Gebed tot St. Gabriel

Gebed tot St. Gabriel

Sint Gabriël de Aartsengel is het meest bekend als de Engel die de Blijde Boodschap aan Maria bracht en haar uitnodigde om “Ja” te zeggen tegen Gods plan. Tegelijkertijd wordt hij vaak aangeroepen voor zijn machtige bescherming, waarbij hij wordt gevraagd de Kerk te verdedigen tegen de boze geesten die over de wereld rondwaren. Hier is een gebed uit het Liturgisch Jaar van Dom Prosper […]

Lezen

Gebed tot St. Gabriel

Gebed tot St. Gabriel

Heilige Aartsengel Gabriel, gij kracht van God, gij Engel van het woord en van de verkondiging: kom ons te hulp! Heilige Aartsengel Gabriel, gij Engel van de Menswording, gij eerste aanbidder van Jezus in de schoot van Maria: kom ons te hulp! Heilige Aartsengel Gabriel, gij Engel van het zwijgen en het luisteren, gij Engel van de gehoorzaamheid, gij meester van het christelijk gebed: kom […]

Lezen

Het antwoord van de Maagd Maria

Het antwoord van de Maagd Maria

Gabriël was de eerste die het antwoord van Maria hoorde: “Zie, ik ben de dienstmaagd des Heren. Mij geschiede naar uw Woord”. Deze woorden veroorzaakten in hem een heilige bewondering, omdat het de wijste van alle mogelijke antwoorden was en op de meest nederige manier werd gegeven. Maria had ook kunnen zeggen: “Ik ben bereid” of: “Wat God wil, moge met mij gebeuren”. Meer nog: […]

Lezen

St. Gabriel openbaart de Naam

St. Gabriel openbaart de Naam

St.Gabriel begroette Maria niet met de woorden: “Wees gegroet, Maria”, maar hij noemde haar “Gij vol van genade”. Dit woord staat in de plaats van haar naam en drukt dus uit wat ze is. Deze eenvoudige begroeting onthult dat St. Gabriël een diepe kennis van Maria had, want volgens het bijbelse begrip betekent het kennen van de naam het kennen van de persoon zelf. Voor […]

Lezen

Ik ben Gabriel, de Kracht van God

Ik ben Gabriel, de Kracht van God

Toen St. Gabriël aan Zacharias, tijdens zijn rookoffer, de geboorte van een zoon aankondigde, probeerde hij onmiddellijk zijn gebrek aan geloof te rechtvaardigen door te zeggen: “Hoe kan ik dat weten? Ik ben oud en ook mijn vrouw is reeds op jaren”. (Lc 1,18) Op dit argument vol teleurstelling, bitterheid en verdriet, waarin noch geloof noch hoop te vinden waren, antwoordde de Aartsengel met een […]

Lezen

Als St. Gabriel verschijnt…

Als St. Gabriel verschijnt…

St. Gabriel laat altijd een diepe indruk achter als hij verschijnt. Al in het Oude Testament verscheen hij aan de profeet Daniel: “Daarop kwam hij naar mij toe. Maar terwijl hij naderde, werd ik door zo’n vrees aangegrepen, dat ik ter aarde viel. Terwijl hij met mij sprak, lag ik bewusteloos op de grond. Hij raakte mij aan en richtte mij weer op”.(Dan 8, 17-18). […]

Lezen

St. Gabriel, de bode van God

St. Gabriel, de bode van God

Gabriël is degene die gestuurd is: “In de zesde maand werd de Engel Gabriël van Godswege gezonden naar een stad in Galilea”. Aan Zacharias zal hij zich openbaren met de woorden: “’Ik ben Gabriël die voor Gods aangezicht staat, en ik ben gezonden om tot u te spreken en u deze blijde boodschap aan te kondigen”. (Lc 1:19). St. Gabriel komt naar ons toe vanuit […]

Lezen

Litanie tot St. Gabriel

Litanie tot St. Gabriel

O GOD, U stuurde de Aartsengel Gabriël om de Menswording van Uw Zoon voor te bereiden. Wij vragen U zend ons deze grote Aartsengel ook vandaag nog te hulp, zodat wij, voorbereid door hem, op een waardige wijze de genaden kunnen ontvangen die U ons wilt schenken. JEZUS, door de Engelen verkondigt, wij geloven aan U. CHRISTUS, door de Engelen begeleid, wij hopen op U.. […]

Lezen

Ik ben Gabriel, die voor God staat!

Ik ben Gabriel, die voor God staat!

Op 24 maart vierde de Kerk vroeger het feest van de Aartsengel St. Gabriel. Hij is van de drie Aartsengelen misschien de minst vereerde. We willen hem een beetje beter leren kennen! St. Gabriel werd naar Zacharias gezonden, om hem te verkondigen, dat zijn gebeden waren verhoord, en in deze samenhang maakte hij zichzelf bekend met de volgende woorden: “Ik ben Gabriël die voor Gods […]

Lezen

“Bij God is niets onmogelijk!”

“Bij God is niets onmogelijk!”

Als St. Gabriel aan Maria vertelt dat haar nicht Elisabeth al in haar zesde maand is, hoewel ze onvruchtbaar was, zegt hij: “Bij God is NIETS onmogelijk!” Dit is het woord van de Engel ook voor ons! Wij hebben toch ook wel eens hopeloze situaties in ons leven, of in die van ons dierbare mensen. Of we zien er ieder geval genoeg in onze wereld. […]

Lezen