De kracht van het wijwater! (2)

De kracht van het wijwater! (2)

Hieruit volgt een zeer interessante overweging. We weten allemaal dat God almachtig is. Hij heeft totale macht over de duivel. Het enige wat hij hoeft te doen is te willen dat de duivel in de hel blijft en de dui­vel is volledig gebonden. De wil van God kan de bewegingen van elke gevallen engel verlammen, en het zou God minder dan een seconde kosten om […]

Lezen

De kracht van het wijwater!

De kracht van het wijwater!

In de liturgie bestaat de mogelijkheid om aan het begin van de H. Mis op zondagen, water te wijden, en terwijl de priester door de middengang loopt, met dit wijwater besprenkeld te worden. In feite zijn er drie mogelijke gebeden voor het zegenen van het water. We willen de tweede overwegen: Na het water gezegend te hebben door de kracht van de almachtige God aan […]

Lezen

De kracht van de sacramentalia

De kracht van de sacramentalia

Het lijkt een vreemd middel dat St. Rafael aanraadde, voor het ver­drijven van de duivel Asmodeus. Zijn aanwijzingen waren: Als je het bruidsvertrek binnengaat, pak dan de wierookpan en leg een stukje van het hart en de lever van de vis op de gloeiende as. Als de demon de rook ruikt slaat hij op de vlucht, om nooit meer terug te komen. Tob 6,16-17 Het […]

Lezen

De macht van St. Rafael

De macht van St. Rafael

St. Rafaël lijkt een speciale taak te hebben, een taak die lijkt te verwijzen naar situaties waarin de duivel of veel duivels daadwerkelijk aanwezig zijn, waar ze aan het werk zijn en invloed uitoefenen. Dit was het geval met Sara. Elke keer als ze trouwde, doodde de demon haar man. De macht van de Boze liet haar niet toe om een normaal leven te leiden. […]

Lezen

Gebed tot St. Gabriel

Gebed tot St. Gabriel

Kom naar ons toe, St. Gabriel, die voor de troon van de Allerhoogste staat, maar naar het volk gestuurd bent, om hen Goddelijke boodschappen te geven, die hen naar God moeten leiden. Gij drager van het Goddelijk licht. Kom en verlicht ons leven! Waar duisternis en dwaalleer zijn, ontsteek het licht van de Waarheid. Waar onenigheid en strijd heersen, laat het stille licht van de […]

Lezen

Daar waar je bent

Daar waar je bent

Het is niet moeilijk om in contact te komen met St. Gabriel. Hij verscheen aan de priester Zacharias in de tempel – de plaats die eigen is aan de priesters.  Hij verscheen aan de Maagd Maria in Nazareth omdat zij in deze stad woonde. Hij toonde zich aan de profeet Daniël aan de oever van de rivier omdat hij daar was. Hieruit kunnen we dus […]

Lezen

Onze gids

Onze gids

Zie hoe God handelt: Als hij aan de mens denkt, spreekt hij met de Engel. Zo plaatst Hij bewust de Engel tussen Zichzelf en ons. Als we daarom God willen benaderen, ontmoeten we eerst de Engel die Hij ons stuurt om ons op te voeden, te begeleiden, te onderwijzen en voor te bereiden. Zo heeft Hij bij Zacharias gehandelt en evenzo bij Maria, door hen […]

Lezen

Ik ben Gabriel, die voor God staat!

Ik ben Gabriel, die voor God staat!

St. Gabriel werd naar Zacharias gezonden, om hem te verkondigen, dat zijn gebeden waren verhoord, en in deze samenhang maakte hij zichzelf bekend met de volgende woorden: “Ik ben Gabriël die voor Gods aangezicht staat, en ik ben gezonden om tot u te spreken en u deze blijde boodschap aan te kondigen.”  (Lk 1, 19). Met deze korte woorden openbaart de Aartsengel zijn naam en […]

Lezen

Onze “menswording”

Onze “menswording”

St. Gabriël helpt ons als Engel van de Menswording ook bij de belangrijkste levenstaak, namelijk die van onze eigen “menswording”, onze ontwikkeling als mens. Ons aardse leven heeft maar één doel, namelijk om volmaakt te worden.  Het gaat erom om tot in het binnenste van ons hart goed te worden. De goede mens is tenslotte de heilige mens. De werkelijk goede mens is degene die […]

Lezen

Helper

Helper

De hulp van St. Gabriël strekt zich ook uit tot het brede gebied van het menselijk werk. Hij hoorde uit de mond van Maria de woorden: “Zie, ik ben de dienstmaagd van de Heer”. Met ons werk kunnen en willen we toch ook de Heer dienen. St. Gabriël helpt daarom in veel zaken die met het werk te maken hebben. Dit begint al bij het […]

Lezen