Opus Angelorum

WAT IS HET WERK VAN DE HEILIGE ENGELEN

Klooster van de Kruisorde.
         St. Petersberg bij Silz, Tirol

Het Werk van de Heilige Engelen is een geestelijke beweging binnen de Katholieke Kerk. Het werd in 2008 door de Heilige Stoel goedgekeurd als openbare vereniging van GELOVIGEN, in de Katholieke Kerk en toevertrouwd aan de Reguliere Kanunniken van het Heilige Kruis.

Hun leden zetten zich bijzonder in voor de verering van de Heilige Engelen, om samen met hen God te verheerlijken en Zijn heilsplan te dienen.Hun doel is:

  • God dieper te leren kennen en daardoor te groeien in de eerbied en liefde tot Hem en de gehele schepping.
  • De verering van de Heilige Engelen te verbreiden als een bijzondere hulp in de geestelijke nood van onze tijd.
  • De priesters en religieuzen te helpen, vooral door gebed en offer.

 

GESCHIEDENIS

Het Werk van de H. Engelen begon in 1949 op het huidige feest van de Zondag van Barmhartigheid. Het menselijke werktuig bij deze oprichting was Mevr. Gabriele Bitterlich, die binnen het Opus Angelorum kortweg “Moeder”  wordt genoemd, of “Moeder Gabriele”.

Zij werd op 1 nov. 1896 in Wenen geboren. Ze kreeg drie kinderen uit haar huwelijk met Dr. Hans Bitterlich en nam op het einde van de tweede wereldoorlog nog eens drie kinderen aan.

Sinds haar vroegste jeugd had Moeder Gabriele een grote verering voor haar heilige Engelbewaarder. Deze begeleidde haar trouw door haar leven, dat door lijden was getekend, en hij leidde haar tot een diepe vereniging met Christus.

Uit gehoorzaamheid tegenover haar biechtvader begon ze in 1949 met het opschrijven van haar innerlijke ervaringen. Sinds het jaar 1951 begeleidde Dr. Paulus Rusch, de bisschop van Innsbruck, de ontstane beweging. Steeds meer gelovigen, ook priesters en religieuzen, sloten zich hierbij aan.

De laatste jaren van haar leven verbracht Moeder Gabriele in het klooster St. Petersberg. Hier werd ze na zwaar lijden, op 4 april 1978 door God naar huis geroepen.

SPIRITUALITEIT

De spiritualiteit van het Opus Angelorum is geheel gericht op de Drievuldige God: Hij is het centrum van de Heilige Engelen, daarom is Hij ook het centrum van het Werk van de Heilige Engelen.

De spiritualiteit van het Werk oriënteert zich aan de volgende

GEESTELIJKE HOUDINGEN

  1. De geestelijke houding van de aanbidding leidt tot een aandachtig meevieren van de H. Mis; ze laat de liefde tot het gebed en de eucharistische aanbidding toenemen; ze wekt het verlangen en de kracht om in Gods aanwezigheid te leven.
  2. De geestelijke houding van de overweging leert ons, om net als Maria, het Woord van God op te nemen, in het hart te bewaren en in het dagelijkse leven om te zetten.
  3. De geestelijke houding van het eerherstel betekent de navolging van het kruis. Ze verlangt de bereidheid om zich door gebed en offer in te zetten voor de redding van de zielen. In de viering van de Passio Domini herdenken wij iedere week op de donderdagavond en op vrijdag het lijden en sterven van de Heer.
  4. De geestelijke houding van de zending verlangt een ‘vleugelsnelle’ gehoorzaamheid naar het voorbeeld van de Heilige Engelen, om Gods wil in het kleine en in het grote, te vervullen. Maar ook de voorschriften van de Heilige Kerk alsook in de verschillende plichten van staat.

Paus Paulus VI zegende het Opus Angelorum bij een audiëntie in 1968 en zei: “Het is een groot liefdeswerk voor onze broeders in het priesterschap met een belangrijke zendingsopgave in de Heilige Kerk.”

MOEDER EN KONINGIN

Maria, Koningin van de
H. Engelen

Het Werk van de Heilige Engelen, dat wij als een gemeenschap van Engelen en mensen zien, is toevertrouwd aan de bijzondere bescherming van Maria, de Koningin van de Heilige Engelen en de Moeder van de mensen.

 

KARAKTERVORMING

De eerste stap van onze inzet voor de Kerk is onze eigen bekering. Deze begint in het dagelijkse leven, in onze dagelijkse strijd. De volgende deugden zijn fundamenteel:

De trouw en de nederigheid,
de gehoorzaamheid en de liefde,
het zwijgen en de juiste maat,
alsook de navolging van Maria, met de bereidheid van het “God-schenken-uit-liefde”.

LIDMAATSCHAP

Het lidmaatschap in het Werk van de Heilige Engelen begint met een kerkelijk goedgekeurde Toewijding aan de Heilige Engelbewaarder. Deze Toewijding betekent bescherming en hulp.

Leden, die zich nog meer willen inzetten voor de geestelijke doelen van de beweging, kunnen daarna zich ook nog toewijden aan alle Heilige Engelen. Het is een verbond van Engel en mens tot opbouw van het Rijk van God en tot redding van de zielen.

Behalve de afzonderlijke leden omvat het Werk ook nog bijzonder specifieke gemeenschappen, zoals de Broederschap van de Engelbewaarder, de priestergemeenschappen en de familiegemeenschappen.