St. Michael, beschermer van het Duitse volk

St. Michael, beschermer van het Duitse volk

De Aartsengel Michaël is en blijft op een diep betekenisvolle manier verbonden met de Duitsers, al door zijn naam, die in de meest wezenlijke zin naam is: de aanduiding van zijn wezen, dit wezen zelf.

De Heilige Michaël overwon de opstandige engelen die “als God wilden zijn”; de bliksem die hij door de hemel op de aarde werpt is de machtige vraag: “Wie is als God?”; het is de vraag die de wortel van elke opstand treft.

En omdat de vreselijkste vijanden van het koninkrijk van God en van de mens onzichtbaar zijn voor sterfelijke ogen, hebben we de hulp van onze Engel niet alleen nodig in de strijd met de strijdmachten van vlees en bloed; we moeten de geesten kennen waardoor we worden aangevochten, als we willen weten welke genadekracht we in onze Engel mogen aanroepen.

De naam van onze Aartsengel kondigt ons de naam van de bekoring aan; het ‘willen zijn zoals God’ is misschien wel ons meest angstaanjagende gevaar; daarom werd Sint-Michaël ons ter bescherming gegeven.

Willen zijn zoals God betekent de kennis van de Schepper in het hart doden, Zijn werken niet respecteren, zelf Schepper willen zijn. Met schaamte en wroeging beseffen we het misbruik dat van de woorden ‘Schepper’ en ‘geschapen’ wordt gemaakt.

Alleen GOD is in staat om te scheppen, om uit het niets te scheppen; alleen Hem komt de naam van Schepper toe.

Reinhold Schneider