27 September: achtste dag van de novene

27 September: achtste dag van de novene

1+

Lezen

24 September: vijfde dag van de novene

24 September: vijfde dag van de novene

2+

Lezen

21 September: tweede dag van de novene

21 September: tweede dag van de novene

2+

Lezen

Gebed tot St. Gabriel

Gebed tot St. Gabriel

Kom naar ons toe, St. Gabriel, die voor de troon van de Allerhoogste staat, maar naar het volk gestuurd bent, om hen Goddelijke boodschappen te geven, die hen naar God moeten leiden. Gij drager van het Goddelijk licht. Kom en verlicht ons leven! Waar duisternis en dwaalleer zijn, ontsteek het licht van de Waarheid. Waar onenigheid en strijd heersen, laat het stille licht van de […]

Lezen

Daar waar je bent

Daar waar je bent

Het is niet moeilijk om in contact te komen met St. Gabriel. Hij verscheen aan de priester Zacharias in de tempel – de plaats die eigen is aan de priesters.  Hij verscheen aan de Maagd Maria in Nazareth omdat zij in deze stad woonde. Hij toonde zich aan de profeet Daniël aan de oever van de rivier omdat hij daar was. Hieruit kunnen we dus […]

Lezen

Onze gids

Onze gids

Zie hoe God handelt: Als hij aan de mens denkt, spreekt hij met de Engel. Zo plaatst Hij bewust de Engel tussen Zichzelf en ons. Als we daarom God willen benaderen, ontmoeten we eerst de Engel die Hij ons stuurt om ons op te voeden, te begeleiden, te onderwijzen en voor te bereiden. Zo heeft Hij bij Zacharias gehandelt en evenzo bij Maria, door hen […]

Lezen

Ik ben Gabriel, die voor God staat!

Ik ben Gabriel, die voor God staat!

St. Gabriel werd naar Zacharias gezonden, om hem te verkondigen, dat zijn gebeden waren verhoord, en in deze samenhang maakte hij zichzelf bekend met de volgende woorden: “Ik ben Gabriël die voor Gods aangezicht staat, en ik ben gezonden om tot u te spreken en u deze blijde boodschap aan te kondigen.”  (Lk 1, 19). Met deze korte woorden openbaart de Aartsengel zijn naam en […]

Lezen

Onze “menswording”

Onze “menswording”

St. Gabriël helpt ons als Engel van de Menswording ook bij de belangrijkste levenstaak, namelijk die van onze eigen “menswording”, onze ontwikkeling als mens. Ons aardse leven heeft maar één doel, namelijk om volmaakt te worden.  Het gaat erom om tot in het binnenste van ons hart goed te worden. De goede mens is tenslotte de heilige mens. De werkelijk goede mens is degene die […]

Lezen

Helper

Helper

De hulp van St. Gabriël strekt zich ook uit tot het brede gebied van het menselijk werk. Hij hoorde uit de mond van Maria de woorden: “Zie, ik ben de dienstmaagd van de Heer”. Met ons werk kunnen en willen we toch ook de Heer dienen. St. Gabriël helpt daarom in veel zaken die met het werk te maken hebben. Dit begint al bij het […]

Lezen

Doopsel

Doopsel

We mogen ook zeker de kinderen op een speciale manier aan deze Aartsengel toevertrouwen, zodat hij hen kan beschermen tegen de vele schadelijke invloeden die hun geweten proberen te vergiftigen. St. Gabriël ziet in ieder kind de trekken van het Goddelijke Kind, wiens intrede in de wereld hij met grote vreugde mocht helpen voorbereiden.  Zo is hij ook bereid om ieder kind te beschermen en […]

Lezen