De stroom die vreugde geeft aan de Stad van God (3)

De stroom die vreugde geeft aan de Stad van God (3)

De stroom uit de zijde van Christus bevrijdde niet alleen de schepping van de vloek van de zonde, maar het biedt de schepping ook de mogelijkheid om opnieuw te worden opgetild in het lied van lofprijzing.

In de Sacramenten gebruikt de Kerk verschillende fysieke elementen: water, olie, brood en wijn; evenals het materiaal dat wordt gebruikt voor het altaar, de gewaden, de kaarsen en wierook, enz. Zo wordt de materiële schepping vertegenwoordigt en is aanwezig en opnieuw verheven.

Maar terwijl het verlossend offer van Jezus Christus het mogelijk heeft gemaakt dat de schepping deel kan nemen aan de glorie van God, is het niet allemaal tegelijk volledig ten uitvoer gebracht. Integendeel, het is een voortdurende strijd. De wereld blijft een slachtveld waar de gevolgen van zonde oorlog voeren tegen de gevolgen van het reddende werk van Christus

Want de zonde van Adam en de zonden begaan door heel de geschiedenis heen van de mensheid, zelfs na de komst van Christus, hebben vergelijkbare gevolgen voor de materiële wereld. Onze zonden onderwerpen de fysieke schepping voortdurend aan een zekere “zinloosheid”, waardoor het de zuiverheid en integriteit wordt ontnomen die nodig is om waardig te zijn om betrokken te zijn bij het geven van glorie aan God.

Zoals we al hebben gezien, wordt de “reiniging” van de schepping volbracht door de vloed die stroomt uit de zijde van Christus. Mensen kunnen zich in deze stroom wassen zoals Naäman eens gereinigd was van melaatsheid in de stromen van de Jordaan (zie 2 Koningen 5: 1-14). Dit wordt met name bereikt door de stroom van lofprijzing met de Engelen binnen te gaan, in en door de volmaakte daad van aanbidding van Jezus Christus.

Deze stroom van aanbidding en lof wordt bereikbaar door de viering van Sacramenten van de Kerk, de heilige Liturgie, en door onze voortdurende vereniging met de genaden van de Sacramenten door middel van het beoefenen van devoties. De aanbidding betuigt door de  Liturgie wordt bereikt in eendracht met de hele schepping.

Het is “afgestemd” op het hele universum. Zoals de Heilige Vader ooit schreef over het Heilig Misoffer: “In dit offer is aan de ene kant het mysterie van de Drie-eenheid aanwezig op de meest wonderbaarlijke manier; en aan de andere kant is het hele geschapen universum verenigd”.