“Bij God is niets onmogelijk!”

“Bij God is niets onmogelijk!”

Als St. Gabriel aan Maria vertelt dat haar nicht Elisabeth al in haar zesde maand is, hoewel ze onvruchtbaar was, zegt hij: “Bij God is NIETS onmogelijk!” Dit is het woord van de Engel ook voor ons! Wij hebben toch ook wel eens hopeloze situaties in ons leven, of in die van ons dierbare mensen. Of we zien er ieder geval genoeg in onze wereld. […]

Lezen

“De Heer is met u!”

“De Heer is met u!”

“De Heer is met u!” dat is de groet van de Aartsengel Gabriel aan Maria. Hoezeer God met Maria is, wordt je nog meer bewust als je denkt aan de volheid van haar genade, waardoor God reeds in haar woont, en haar ziel reeds een tempel van God is, mooier dan wij ons hier op aarde kunnen voorstellen. Maar God kan nog méér met haar […]

Lezen

Wees gegroet, Maria!

Wees gegroet, Maria!

Het Evangelie van de Menswording is natuurlijk HET Evangelie voor de Adventstijd. Alles draait om dit grote geheim, dat de Zoon van God mens wilde worden om heel de mensheid te verlossen. Daartoe stuurt God de Aartsengel Gabriel naar Maria, om haar toestemming te vragen! Stel je eens voor dat ze nee gezegd zou hebben….. Gabriel bidt het eerste Wees gegroetje tot Maria! “Wees gegroet, […]

Lezen

St. Gabriel en wij (2 en 3)

St. Gabriel en wij (2 en 3)

St. Gabriel herinnert ons eraan dat Gods liefde voor ons wortelt in het verleden, levend aanwezig is in het NU van ons leven, en vol van hoop is voor de toekomst. Gods wegen zijn niet onze wegen, en Gabriëls boodschap aan Zacharias en aan ons is dat de God, die heel de geschiedenis in handen heeft, ook een God van verrassingen is! Hij doet dingen, […]

Lezen

St. Gabriel en wij

St. Gabriel en wij

St. Gabriël is als een brug tussen het Oude en het Nieuwe Testament. Net zoals Johannes de Doper. Hij heeft als het ware één voet in de oude wereld en een in de nieuwe. Hij is de laatste van de profeten. Zijn uiterlijke verschijning: de ruwe kleding en strenge prediking en zijn boeteleven in de woestijn laten hem als het ware een samenvatting zijn van […]

Lezen

St. Gabriel en Zacharias

St. Gabriel en Zacharias

St. Gabriel is een belangrijke brug van Gods openbaring in het Oude Testament naar de waarheid, die Hij ons in zijn Zoon gaat openbaren – het Christus Kind. Zijn boodschap aan Zacharias verkondigt de komst van de voorloper van de Christus. De profeten in het Oude Testament hadden iemand voorspeld die de wegen zou bereiden voor de Messias, en de boodschap van de Aartsengel is […]

Lezen

De hand van de Aartstengel Rafael

De hand van de Aartstengel Rafael

Ook in onze tijd gebeuren wonderen van genezing door de Engel! Een priester in de USA vertelt: Een meisje was zo ernstig ziek, dat niemand van de artsen, die ze raadpleegde, het aandurfde om nog te opereren. Tenslotte zei een dokter, die toevalligerwijs ook nog Rafaël heette: “Als er al helemaal geen hoop meer is, dan kan ook niets scheef gaan. Ik probeer het.” En […]

Lezen

Dank aan onze Engelbewaarder!

Dank aan onze Engelbewaarder!

Vandaag is het de gedenkdag van al onze goede Engelbewaarders! Een dag om hem heel bijzonder te danken. De drie Aartsengelen zijn ook voor hem een groot voorbeeld, want eigenlijk verenigt hij in zijn dienst, alle drie bijzondere opgaven van de Aartsengelen. St. Michael is heel bijzonder de beschermer, de verdediger van het volk van God. De Engelbewaarder heeft als opgave zijn beschermeling tegen alle […]

Lezen

St. Michael

St. Michael

Vandaag, op het feest van de drie Aartsengelen wil ik de woorden over St. Michael  van Paus Benedictus weergeven. St. Michael verdedigt de zaak van de Ene God tegen de aanmatiging van de draak, de “oude slang” zoals Johannes zegt. Het is de voortdurende poging van de slang, om de mensen te doen geloven dat God moet verdwijnen, zodat zij groot kunnen worden; dat God […]

Lezen

Drie slogans

Drie slogans

Het is heel eigenaardig dat wij alleen drie Engelen met hun naam kennen, en ze alle drie in het Oude Testament voorkomen. Dit lijkt al een verborgen verwijzing naar de Drievuldige GOD, door de Engelen. Zoals de mensen dit ook verhuld getuigen in de personen van Abraham, als beeld van de Vader, Isaac als beeld van de Zoon, Jacob als beeld van de H. Geest! […]

Lezen