Stuur ons uw Engelen!

Stuur ons uw Engelen!

O Maria, Onbevlekte, Koningin van de Heilige Engelendie vol vreugde u dienen.Gij verenigt in Uw heerscharen al Uw dienaren,om ook in de huidige, geestelijke strijdde overwinning voor God te behalen. Daarom nemen wij onze toevlucht tot U, onze Vrouwe,Koningin en Moeder, en we bidden met vertrouwen: Zie onze nood en stuur ons Uw Engelen! Hoor onze smeekbede en kom met uw Engelen! Blijf bij ons […]

Lezen

Zr. Lucia van Fatima

Zr. Lucia van Fatima

Het Karmelklooster van Coimbra heeft een paar jaar geleden een biografie uitgegeven van Zr. Lucia van Fatima. Zover ik weet, is dit niet in het Nederlands vertaald. In de Duitse uitgave staat het volgende te lezen: Zr. Lucia knielt in de kapel van het klooster op 3.1.1944. “Verward, half in gedachten verzonken, onder de druk van een donkere wolk die boven mij hing, mijn gezicht […]

Lezen

Machtige Beschermster!

Machtige Beschermster!

Machtige Beschermster, door middel van uw vlammende geesten bescherm ook op de hele wereld uw heiligdommen en genadeplekken. Bewaak door hen de Godshuizen, alle heilige plaatsen, personen en voorwerpen, heel bijzonder het Allerheiligste Sacrament van het Altaar. Voorkom alle ontheiliging en vernieling, Gij, onze toevlucht, onze lieve Vrouwe! We vragen dit van u met vertrouwen, want Gij kunt het met gemak doen. De Engelen, uw […]

Lezen

Fatima en de toekomst

Fatima en de toekomst

Wat heeft de toekomst dan voor ons in petto? Als we vooral door de lens van het Derde Geheim kijken, kunnen we een tweesprong zien die vlak voor ons ligt. Terwijl de materiële dimensie van de profetie van de paus-martelaar tot de geschiedenis behoort, is de morele uitdaging van alle tijden. Als de mensheid zich bekeert, zal er vrede en overvloedige genade zijn, maar als […]

Lezen

Hoogst verheven Moeder van God!

Hoogst verheven Moeder van God!

Hoogst verheven Moeder van God, stuur uw onoverwinnelijk hemels leger ook om te strijden tegen de zendboden van de hel onder de mensen; vernietig de plannen van de goddelozen en beschaam allen, die kwaad willen berokkenen. Verkrijg hen de genade van inzicht en bekering, opdat zij de Drie-ene God en u de eer geven. Help dat de waarheid en het recht overal mogen zegevieren.

Lezen

Wat kunnen we leren van de boodschap van Fatima?

Wat kunnen we leren van de boodschap van Fatima?

Kardinaal Ratzinger vat dit zo mooi samen in zijn commentaar op het Derde Geheim door te stellen: “Geloof en gebed zijn krachten die niet alleen de geschiedenis beïnvloeden, maar ook dat het gebed uiteindelijk machtiger is dan kogels en het geloof machtiger dan legers.” Een van de grootste bewijzen van deze realiteit is het feit dat paus Johannes Paulus II op wonderbaarlijke wijze door Maria […]

Lezen

De profetische dimensie van Fatima

De profetische dimensie van Fatima

De profetische missie van Fatima is niet voltooid, want zoals paus Benedictus heeft uitgelegd: “De Kerk lijdt nog steeds en er hangt nog steeds een dreiging boven het menselijk ras…. Want zelfs nu, in elke denkbare vorm, dreigt de macht het geloof te vertrappen”. In feite wordt de Kerk in de eenentwintigste eeuw nog steeds bijna net zo vervolgd als in de twintigste eeuw. Kardinaal […]

Lezen

Verheven Koningin!

Verheven Koningin!

Verheven Koningin van de Hemel, hoogste Meesteres van de Engelen, vanaf het begin hebt Gij van God de kracht en de zending ontvangen om de kop van de helse slang te vertrappen. Wij smeken U nederig, zend Uw hemelse legioenen uit, opdat zij onder Uw bevel en door Uw macht de boze geesten vervolgen, hen overal bevechten, hun roekeloosheid beschamen en hen in de afgrond […]

Lezen

De Engelen en de martelaren

De Engelen en de martelaren

Laten we nu ten slotte het derde deel van het derde geheim bekijken. In dit deel van het visioen zag Zr. Lucia: “Onder de twee armen van het kruis… twee Engelen elk met een kristallen aspersorium [dat is een wijwater sproeier] in zijn hand waarin zij het bloed van de martelaren verzamelden en daarmee de zielen besprenkelden die op weg waren naar God.” Het bloed […]

Lezen

Engelachtiger dan de Engelen

Engelachtiger dan de Engelen

Maria wordt Koningin van alle Heiligen genoemd. Zij overtreft alle Heiligen in heiligheid! Zij is niet alleen groot door een bepaalde vorm van heiligheid, bijv. armoede, naastenliefde, dapperheid. Zij is groot door ELKE vorm van heiligheid! Zij is MEER apostel dan de apostelen, MEER martelaar dan alle martelaren, enz. Maria overtreft elke Heilige, en bezit alle vormen van heiligheid in volmaakte wijze. Zij is dus […]

Lezen