De genade van Christus overstijgt de tijd

De genade van Christus overstijgt de tijd

Zoals de Heilige Maagd onbevlekt werd ontvangen en door Christus werd verlost in afwachting van de Menswording, zo werden ook de Engelen geheiligd door het licht van Christus aan het begin van de wereld. Ook paus Leo XIII leert dat de genade van alle heiligen uit het Oude Verbond toe te schrijven is aan Christus. Voorzover Christus het eeuwige sacrament van de verlossing is, heeft […]

Lezen

Hemelladder

Hemelladder

Het visioen van de aartsvader Jakob, de hemelladder over wiens treden de Engelen opklommen en afdaalden, is een symbool van Christus, de hemelladder van het Nieuwe Verbond. Deze ladder staat op de altaarsteen en leunt tegen de troon van God boven alle wolken en sterren. Want als God afdaalt als kind, opstijgt als een getransfigureerde en tenslotte weer afdaalt, zolang op deze aarde door de […]

Lezen

De Heilige Engelen: Levende leden van de kerk

De Heilige Engelen: Levende leden van de kerk

Christus is de soevereine Heer over alle geesten; Hij oefent zijn macht en gezag uit over zowel de goede als de kwade geesten. Met betrekking tot de Heilige Engelen is Hij ook hun Hoofd en bron van bovennatuurlijk leven, zodat zij werkelijk leden zijn van zijn Mystiek Lichaam. De H.Thomas leert deze gemeenschappelijke leer op verschillende plaatsen en baseert zich daarbij op de leer van […]

Lezen

Een verbond met de Engelen

Een verbond met de Engelen

Misschien is het de meest dringende taak van een aangevochten generatie om de Engelen te smeken, om zich op de meest innige manier met hen te verenigen. God heeft de Engelen gezonden. Maar is niet aan ons het ongehoorde overgelaten om het verbond van de Engelen met de aarde te sluiten, om onze nood over te geven aan hun hulpmacht? Waar een mens in geloof […]

Lezen

De meest dringende taak

De meest dringende taak

Reinhold Schneider, een beroemde Duitse dichter, heeft in zijn werken dingen gezegd, die men bijna profetisch zou kunnen noemen. Hij die zij aan zij met zijn Engel gaat, zal in staat zijn het ongehoorde te doen dat de wereld in haar grootste nood nodig heeft; Wanneer op de tronen van de aarde de tien koningen bevelen, “die voor één uur macht ontvangen samen met het […]

Lezen

Als God vóór ons is

Als God vóór ons is

De Engelen kunnen hun wil zo volledig laten opgaan in de wil van God, omdat zij de grootheid van de nederigheid bezitten. Zij roepen uit: “Wie is als God!” Zij omcirkelen hun hele wezen rond God om Hem eer en aanbidding te geven, en zoeken geen macht voor zichzelf. In tegenstelling tot de gevallen engelen, die vol verontwaardiging tegen God opstonden omdat zij niet als […]

Lezen

Eerst de aanbidding!

Eerst de aanbidding!

Wij mensen denken altijd het eerst aan ons zelf en hebben honderd en een wensen en gebeden om hulp voor ons en onze dierbaren. De Heilige Engelen willen ons echter leren om altijd in ons gebed het eerst met de lofprijzing van God te beginnen! Als we dit samen met onze Engelbewaarder doen, dan maakt het ons blij en ons gebed van aanbidding verheft ons […]

Lezen

Eerherstel

Eerherstel

Hieraan is een heel bijzondere gedachte verbonden, die ik slechts kan schetsen: De goede Engelen zijn zeker nooit vergeten dat een aantal van hen het “non serviam”, – ik zal niet dienen, heeft uitgesproken. Zij voelen dit als het ware als een smet, in ieder geval als een schandvlek op het aangezicht van de hemelse geesten. Hoewel de Engel boven alle zonde, alle beproeving staat, […]

Lezen

Neem het serieus

Neem het serieus

Waarom nemen we dit rijk van zuivere geesten dan zo weinig serieus? Als we nu onze lezing hier in deze zaal konden zien, wat er in een huis gebeurt aan conflicten tussen goede en kwade geesten. En hoe zou het eruit hebben gezien in het huis van bijv. een SS-leider? Als we dat konden zien, zouden we waarschijnlijk ter plekke sterven van schrik. Als onze […]

Lezen

De geestelijke strijd

De geestelijke strijd

Er volgen nu vier posts, die enkele gedachten weergeven van Professor Albert Auer OSB, die in de jaren ‘60 een lezing hield over de Heilige Engelen. Vandaag de dag moeten wij ons weer meer bezighouden met de Heilige Engelen; ik ben ervan overtuigd dat ons gebrek aan verering voor de Heilige Engelen en onze houding tegenover hen een bijna wezenlijke leemte vormt in onze christelijke […]

Lezen