Gebed tot St. Rafael

Gebed tot St. Rafael

Glorieuze aartsengel Rafael, Gij grote prins van de hemelse Heerscharen, aanvaardt genadig ons gebed. U wordt “Gods medicijn” genoemd, arts van geestelijke en lichamelijke ziekten, veilige begeleider van reizigers, toevlucht en bescherming van hen die in gevaar verkeren, effectieve en krachtige bevrijder van de mens, van boze geesten, zie ons genadig aan! Zoals u eens Tobias en zijn familie zorgzaam beschermde, wees ook ons genadig […]

Lezen

Gebed tot St. Gabriel

Gebed tot St. Gabriel

Heilige Aartsengel Gabriël, als eerste van alle Engelen mocht u Maria, de toekomstige Koningin der Engelen, begroeten in Nazareth. Namens de VADER vroeg u Maria of zij bereid was om de Moeder van Zijn Zoon te worden. Gij mocht het meest gedenkwaardige woord horen dat ooit door een mens werd uitgesproken: het “Mij geschiede naar uw woord” van de Maagd van Nazareth. Heilige Aartsengel Gabriël! […]

Lezen

Feest van de H. Aartsengelen

Feest van de H. Aartsengelen

Heilige Aartsengel Michael! Wie is als God! Uw naam spreekt van de enige heilige, de onvergelijkbare God en van de eerbied die elk schepsel Hem verschuldigd is. Nederig ziet gij naar Hem op: een wenk van Hem is genoeg, gij luistert en gehoorzaamt. Waar Hij u ook naartoe stuurt, daar is Gods land. Voor u vlucht iedere duivelse macht. Gij beschermt de mensen die Christus […]

Lezen

Niemand is als God! (11)

Niemand is als God! (11)

De mens is blij dat dit Plan door God is gemaakt en niet door zichzelf. Natuurlijk zal er op deze goddelijk geplande reis wat “creativiteit” zijn van onze kant. We kunnen zelfs een “originele” bijdrage leveren aan het welzijn van de mensheid. Maar nederigheid verheugt zich door te geloven dat inspiraties van de Heilige Geest een grotere rol spelen dan onze eigen ideeën. We gaan […]

Lezen

St. Michael, de Engel der nederigheid (10)

St. Michael, de Engel der nederigheid (10)

De nederigheid maakt ons gelukkig in het ontvangen, in tegenstelling tot het bereiken van onze perfectie door onze eigen inspanningen. De trotse persoon staat erop dat hij bereikt wat hij verlangt door zijn eigen streven; de nederige persoon is bereid om alle moeite te doen, maar erkent dat hij uiteindelijk perfectie, persoonlijke realisatie of echt geluk moet ontvangen als een geschenk, dat ten diepste onverdiend […]

Lezen

Het antwoord van Michael (9)

Het antwoord van Michael (9)

Laten we nu proberen iets te begrijpen van wat er gebeurt in het op een na laatste koor van Engelen. Hier ontmoeten we een ‘eenzame Engel’. Hij is alleen met de genade van God. Hij is ook “verbaasd” of kunnen we “verbluft” zeggen over wat God openbaart. Wat is er zo goed aan jezelf te onderwerpen aan een menselijke koning en een menselijke koningin? Voor […]

Lezen

“Ik zal niet dienen” (8)

“Ik zal niet dienen” (8)

De Engelen, alle Engelen, worden gevraagd om iets te doen dat ze niet volledig kunnen bevatten, maar ze begrijpen wel dat God hun onderwerping wil. God wil hun blije en liefdevolle instemming. Hij wil het omdat Hij van hen houdt en hen een deel wil geven in Zijn eigen zaligheid. Maar waarom moeten ze een mens aanbidden, waarom moet de tweede Goddelijke persoon de Mensenzoon […]

Lezen

Maria Koningin van de Engelen (7)

Maria Koningin van de Engelen (7)

De Serafijnen zijn in ‘verwarring’! Hoe komt het dat zij, die bestemd zijn om nooit de troon van God te verlaten, maar om zijn meest intieme vrienden te zijn, zij de Engelen van liefde, zij die bestemd zijn om te branden met Goddelijke liefde meer dan de zon zal branden van warmte, zijn voorbestemd om dienaren te zijn van een vrouw die potten en pannen […]

Lezen

Gehoorzaamheid (6)

Gehoorzaamheid (6)

De Engelen moeten hun knie buigen voor Jezus. Zij moeten “belijden dat Jezus Christus is de Heer”. Hij is een Goddelijke Persoon maar zal een menselijke natuur hebben. Ze moeten Hem niet alleen gehoorzamen als een Goddelijke Persoon, maar moeten ook aan zijn menselijke wil gehoorzamen. De vrouw die bestemd was om de Moeder van onze Heer te worden, zal geen Goddelijke Persoon zijn. Zij […]

Lezen

Christus is de Heer (5)

Christus is de Heer (5)

Nu vragen we ons af: welk verschil kan de Menswording van God maken in het ‘leven’ van een Engel? De Zoon van God zou een mens worden. Wat betekende dit voor de Engelen? Een menselijk wezen zou de Moeder van God gaan worden. Wat betekende dat voor de Engelen? We moeten ons voortdurend voor ogen houden dat de Engelen van nature superieur zijn aan de […]

Lezen