Kom ons te hulp!

Kom ons te hulp!

Heilige aartsengel Michaël, hoor onze smeekbede aan! Kom ons te hulp met uw legioenen!

Werp uw grote kreet: Wie is als God! als een anker in de verwarring van deze tijd.
U hebt tegen de gevallen engelen gestreden.
Werp hen ook vandaag in de diepten van de hel, opdat wij beschermd worden tegen hun aanvallen.

Heilige aartsengel Michaël, kom ons te hulp in de kracht van God met uw legioenen !

Waarschuw ons, bescherm ons en laat zien dat gij, Engelen van God,
sterker zijn dan de poorten van de hel.

In vurige ijver hebt u de eer van God verdedigd.
Smeek voor ons om de genade dat wij, door dezelfde ijver aangevuurd,
vrijmoedig getuigenis afleggen van ons geloof
en onze kracht gebruiken tot grotere eer van God. Amen.