Vanaf het begin van mijn leven

Vanaf het begin van mijn leven

“Vanaf de kinderjaren tot de dood is het menselijk leven omringd door de bescherming van de Engelen en hun voorspraak”.  CKK336

God heeft aan ieder van ons een persoonlijke Engelbewaarder toegewezen, een Engel die nog nooit Engelbewaarder was, en ook in de toekomst geen andere beschermeling zal krijgen! Geen Engel is Engelbewaarder van 2 menselijke personen.

God dacht aan jou en aan jouw redding, toen Hij jouw Engel schiep. Net zoals Jezus en Maria in Gods gedachten waren in alle eeuwigheid, als de nieuwe Adam en de nieuwe Eva, zo ook waren jouw Engel en jij van alle eeuwigheid in Gods gedachten in relatie tot elkaar!

Als wij de kans hadden gehad om tussen al de ontelbare Engelen onze Engelbewaarder zelf te kiezen, zouden we geen betere hebben kunnen vinden als diegene, die God in zijn oneindige wijsheid en liefde reeds voor ons had gekozen.

God kent ons beter dan wijzelf, wie we zijn en wie we bedoeld zijn te worden, ons verleden, onze toekomst, al de geheimen van ons leven. Hij alleen kent onze sterktes en onze zwakheden, onze beproevingen en kruisen, en de glorie die ons is toegedacht als we die bereiken.

Terwijl Hij al dit voor ogen had, koos Hij onze Engelbewaarder voor alle eeuwigheid, hem voor mij en mij voor hem. Wat een privilege en wat een bewijs van Gods goedheid en tedere barmhartigheid, dat Hij aan een ieder van ons een persoonlijke Engelbewaarder heeft gegeven!

VAN HARTE DANK IK U VOOR UW LIEFDEVOLLE ZORG

In de Toewijding drukken we onze dankbaarheid uit: eerst tegenover God dat Hij ons een Engel heeft gegeven, maar ook dankbaarheid tegenover onze Engelbewaarder, die met al onze goede werken meewerkt.

De H. Bernardus zegt in een preek over Psalm 91: “Hij heeft zijn Engelen last gegeven op al uw wegen u te bewaken.”Hoeveel eerbied moet dit woord inboezemen, hoeveel verering opwekken en hoeveel vertrouwen schenken!…Laten wij daarom onze genegenheid betonen aan de Engelen en dankbaar zijn jegens zulke machtige beschermers. Betonen wij hun onze wederliefde en vereren wij hen, zoveel wij kunnen en zoveel wij moeten.

Waarvoor zouden we de Heilige Engelbewaarder op bijzondere wijze danken? Hij staat altijd aan onze zijde en verlaat ons nooit, ook als wij zondigen. Hij zorgt voor ons in opofferende liefde van de eerste tot de laatste dag van ons leven. Hij bewaart ons voor vele lichamelijke en geestelijke gevaren; hij bidt voortdurend voor ons, vermaant en leidt ons. Afgezien van de Heer en de hemelse Moeder houdt niemand zoveel van ons als onze Heilige Engelbewaarder.

Pas op het einde van ons leven zullen wij te weten komen, hoe veel onze Heilige Engel voor ons heeft gedaan en hoe weinig wij hem hiervoor hebben gedankt. Als we bidden: “Van harte dank ik u!” dan zouden we het echt moeten menen. Behalve dat het onze plicht is, zal het onze Engelen veel vreugde schenken, en nieuwe en grotere genaden voor onszelf.