Verrijzenis

Verrijzenis

Jezus zegt eens dat Hij de schriftgeleerden een teken zal geven, het teken van Jona.

“Zoals namelijk Jona drie dagen en drie nachten verbleef in de buik van het zeemonster, zo zal de Mensenzoon drie dagen en drie nachten verblijven in de schoot van de aarde”. Mt 12,40

Het kleine profetenboekje Jona in het Oude Testament, beschrijft in het tweede hoofdstuk een gebed van Jona, dat hij in de buik van het zeemonster bad.

Een paar zinnen zijn een voorspelling van de hellevaart van Jezus en van Zijn verrijzenis!