Leven met en zoals de Heilige Engelen (2)

Leven met en zoals de Heilige Engelen (2)

De Engelen bereiden ons voor op de taak die voor ons ligt en trainen ons om met hen samen te werken als werkzame instrumenten in hun handen. Ze leren ons trouwe volgelingen te zijn in de navolging van Christus. Alleen als we geleerd hebben de leiding van de Engelen te volgen zwijgend, luisterend en gehoorzamend, kunnen zij ons gebruiken in de strijd tegen de machten […]

Lezen

Leven met en zoals de Heilige Engelen (1)

Leven met en zoals de Heilige Engelen (1)

In het Werk van de Heilige Engelen streven we ernaar om alle dingen te doen met en zoals de Heilige Engelen. Zij zijn onze opvoeders op de weg naar heiligheid, en door de Toewijdingen treden we in hun gelederen, werken en strijden we samen met hen in de strijd voor de verdediging, opbouw en bevestiging van het Koninkrijk van God op aarde, dat wil zeggen, […]

Lezen

De drievoudige schepping verenigd in Jezus (7)

De drievoudige schepping verenigd in Jezus (7)

De theologische commissie voor Jubileum 2000 wees erop dat de Eucharistie ons niet alleen in Christus inlijft, maar ook in zijn Lichaam, de Kerk: Door de Eucharistie is men niet alleen verbonden met Christus, het Hoofd, maar ook met al zijn leden. Dit is een zeer diepgaande realiteit en een bron van rijkdom voor het christelijk leven: men kan niet communiceren met het Hoofd, Christus, […]

Lezen

De drievoudige schepping verenigd in Jezus (6)

De drievoudige schepping verenigd in Jezus (6)

In de Handelingen van de Apostelen richt Petrus zich tot het Joodse volk: “ Bekeert u dus en hebt berouw, opdat uw zonden worden uitgewist en er van de Heer uit tijden van verkwikking mogen komen en Hij u Jezus zende, die voor u als Messias was voorbestemd. De hemel moest Hem opnemen tot de tijd van het herstel van alle dingen, waarover God gesproken heeft bij […]

Lezen

De drievoudige schepping verenigd in Jezus (5)

De drievoudige schepping verenigd in Jezus (5)

Maar naast het wegnemen van de vijandschap brachten de dood en opstanding van Jezus de herschepping van alle dingen teweeg: dingen in de hemel en dingen op aarde (vgl. Ef 1,10).Het moet duidelijk zijn dat het werk van Christus de hele schepping omvat. Het universele herstel dat Hij kwam realiseren, beoogt niet alleen de eenheid tussen mens en Engel te herstellen, maar ook tussen de […]

Lezen

De drievoudige schepping verenigd in Jezus (4)

De drievoudige schepping verenigd in Jezus (4)

Aristoteles wijst er ook op dat vriendschap een frequent contact tussen vrienden vereist. Van de kant van de Engel is het contact bijna voortdurend. Jeanne d’Arc zei: “De Engelen komen heel vaak onder christenen zonder gezien te worden. Ik heb ze vaak onder christenen gezien”. Hiermee wordt niet alleen onze Engelbewaarder bedoeld, die ons nooit verlaat, maar ook de vele andere Engelen die uit de […]

Lezen

De drievoudige schepping verenigd in Jezus (3)

De drievoudige schepping verenigd in Jezus (3)

Nu Christus de vijandschap heeft weggenomen, heeft hij ook een ware vriendschap tussen mensen en Engelen tot stand gebracht. Zoals de filosoof Aristoteles ooit leerde, hangt echte vriendschap af van een zekere mate van gelijkheid tussen personen. De Engelen zijn van nature superieur aan de mens. Toch hebben de trouwe Engelen ernaar verlangd om hun Heer en God te volgen, “die zichzelf heeft ontledigd en […]

Lezen

De drievoudige schepping verenigd in Jezus (2)

De drievoudige schepping verenigd in Jezus (2)

Dr. Scott Hahn legt deze verzoening als volgt uit: Volgens het oude Joodse geloof weerspiegelde de aanbidding in de Tempel van Jeruzalem de aanbidding van de Engelen in de hemel. In het levitische priesterschap, de verbondsliturgie, dienden de offers als schemerige voorstellingen van hemelse modellen. (Het Avondmaal van het Lam, p. 69) Nu, zoals het boek Openbaring laat zien, nemen hemel en aarde samen deel […]

Lezen

De drievoudige schepping verenigd in Jezus (1)

De drievoudige schepping verenigd in Jezus (1)

Want Hij heeft ons zijn geheim raadsbesluit doen kennen,de beslissing die Hij in Christus had genomen, ter verwezenlijking van de volheid der tijden:het heelal in Christus onder één hoofd te brengen, alle wezens in de hemelen en alle wezens op aarde, in Hem. Ef 1,9-10 St. Paulus wijst op één element van dit mysterie in het bijzonder. Hij geeft aan dat de invloed van Christus […]

Lezen

Gebed tot de H. Engelen

Gebed tot de H. Engelen

Alle H. Engelen en Aartsengelen, weest ons boodschappers van de Goddelijke liefde. Alle Koren van de zalige Geesten, laat ons instemmen met uw lofgezang. Mijn heilige Engel, ik wil u danken voor uw liefde. Gij Engelen van hen, voor wie ik zorg draag, help mij voor hen een zichtbare Engelbewaarder te zijn. Gij Engelen van de gelovigen, laat hen trouw in het geloof blijven. Gij […]

Lezen