St. Jozef helpt altijd!

St. Jozef helpt altijd!

4.Tenslotte, het belangrijkste wat we kunnen leren van de Engelverschijningen aan St. Jozef is, dat zelfs de heiligste personen de hulp nodig hebben van de Heilige Engelen om God’s wil te volbrengen.

Anders had hij niet met Maria verloofd kunnen blijven, noch had hij kunnen ontsnappen aan het moorddadige plot van Koning Herodes zonder het advies en de hulp van de Engel.
In feite, zou Gods plan voor de redding en verlossing van de wereld gestopt zijn, wanneer er geen tussenkomst en hulp van de Engel zou zijn geweest.

Om al deze redenen kunnen we zien waarom iedereen die de Heilige Engelen vereert, ook een devotie moet hebben voor St. Jozef, en vice-versa.

Want iedereen die dit doet, zal iets ervaren van zijn krachtige hulp, voorspraak, en bescherming. Want de macht die gegeven is aan St. Jozef is onbeperkt.

St.Thomas van Aquino stelt dat, “sommige heiligen zijn bevoorrecht om ons te helpen in bepaalde behoeften, maar St. Jozef heeft de macht om ons bij te staan in alle gevallen, in elke noodzaak, in elke onderneming”.

St. Teresa van Avila heeft iets eenders gezegd: “Ik herinner me zelfs nu niet dat ik ooit iets heb gevraagd aan St.Joseph dat hij niet gegeven heeft”.

Verder getuigde zij: “Ik heb niemand ontmoet die werkelijk toegewijd is aan St. Jozef en die niet verder is gekomen in heiligheid”.

Het is dus moeilijk om een sterkere aanbeveling voor te stellen, om tot St. Jozef te bidden dan die ons worden gegeven door deze twee grote heiligen, die ook Kerkleraren zijn!