Fatima en de toekomst

Fatima en de toekomst

Wat heeft de toekomst dan voor ons in petto? Als we vooral door de lens van het Derde Geheim kijken, kunnen we een tweesprong zien die vlak voor ons ligt. Terwijl de materiƫle dimensie van de profetie van de paus-martelaar tot de geschiedenis behoort, is de morele uitdaging van alle tijden.

Als de mensheid zich bekeert, zal er vrede en overvloedige genade zijn, maar als de mensheid halsstarrig blijft, kan het alleen maar erger worden.

Vandaar dat op deze tweesprong in de geschiedenis de ene weg leidt naar een wrekende Engel met een vlammend zwaard in zijn hand, terwijl de andere weg leidt naar het vlammende hart van een tedere moeder vol liefde.

De heilsgeschiedenis maakt dus duidelijk dat de wereld altijd voor de keuze staat welke van deze twee wegen zij wil volgen. Want de Heer heeft ons leven en dood, zegen en vloek, boete en genot, goed en kwaad voorgehouden.

Laten we dus vandaag kiezen voor leven en Maria.
Want we weten dat het goede uiteindelijk zal zegevieren over het kwade.
We weten dat God het laatste woord heeft.
We weten dat de Heilige Maagd Maria aan de winnende kant staat.

Laten we nooit vergeten dat Maria, de Koningin van Hemel en Aarde, ons heeft beloofd – dat wat er ook gebeurt met een individuele paus, of in de wereld, of binnen de Kerk, – “Uiteindelijk zal mijn Onbevlekt Hart zegevieren!” en zal er vrede zijn. Onze Lieve Vrouw van Fatima, bid voor ons.