Ite ad Joseph!

Ite ad Joseph!

Het zijn wederom de woorden van Farao: “Ga maar naar Jozef en doe wat hij u zeggen zal”, (Gen 41,55) die de Kerk overgenomen heeft: Ite ad Joseph! Zoals de patriarch Jozef brood uitdeelde aan hen die honger hadden, zo deelt St. Jozef hemelse en aardse goederen uit aan ieder die tot hem zijn toevlucht neemt. Dat is zijn tweede verheffing, die in de eeuwigheid […]

Lezen

Voorspelling

Voorspelling

Maart is de maand toegewijd aan de H. Jozef. Omdat dit jaar ook nog eens een Jozefsjaar is, wil ik hem graag eens in het zonnetje zetten. “Aan het einde der tijden zal de glorie van St. Jozef stralend verschijnen. God zelf zal het gordijn opzij schuiven en de sluier scheuren die ons tot nu toe verhinderd heeft de wonderen van het heiligdom van de […]

Lezen

Verheffing

Verheffing

“Farao zei tot Jozef: Aangezien God u al die dingen heeft bekend gemaakt, is er niemand zo verstandig en wijs als u. U zult dus de leiding over mijn huis krijgen en aan uw bevel zal heel mijn volk zich onderwerpen; alleen door mijn koningstroon zal ik uw meerdere zijn”. (Gen 41,39-40) Deze woorden heeft de Kerk overgenomen in de litanie van St. Jozef als […]

Lezen

Uitverkiezing

Uitverkiezing

Heel het leven, lijden, sterven en verrijzenis van Jezus is reeds in het Oude Testament voorspeld en door mensen en gebeurtenissen voorafgebeeld. Ook Maria heeft in het Oude Testament haar voorafbeeldingen! Denk maar aan de drie kleine boekjes die allen een vrouwennaam dragen: Esther, Ruth en Judith. Zij verwijzen door hun leven naar Maria. Zo wordt ook de plaats van Jozef in het Nieuwe Testament, […]

Lezen

Verbergen

Verbergen

Als God van alle eeuwigheid Maria heeft voorbestemd om de Moeder van Zijn Zoon te worden, en haar met alle schoonheid, wijsheid, tederheid heeft bedeeld en voorbereid op haar eenmalige opgave, zou Hij dan de man, die de taak zou krijgen om op aarde de vader van Jezus te worden niet hierop hebben voorbereid? De H. Pastoor van Ars zei eens: “God zou een mooiere […]

Lezen

Vader

Vader

Jozef had de eenmalige uitverkiezing om God Vader te weerspiegelen, terwijl alle andere mensen op aarde geroepen zijn in de navolging van Christus, en om aan Hem gelijkvormig te worden. Maar St. Jozef werd aan de wereld gegeven, om God Vader tastbaar, zichtbaar te maken. Wat een duizelingwekkende opgave! In zijn persoon alleen droeg hij alle schoonheid van de hemelse Vader, Zijn heiligheid en liefde, […]

Lezen

St. Jozef helpt altijd!

St. Jozef helpt altijd!

4.Tenslotte, het belangrijkste wat we kunnen leren van de Engelverschijningen aan St. Jozef is, dat zelfs de heiligste personen de hulp nodig hebben van de Heilige Engelen om God’s wil te volbrengen. Anders had hij niet met Maria verloofd kunnen blijven, noch had hij kunnen ontsnappen aan het moorddadige plot van Koning Herodes zonder het advies en de hulp van de Engel. In feite, zou […]

Lezen

Vleugelsnel gehoorzaam

Vleugelsnel gehoorzaam

3.Ten derde kunnen we van St. Jozef zelf leren hoe we moeten reageren en samenwerken met de Engelen, wanneer zij ons hulp, advies of bijstand aanbieden. Herinner je dan, elke keer als St. Jozef een opdracht van de Engel krijgt, hij onmiddellijk gehoorzaamt, zonder twijfel, en ijverig. Zelfs als, vanuit menselijk standpunt, de bevelen die hem werden gegeven, en de eisen die aan hem werden […]

Lezen

Te veel woorden

Te veel woorden

2.Ten tweede, we kunnen leren van de korte, eenvoudige, no-nonsense manier die de Engelen soms gebruiken om met ons te communiceren. Zij zijn voorbeelden van hoe we onze gedachten met eenvoud, duidelijkheid, en bovenal met beknoptheid moeten uitdrukken. Wat hebben we hun voorbeeld vandaag nodig! Wanneer woordelijkheid de norm is geworden, en buitensporige spraak al te gebruikelijk is. Zoals paus Benedictus erop gewezen heeft, “Mensen […]

Lezen

Stilte

Stilte

Samenvattend kunnen we vier belangrijke lessen trekken uit de verschillende instructies gegeven door de engel in de drie verschijningen. 1.Ten eerste kunnen we leren dat de Heer ervoor kan kiezen om Zijn wil aan ons te openbaren in een droom of een inwendige rede door middel van een Engel terwijl wij slapen. Waarom zou Hij dit doen? Wel, we kunnen ook de toestand nemen van […]

Lezen