Aanbidding (2)

Aanbidding (2)

De Catechismus zegt, “De aanbidding is de eerste uiting van de deugd van godsvrucht. God aanbidden betekent: Hem als God, erkennen, als Schepper en als Verlosser, als Heer en Meester van al wat bestaat, als oneindige en barmhartige Liefde”. “God aanbidden betekent: in eerbied en volledige onderdanigheid erkennen “hoe nietig het schepsel is”, want het bestaat enkel door God. God aanbidden betekent: Hem loven en […]

Lezen

Aanbidding (1)

Aanbidding (1)

Aanbidding is het antwoord van het schepsel op de heiligheid van God. De Heilige Engelen staan voortdurend voor de troon van God in vreugdevolle lofprijzing, aanbidding en dank. “En zij roepen zonder rusten dag en nacht: “Heilig, heilig, heilig, Heer, God, Albeheerser, die was en die is en die komt”! (Openb. 4,8). Ieder van ons weet dat in het werk van de Engelen de aanbidding […]

Lezen

De volheid van de H. Eucharistie (5)

De volheid van de H. Eucharistie (5)

De Eucharistie omvat en verenigt alles, wat wij ons maar kunnen voorstellen. St. Paulus schrijft in de brief aan de Kolossenzen 2,9: “Want in Christus is de Godheid in heel haar volheid lijfelijk aanwezig”. Dit is het eerste hoogtepunt van het Goddelijk Mysterie: alles wat ín God is, is ook in het lichaam van Christus en daarom ook in iedere H. Hostie. Er is niets […]

Lezen

De wijdte van de H. Eucharistie (4)

De wijdte van de H. Eucharistie (4)

“Dit is het Brood dat van de hemel gekomen is en leven geeft aan de wereld”.  Johannes 6,33 Deze zin zou ons tot nadenken moeten stemmen. Want wanneer de wereld door de H. Eucharistie leeft, hoe leven dan al die biljoenen mensen, die dit mysterie niet kennen?! Wij leven van de Eucharistie, dat is zó waar, dat de H. Pater Pio heeft verzekerd, dat de […]

Lezen

Het centrum van de H. Eucharistie (3)

Het centrum van de H. Eucharistie (3)

De Eucharistie is in haar centrum liefde, het is een Hart, het Hart van de Heer. In Lanciano in Italie gebeurde een eucharistisch wonder: een priester twijfelde aan de Consecratie. Tijdens de Heilige Mis veranderde het geconsacreerde Brood in vlees. En toen het wetenschappelijk werd onderzocht, bleek het dat het een stuk van de hartspier van een mens was! Voor ons betekent dit een zeer […]

Lezen

De bodemloze diepte (2)

De bodemloze diepte (2)

Het Heiligste Sacrament heeft een onuitputtelijke diepte. Het is waar, meestal zien we niet wat in de diepte der dingen verborgen is. Wij kunnen niet zien wat op de zeebodem is, het blijft verborgen voor onze ogen en het is een raadsel voor ons. Evenzo zien we niet wat er in het hart van een mens omgaat, en daarom is hij voor ons een mysterie, […]

Lezen

De hemel op aarde (1)

De hemel op aarde (1)

De Heilige Eucharistie reikt in haar grootheid tot aan de hemel der hemelen. Het is het Brood des hemels. Misschien zijn we te veel gewend aan deze uitdrukking, want hebben wij er wel eens over nagedacht, wat deze uitdrukking ‘des hemels’ betekent? Iets van de hemel is in ons midden. En meer dan dat:  I e m a n d  uit de hemel is in […]

Lezen

De stroom die vreugde geeft aan de Stad van God (5)

De stroom die vreugde geeft aan de Stad van God (5)

Verder, als we de buitengewone uniekheid van elke individuele Engel beschouwen, elk met zijn eigen specifieke voorraad van rijkdommen uit de onpeilbare schat van Christus’ genaden , zullen we ontdekken dat door te bidden met de verschillende Engelen dit een bron van diepe, geestelijke verrijking kan zijn. We zien dan dat het werken met de Engelen om de hele aarde te vullen met de glorie […]

Lezen

De stroom die vreugde geeft aan de Stad van God (4)

De stroom die vreugde geeft aan de Stad van God (4)

“De Eucharistie wordt ook gevierd om ‘op het altaar van de hele aarde het werk en het lijden van de wereld’ aan te bieden … Daarom wordt in de dankzegging na de heilige Mis het Oude Testament-canticum van de drie jonge mannen gereciteerd: Benedicite omnia opera Domino . Want in de Eucharistie zegenen alle schepselen, zichtbare en onzichtbare, en de mens in het bijzonder, God […]

Lezen

De stroom die vreugde geeft aan de Stad van God (3)

De stroom die vreugde geeft aan de Stad van God (3)

De stroom uit de zijde van Christus bevrijdde niet alleen de schepping van de vloek van de zonde, maar het biedt de schepping ook de mogelijkheid om opnieuw te worden opgetild in het lied van lofprijzing. In de Sacramenten gebruikt de Kerk verschillende fysieke elementen: water, olie, brood en wijn; evenals het materiaal dat wordt gebruikt voor het altaar, de gewaden, de kaarsen en wierook, […]

Lezen