Ons geheugen

Ons geheugen

Behalve de uiterlijke zintuigen, die als vensters zijn voor onze ziel, komen veel beelden in ons voorstellingsvermogen voort vanuit ons geheugen. Die is als een voorraadkamer van al het geen wij door onze uiterlijke zintuigen hebben opgenomen. De moderne wereld is vol van informatie, beelden en geluiden. Herinneringen kunnen een beduidende invloed hebben op ons geestelijk leven, wat af hangt van onze ervaringen. We kunnen […]

Lezen

Wij vertrouwen ons voorstellingsvermogen aan hem toe

Wij vertrouwen ons voorstellingsvermogen aan hem toe

Engelen en demonen kunnen ons geestelijk leven danig beïnvloeden door onze voorstelling en fantasie. In zijn geestelijke oefeningen toont ons de H. Ignatius hoe het heilig gebruik van ons voorstellingsvermogen ons begrip en onze waardering van de Heilige Schrift kan verbeteren. Als we bijv. een verhaal lezen, vormen we automatisch een beeld hiervan in onze fantasie. Ignatius bouwt voort op dit natuurlijk vermogen in zijn […]

Lezen

Onze zintuigen

Onze zintuigen

WIJ VERTROUWEN ONZE UITERLIJKE ZINTUIGEN TOE AAN DE ENGELBEWAARDER Wij onderschatten ten zeerste de invloed die een Engel kan uitoefenen op onze zintuigen. Het is zeer belangrijk om onze zintuigen te behoeden omdat zij de “vensters van onze ziel zijn”. Alles, goed of slecht, komt tot ons door een of meer van onze zintuigen. Als we de Engel opdragen om over onze zintuigen te waken, […]

Lezen

Ik geef mijzelf over aan u

Ik geef mijzelf over aan u

IK GEEF MIJZELF OVER AAN U EN BELOOF U MIJN LIEFDE EN TROUW “Ik geef mijzelf over aan u…” Wat betekent dat? In liefde en dankbaarheid geven wij ons over aan de Heilige Engel, onze hemelse broeder. Dat is de sleutel tot een verbond met hem, zo te zeggen het hart van de Toewijding aan de Heilige Engelbewaarder. Door deze daad gaan we verder dan […]

Lezen

Vanaf het begin van mijn leven

Vanaf het begin van mijn leven

“Vanaf de kinderjaren tot de dood is het menselijk leven omringd door de bescherming van de Engelen en hun voorspraak”.  CKK336 God heeft aan ieder van ons een persoonlijke Engelbewaarder toegewezen, een Engel die nog nooit Engelbewaarder was, en ook in de toekomst geen andere beschermeling zal krijgen! Geen Engel is Engelbewaarder van 2 menselijke personen. God dacht aan jou en aan jouw redding, toen […]

Lezen

Onze zending

Onze zending

De dynamiek tussen de roep van de genade door de Engel en de medewerking van de mens is het mooist te zien in het Evangelie van de Menswording, de dialoog tussen Maria en de Aartsengel Gabriel. De Engel brengt de boodschap van Gods genade. Door de genade beantwoordt zij deze roep met haar : Fiat! Roep en antwoord: De Engel draagt de roep van God […]

Lezen

Waarom een Toewijding?

Waarom een Toewijding?

God heeft in zijn goedheid aan een ieder van ons een persoonlijke Engelbewaarder toegewezen. Zijn dienst strekt zich uit over heel ons leven, natuurlijk en bovennatuurlijk. In ons natuurlijke leven kan men veel goede dingen doen met of zonder de hulp van de Heilige Engelen. Maar op het bovennatuurlijke vlak zegt onze Heer: “Zonder Mij kun je niets doen!” Wij zijn niet in staat om […]

Lezen

De Toewijding aan de H. Engelbewaarder

De Toewijding aan de H. Engelbewaarder

Het doel van het Opus Angelorum is meer dan alleen maar de verspreiding en verdieping van onze kennis en geloof in de wereld van de Heilige Engelen. Deze wereld die God in het begin samen met die van de zichtbare wereld heeft geschapen. Het Opus Angelorum wil helpen om tussen ons en onze Engelbewaarders een sterke, geestelijke band te laten groeien, waardoor wij nog meer […]

Lezen