Wat een geweldig geschenk!

Wat een geweldig geschenk!

Op de zondag na Pasen viert de Kerk het Feest van de Goddelijke Barmhartigheid. Dit gaat terug op de H. Faustina, die vele openbaringen ontving van de Barmhartige Jezus. Wie deze zo belangrijke boodschappen niet kent, moet maar eens zoeken op het internet. In haar Dagboek schreef zij over het verzoek van Jezus voor een speciaal feest voor de Goddelijke Barmhartigheid op de zondag na […]

Lezen

Zijn verschijning was als de bliksem

Zijn verschijning was als de bliksem

Het is duidelijk dat de Engel een menselijke gedaante had aangenomen, een menselijk lichaam waarmee hij ging zitten en in deze gedaante kon hij spreken zoals al vele malen eerder gebeurde. Dit houdt rekening met onze menselijke natuur, want hij moest mensen aanspreken. Maar dan wordt er gezegd dat “zijn verschijning was als de bliksem en zijn kleding wit als sneeuw”. Dit duidt op zijn […]

Lezen

De Engel van de Verrijzenis

De Engel van de Verrijzenis

Plotseling ontstond er een hevige aardbeving en een engel van de Heer daalde uit de hemel, kwam naderbij, rolde de steen weg en zette zich daarop neer. Hij straalde als een bliksemschicht en zijn kleed was wit als sneeuw. De Engel kwam, rolde de steen weg en ging erop zitten. Hij toont geen haast of bezorgdheid of angst, maar kalmte en vrede; hij manifesteert de hemelse […]

Lezen

Verrijzenis

Verrijzenis

Jezus zegt eens dat Hij de schriftgeleerden een teken zal geven, het teken van Jona. “Zoals namelijk Jona drie dagen en drie nachten verbleef in de buik van het zeemonster, zo zal de Mensenzoon drie dagen en drie nachten verblijven in de schoot van de aarde”. Mt 12,40 Het kleine profetenboekje Jona in het Oude Testament, beschrijft in het tweede hoofdstuk een gebed van Jona, dat hij […]

Lezen

Zalig Pasen!

Zalig Pasen!

Moeder Teresa zei eens: “Laat zorgen nooit zo overheersend worden in je leven dat je de vreugde over de verrezen Christus vergeet”. Nu kan het zeker niet zo zijn dat ons hart zich altijd verheugt. Er is ook een tijd om te wenen, een tijd om te rouwen, dat hoort gewoon bij het mens-zijn. In de Paasverhalen staat over de leerlingen van Jezus: “De leerlingen […]

Lezen

Eeuwig leven – wat is dat?

Eeuwig leven – wat is dat?

Een vrouw is in verwachting en rijk gezegend met een drieling. Eén van hen is een kleine gelovige, één een kleine twijfelaar en de derde een kleine scepticus. De kleine twijfelaar: Geloven jullie aan een leven na de geboorte? De kleine gelovige: Ja, natuurlijk, dat bestaat. Ons leven hier is alleen daarvoor bestemd, dat wij groeien en ons voorbereiden op het leven na de geboorte, […]

Lezen

Geloof ik echt?

Geloof ik echt?

Een koorddanser voert zijn trucs uit op duizelingwekkende hoogtes. De hoofdattractie: hij duwt een kruiwagen over het slingerende touw. Als hij aan de overkant is, vraagt hij het publiek of ze denken dat hij de kruiwagen weer terug kan duwen. De menigte applaudisseert enthousiast. Hij vraagt het een tweede keer, en weer krijgt hij goedkeurend applaus. Dan vraagt hij aan iemand die onderaan de paal […]

Lezen