Kom ons te hulp!

Kom ons te hulp!

Heilige aartsengel Michaël, hoor onze smeekbede aan! Kom ons te hulp met uw legioenen! Werp uw grote kreet: Wie is als God! als een anker in de verwarring van deze tijd.U hebt tegen de gevallen engelen gestreden.Werp hen ook vandaag in de diepten van de hel, opdat wij beschermd worden tegen hun aanvallen. Heilige aartsengel Michaël, kom ons te hulp in de kracht van God […]

Lezen

Het geloof in God

Het geloof in God

St. Michaël verdedigt de zaak van Gods eenmaligheid tegen het aanmatigende gedrag van de draak, de “oude slang”, zoals Johannes zegt. Het is de onophoudelijke poging van de slang om de mensen te doen geloven dat God moet verdwijnen zodat zij groot kunnen worden; dat God ons belemmert in onze vrijheid en dat wij ons daarom van Hem moeten ontdoen. Maar de draak beschuldigt niet […]

Lezen

Wie is als God!

Wie is als God!

Heilige Aartsengel Michael!Gij zijt onze verdediger en onze beschermer tegen de Boze.Houdt uw schild van de waarheid over onsen verdedig ons in de strijd,die Satan tegen de waarheid voert.Help ons,om de juiste weg van de heilige liefde te herkennen.Houdt ons steeds achter uw schild van de waarheiden verlicht ons daardoorbij onze beslissingen tussen goed en kwaad.Amen.

Lezen

Het antwoord van de Maagd Maria

Het antwoord van de Maagd Maria

Gabriël was de eerste die het antwoord van Maria hoorde: “Zie, ik ben de dienstmaagd des Heren. Mij geschiede naar uw Woord”. Deze woorden veroorzaakten in hem een heilige bewondering, omdat het de wijste van alle mogelijke antwoorden was en op de meest nederige manier werd gegeven. Maria had ook kunnen zeggen: “Ik ben bereid” of: “Wat God wil, moge met mij gebeuren”. Meer nog: […]

Lezen

St. Gabriel openbaart de Naam

St. Gabriel openbaart de Naam

St.Gabriel begroette Maria niet met de woorden: “Wees gegroet, Maria”, maar hij noemde haar “Gij vol van genade”. Dit woord staat in de plaats van haar naam en drukt dus uit wat ze is. Deze eenvoudige begroeting onthult dat St. Gabriël een diepe kennis van Maria had, want volgens het bijbelse begrip betekent het kennen van de naam het kennen van de persoon zelf. Voor […]

Lezen

Ik ben Gabriel, de Kracht van God

Ik ben Gabriel, de Kracht van God

Toen St. Gabriël aan Zacharias, tijdens zijn rookoffer, de geboorte van een zoon aankondigde, probeerde hij onmiddellijk zijn gebrek aan geloof te rechtvaardigen door te zeggen: “Hoe kan ik dat weten? Ik ben oud en ook mijn vrouw is reeds op jaren”. (Lc 1,18) Op dit argument vol teleurstelling, bitterheid en verdriet, waarin noch geloof noch hoop te vinden waren, antwoordde de Aartsengel met een […]

Lezen

Als St. Gabriel verschijnt…

Als St. Gabriel verschijnt…

St. Gabriel laat altijd een diepe indruk achter als hij verschijnt. Al in het Oude Testament verscheen hij aan de profeet Daniel: “Daarop kwam hij naar mij toe. Maar terwijl hij naderde, werd ik door zo’n vrees aangegrepen, dat ik ter aarde viel. Terwijl hij met mij sprak, lag ik bewusteloos op de grond. Hij raakte mij aan en richtte mij weer op”.(Dan 8, 17-18). […]

Lezen

St. Gabriel, de bode van God

St. Gabriel, de bode van God

Gabriël is degene die gestuurd is: “In de zesde maand werd de Engel Gabriël van Godswege gezonden naar een stad in Galilea”. Aan Zacharias zal hij zich openbaren met de woorden: “’Ik ben Gabriël die voor Gods aangezicht staat, en ik ben gezonden om tot u te spreken en u deze blijde boodschap aan te kondigen”. (Lc 1:19). St. Gabriel komt naar ons toe vanuit […]

Lezen

Litanie tot St. Gabriel

Litanie tot St. Gabriel

O GOD, U stuurde de Aartsengel Gabriël om de Menswording van Uw Zoon voor te bereiden. Wij vragen U zend ons deze grote Aartsengel ook vandaag nog te hulp, zodat wij, voorbereid door hem, op een waardige wijze de genaden kunnen ontvangen die U ons wilt schenken. JEZUS, door de Engelen verkondigt, wij geloven aan U. CHRISTUS, door de Engelen begeleid, wij hopen op U.. […]

Lezen

Ik ben Gabriel, die voor God staat!

Ik ben Gabriel, die voor God staat!

Op 24 maart vierde de Kerk vroeger het feest van de Aartsengel St. Gabriel. Hij is van de drie Aartsengelen misschien de minst vereerde. We willen hem een beetje beter leren kennen! St. Gabriel werd naar Zacharias gezonden, om hem te verkondigen, dat zijn gebeden waren verhoord, en in deze samenhang maakte hij zichzelf bekend met de volgende woorden: “Ik ben Gabriël die voor Gods […]

Lezen