u geef ik vandaag mijn hart.Geef het aan mijn Heiland, aan wie alleen het zal toebehoren.U bent mijn beschermer in het leven, wees ook mijn trooster bij het sterven! Versterk mijn geloof, bekrachtig mijn hoop,ontsteek in mij de Goddelijke liefde!Verkrijg voor mij, dat ik mij niet laat beangstigen door het voorbije leven,het heden mij niet verontrusten,de […]

Lezen

Gebed tot St. Raphael

Gebed tot St. Raphael

Heilige Aartsengel Raphael, gij hemelse arts, gij Engel van de smart en de genezing, gij patroon van de artsen: kom ons te hulp! Heilige Aartsengel Raphael, onze leermeester in de geestelijke strijd, gij overwinnaar over de boze geesten, gij onoverwinnelijke verdediger in lichamelijke en geestelijke gevaren: kom ons te hulp! Heilige Aartsengel Raphael, bemoediging van de zielen in beproeving, gij leraar in de onderscheiding van […]

Lezen

Gebed tot St. Gabriel

Gebed tot St. Gabriel

Heilige Aartsengel Gabriel, gij kracht van God, gij Engel van het woord en van de verkondiging: kom ons te hulp! Heilige Aartsengel Gabriel, gij Engel van de Menswording, gij eerste aanbidder van Jezus in de schoot van Maria: kom ons te hulp! Heilige Aartsengel Gabriel, gij Engel van het zwijgen en het luisteren, gij Engel van de gehoorzaamheid, gij meester van het christelijk gebed: kom […]

Lezen

Gebed tot St. Michael

Gebed tot St. Michael

Heilige Aartsengel Michael, vol van Gods wijsheid, met roem en eer gekroond,machtige vorst van de hemelse legerscharen:kom ons te hulp! Heilige Aartsengel Michael, Gij draagt het banier van de Heilige Drievuldigheid,Gij wachter bij het paradijs:kom ons te hulp! Heilige Aartsengel Michael, Gij leider en trooster van het volk van Israel, Gij glans en steun van de strijdende Kerk, Gij eer en vreugde van de triomferende […]

Lezen

Gebed tot de H. Engelen

Gebed tot de H. Engelen

Alle H. Engelen en Aartsengelen, weest ons boodschappers van de Goddelijke liefde. Alle Koren van de zalige Geesten, laat ons instemmen met uw lofgezang. Mijn heilige Engel, ik wil u danken voor uw liefde. Gij Engelen van hen, voor wie ik zorg draag, help mij voor hen een zichtbare Engelbewaarder te zijn. Gij Engelen van de gelovigen, laat hen trouw in het geloof blijven. Gij […]

Lezen

Kom ons te hulp!

Kom ons te hulp!

Heilige aartsengel Michaël, hoor onze smeekbede aan! Kom ons te hulp met uw legioenen! Werp uw grote kreet: Wie is als God! als een anker in de verwarring van deze tijd.U hebt tegen de gevallen engelen gestreden.Werp hen ook vandaag in de diepten van de hel, opdat wij beschermd worden tegen hun aanvallen. Heilige aartsengel Michaël, kom ons te hulp in de kracht van God […]

Lezen

Stuur ons uw Engelen!

Stuur ons uw Engelen!

O Maria, Onbevlekte, Koningin van de Heilige Engelendie vol vreugde u dienen.Gij verenigt in Uw heerscharen al Uw dienaren,om ook in de huidige, geestelijke strijdde overwinning voor God te behalen. Daarom nemen wij onze toevlucht tot U, onze Vrouwe,Koningin en Moeder, en we bidden met vertrouwen: Zie onze nood en stuur ons Uw Engelen! Hoor onze smeekbede en kom met uw Engelen! Blijf bij ons […]

Lezen