Christus is het centrum

Christus is het centrum

De verering van de H. Engelen en in het bijzonder die van de H. Michaël gaat terug op het vroege begin van de Kerk. Het is een erfenis uit de Joodse synagoge, waar de Engelen, en speciaal St. Michaël, vereerd werden als de dienaren van God. De eerste christenen legden een verband tussen de Engelen en Christus. Christus is het centrum van de wereld der […]

Lezen

Kom ons te hulp!

Kom ons te hulp!

Heilige aartsengel Michaël, hoor onze smeekbede aan! Kom ons te hulp met uw legioenen! Werp uw grote kreet: Wie is als God! als een anker in de verwarring van deze tijd.U hebt tegen de gevallen engelen gestreden.Werp hen ook vandaag in de diepten van de hel, opdat wij beschermd worden tegen hun aanvallen. Heilige aartsengel Michaël, kom ons te hulp in de kracht van God […]

Lezen

Ongelooflijk maar waar

Ongelooflijk maar waar

In de Koreaanse oorlog, in 1950, heeft een Amerikaanse soldaat die Michael heette, een buitengewone bijstand ervaren van  zijn naampatroon. Hij had sinds zijn jonge jaren iedere dag tot hem gebeden om bescherming. Hieronder is een brief aan zijn moeder, die korter is samengevat, en die door de militaire zielzorger als waar gebeurd is bevestigd. Hij heeft deze brief voor 5000 leden van de Marine […]

Lezen

Wie is als God!

Wie is als God!

Heilige Aartsengel Michael!Gij zijt onze verdediger en onze beschermer tegen de Boze.Houdt uw schild van de waarheid over onsen verdedig ons in de strijd,die Satan tegen de waarheid voert.Help ons,om de juiste weg van de heilige liefde te herkennen.Houdt ons steeds achter uw schild van de waarheiden verlicht ons daardoorbij onze beslissingen tussen goed en kwaad.Amen.

Lezen

De zwaardslag van Michael?

De zwaardslag van Michael?

Wij ontvingen een link naar de website van Aleteia, waar een opvallend artikel stond. Omdat ik het zo indrukwekkend vond, heb ik het hieronder, nogal vrij vertaald. Onder aan de tekst is dan nog een Engelstalige video: hetzelfde verhaal in beeld. Een geheimzinnige, denkbeeldige lijn verbindt 7 kloosters van Ierland tot Israël. Is dit alleen maar toeval? Deze zeven heiligdommen liggen ver van elkaar vandaan, […]

Lezen

Gebed tot St. Michael

Gebed tot St. Michael

Heilige Aartsengel Michael, gij meest trouwe dienaar van God. Gij hebt de opstandige geesten verslagen. Ze waren gereed voor een hoogmoedige confrontatie met hun Schepper. Hoe verheven en beslissend is Uw roep: “Wie is als God!” Zo overstemde Gij de kreet van verraad van de vorst der duisternis: “Ik dien niet!”. Uw strijdkreet zal nooit uit onze harten en monden verdwijnen. Laat die kreet weergalmen […]

Lezen

O machtige Vorst

O machtige Vorst

O machtige Vorst, heilige Aartsengel Michaël,Beschermheilige van de Katholieke Kerk,bijzondere verdediger van de Plaatsbekleder van Christus,op u vestigen wij, na de Allerheiligste Drie-eenheid en de Allerheiligste Maagd,onze hoop in deze benauwde tijd die de Plaatsbekleder van Jezus Christus bezwaart.Stuur hem uw Engelen om hem te verlichten,te versterken en te steunen in deze verschrikkelijke strijddie de helse vijand tegen hem voert.Geef dat het hart van de […]

Lezen

St. Michael, beschermer van het Duitse volk

St. Michael, beschermer van het Duitse volk

De Aartsengel Michaël is en blijft op een diep betekenisvolle manier verbonden met de Duitsers, al door zijn naam, die in de meest wezenlijke zin naam is: de aanduiding van zijn wezen, dit wezen zelf. De Heilige Michaël overwon de opstandige engelen die “als God wilden zijn”; de bliksem die hij door de hemel op de aarde werpt is de machtige vraag: “Wie is als […]

Lezen

Sint Michael aan het stuur

Sint Michael aan het stuur

Een priester van ons vertelde het volgende: Een aantal jaren geleden was een bus met pelgrims onderweg naar Fatima. Ze waren bezig met de afdaling van de Pyreneeën. Plotseling zag een van de pelgrims dat de buschauffeur in slaap was gevallen; zijn handen hingen slap langs zijn zijde! Dat moet je je eens voorstellen!! Natuurlijk durfde deze pelgrim hem niet te wekken, en geen alarm […]

Lezen

Gebed tot St. Michael

Gebed tot St. Michael

Heilige Aartsengel Michael, vol van Gods wijsheid, met roem en eer gekroond,machtige vorst van de hemelse legerscharen:kom ons te hulp! Heilige Aartsengel Michael, Gij draagt het banier van de Heilige Drievuldigheid,Gij wachter bij het paradijs:kom ons te hulp! Heilige Aartsengel Michael, Gij leider en trooster van het volk van Israel, Gij glans en steun van de strijdende Kerk, Gij eer en vreugde van de triomferende […]

Lezen