Profeet van de Menswording

Profeet van de Menswording

St. Gabriël spoort Daniel aan om “het woord te overwegen en het visioen te begrijpen“ (Daniel 9, 23), en hij is degene die “wijsheid en begrip” geeft (Daniel 9,22). Opnieuw zien wij dat deze Engel bijzonder verbonden is met God de Zoon, Die Mens zal worden. Dit wordt nog duidelijker als hij daadwerkelijk de Menswording profeteert: Voor je volk en voor je heilige stad is […]

Lezen

De “man” Gabriel

De “man” Gabriel

De Heilige Gabriël is de belangrijkste Engel in het Bijbelboek Daniel.  In het begin zien we iets “vreemds”, we merken dat wanneer de Engel Gabriël verschijnt, Daniël zegt: Nog was ik aan het bidden, toen Gabriël, de man die ik vroeger in een visioen had gezien, naar mij kwam toevliegen. Het was de tijd van het avondoffer. Daniel 9,21 Het is echter heel duidelijk dat […]

Lezen

St. Gabriel

St. Gabriel

Van alle boodschappen die een Engel ooit aan de mensheid heeft gebracht, was dit de belangrijkste, en de drager ervan was het meest “benijd”, als we durven te spreken van een heilige afgunst onder Gods Engelen. We herhalen: het zou toch zeker Michael zijn?! Toen alle andere Engelen in een diepe crisis waren, was het de heilige Michaël die hen leidde in trouw aan God […]

Lezen

Wie mag de Blijde Boodschap brengen?

Wie mag de Blijde Boodschap brengen?

Uit liefde voor ons mensen verlangden de Heilige Engelen naar de dag waarop God de Zoon Mens zou worden. Het spreekt voor zich dat iedere Engel in de hemel zeer gelukkig zou zijn geweest om de drager van dit goede nieuws te zijn. Wie zal het voorrecht krijgen om dit nieuws aan de toekomstige Moeder van de Heer te brengen? De heilige Michaël had deze […]

Lezen

Transformatie

Transformatie

Na de grote beproeving van de Engelen is er een grote verandering in het “intellectuele leven” van de trouwe Engelen gekomen. Voordat zij de Zalige Aanschouwing binnengingen, zagen zij de Menswording als een vorm van vernedering. Toen zij God eenmaal van aangezicht tot aangezicht zagen, begonnen zij te “verlangen” naar het moment waarin God de Zoon, Mens zou worden.. Zij werden zich nu namelijk bewust […]

Lezen

Gebed tot St. Rafael

Gebed tot St. Rafael

Glorieuze aartsengel Rafael, Gij grote prins van de hemelse Heerscharen, aanvaardt genadig ons gebed. U wordt “Gods medicijn” genoemd, arts van geestelijke en lichamelijke ziekten, veilige begeleider van reizigers, toevlucht en bescherming van hen die in gevaar verkeren, effectieve en krachtige bevrijder van de mens, van boze geesten, zie ons genadig aan! Zoals u eens Tobias en zijn familie zorgzaam beschermde, wees ook ons genadig […]

Lezen

Gebed tot St. Gabriel

Gebed tot St. Gabriel

Heilige Aartsengel Gabriël, als eerste van alle Engelen mocht u Maria, de toekomstige Koningin der Engelen, begroeten in Nazareth. Namens de VADER vroeg u Maria of zij bereid was om de Moeder van Zijn Zoon te worden. Gij mocht het meest gedenkwaardige woord horen dat ooit door een mens werd uitgesproken: het “Mij geschiede naar uw woord” van de Maagd van Nazareth. Heilige Aartsengel Gabriël! […]

Lezen

Feest van de H. Aartsengelen

Feest van de H. Aartsengelen

Heilige Aartsengel Michael! Wie is als God! Uw naam spreekt van de enige heilige, de onvergelijkbare God en van de eerbied die elk schepsel Hem verschuldigd is. Nederig ziet gij naar Hem op: een wenk van Hem is genoeg, gij luistert en gehoorzaamt. Waar Hij u ook naartoe stuurt, daar is Gods land. Voor u vlucht iedere duivelse macht. Gij beschermt de mensen die Christus […]

Lezen

Niemand is als God! (11)

Niemand is als God! (11)

De mens is blij dat dit Plan door God is gemaakt en niet door zichzelf. Natuurlijk zal er op deze goddelijk geplande reis wat “creativiteit” zijn van onze kant. We kunnen zelfs een “originele” bijdrage leveren aan het welzijn van de mensheid. Maar nederigheid verheugt zich door te geloven dat inspiraties van de Heilige Geest een grotere rol spelen dan onze eigen ideeën. We gaan […]

Lezen

St. Michael, de Engel der nederigheid (10)

St. Michael, de Engel der nederigheid (10)

De nederigheid maakt ons gelukkig in het ontvangen, in tegenstelling tot het bereiken van onze perfectie door onze eigen inspanningen. De trotse persoon staat erop dat hij bereikt wat hij verlangt door zijn eigen streven; de nederige persoon is bereid om alle moeite te doen, maar erkent dat hij uiteindelijk perfectie, persoonlijke realisatie of echt geluk moet ontvangen als een geschenk, dat ten diepste onverdiend […]

Lezen