Zachte stem

Zachte stem

Hier onder een link naar een filmpje van Pastoor Hagen uit Wassenaar. Aanbevolen! https://youtu.be/_Mv4gkyNmz4 1+

Lezen

Wij kunnen wat Engelen niet kunnen!

Wij kunnen wat Engelen niet kunnen!

Engelen kunnen niet ergens bang voor zijn, omdat niets hen een letsel kan toebrengen. Zij zijn niet kwetsbaar; dat wil zeggen, Engelen zijn niet verwondbaar – heel anders dan bij de mensen. Wij kunnen wat Engelen niet kunnen – wij kunnen bang zijn omdat we verwond kunnen worden; maar omdat we bang kunnen zijn, kunnen we dapper zijn. Omdat we angst kunnen hebben, kunnen wij […]

Lezen

Allerzielen

Allerzielen

Gisteren vierden we het hoogfeest van alle Heiligen. Niet alleen de grote, beroemde, heilig verklaarde mensen. Maar alle “gewone” mensen, onze familieleden, kennissen, alle onbekende mensen, die reeds in de hemel zijn. Want niemand kan in de hemel komen, die niet geheel heilig is! En als men na zijn dood voor God verschijnt, dan wil men niet eens in de hemel, voordat men geheel gereinigd […]

Lezen

Gij Heilige Engelen van Europa!

Gij Heilige Engelen van Europa!

Gij Heilige Engelen van Europa, kom ons te hulp! Wees onze machtige voorsprekers bij onze Heer en God. Kom, reinig en heilig onze gedachten, dat ze in alles God zoeken. Kom, help ons bij ons werk, dat wij mee mogen helpen om Gods rijk op te bouwen. Kom, verkrijg ons christelijke politici, die zich voor de waarheid en het leven inzetten. Kom en bescherm onze […]

Lezen

De H. Engelen

De H. Engelen

Het negende koor is dat van de H. Engelen. Hiertoe behoren de allermeeste Engelen. Hele legioenen dienen de afzonderlijke Engelen uit de hogere koren bij hun grote opgaven. Zij zijn ons mensen het meest nabij. Alle Engelbewaarders horen in de tijd van hun dienst tot dit koor. Zodat niemand kan zeggen: Geen wonder dat jij heilig geworden bent! Jij had het veel gemakkelijker. Jouw Engelbewaarder […]

Lezen

De H. Aartsengelen

De H. Aartsengelen

De Aartsengelen zijn het achtste koor. Drie zijn er met hun naam bekend omdat ze in de Bijbel worden genoemd. Zij zullen in het zonnetje worden gezet tegen de tijd dat hun hoogfeest gevierd zal worden, eind september. Nu wil ik alleen een krachtig gebed tot St.Michael opschrijven, geïnspireerd door Arnold Guillet: Heilige Aartsengel Michael, Gij aanvoerder van de goede Engelen, zie, iedere dag wordt […]

Lezen

De Machten

De Machten

Het zevende koor van de H. Engelen is dat van de Machten. Hun naam verwijst naar de Macht van God. De H. Paulus spreekt in Brief aan de Ef 3,10 over de “goede Machten” en in Ef  6,12 over de “kwade machten”. Want bij de beproeving van de Engelen aan het begin van de tijd, zijn zeker van ieder koor een heel aantal engelen gevallen […]

Lezen

De Vorsten

De Vorsten

Het zesde koor van de H. Engelen is dat van de Vorsten, ook wel vorstendommen genoemd. Zij zijn de “prinsen”  en hun grootste opgave en verantwoording bestaat daarin, dat zij de mensen helpen en beschermen. Maar hun naam duidt ook aan dat hun dienst iets met beheer te doen heeft. De H. Bernardus en anderen, geloofden dat de Vorsten regeerden over de naties in de […]

Lezen

De Krachten

De Krachten

Het vijfde koor van de Engelen zijn de Krachten. Hun naam betekent macht, kracht, sterkte. Zij ontvangen al hun kracht en macht van God, en andersom streven zij met dezelfde dynamische kracht naar de vereniging met God. Volgens de H. Thomas van Aquino, besturen de Krachten alle elementen, de seizoenen, de sterren, ja zelfs de zon en de maan, kortom alle verschijningsvormen van de natuur. […]

Lezen

Zelfbeheersing

Zelfbeheersing

Gij machtige Heerschappijen, die gij heerst over heel de weidse schepping in wijsheid en liefde. Verkrijg ons de genade van een wijd hart, dat in staat is iedereen te beminnen! Help ons om God naar de anderen te brengen, door een grote hartelijkheid. Leer ons, onszelf te beheersen en niet aan wankelmoedige stemmingen toe te geven en door de liefde alles te overwinnen. Amen.   […]

Lezen