Eerherstel

Eerherstel

Hieraan is een heel bijzondere gedachte verbonden, die ik slechts kan schetsen: De goede Engelen zijn zeker nooit vergeten dat een aantal van hen het “non serviam”, – ik zal niet dienen, heeft uitgesproken. Zij voelen dit als het ware als een smet, in ieder geval als een schandvlek op het aangezicht van de hemelse geesten. Hoewel de Engel boven alle zonde, alle beproeving staat, […]

Lezen

Neem het serieus

Neem het serieus

Waarom nemen we dit rijk van zuivere geesten dan zo weinig serieus? Als we nu onze lezing hier in deze zaal konden zien, wat er in een huis gebeurt aan conflicten tussen goede en kwade geesten. En hoe zou het eruit hebben gezien in het huis van bijv. een SS-leider? Als we dat konden zien, zouden we waarschijnlijk ter plekke sterven van schrik. Als onze […]

Lezen

De geestelijke strijd

De geestelijke strijd

Er volgen nu vier posts, die enkele gedachten weergeven van Professor Albert Auer OSB, die in de jaren ‘60 een lezing hield over de Heilige Engelen. Vandaag de dag moeten wij ons weer meer bezighouden met de Heilige Engelen; ik ben ervan overtuigd dat ons gebrek aan verering voor de Heilige Engelen en onze houding tegenover hen een bijna wezenlijke leemte vormt in onze christelijke […]

Lezen

Bewonderenswaardig

Bewonderenswaardig

Alles is prachtig in deze heilige geesten.  De heilige Vaders overtreffen zichzelf wanneer er over hen wordt gesproken. Wij kunnen inderdaad zeggen, dat als de schoonheid van de Schepper ergens te zien is, het in de Engelen is; hun voortreffelijkheid is zonder onvolmaaktheid! Helaas, hoe anders is onze volmaaktheid, waarin altijd een oneindigheid van gebreken is vermengd. De grootheid van deze gezegende geesten is zonder […]

Lezen

Kracht en schoonheid

Kracht en schoonheid

De kracht van de Engelen is ongelooflijk: één enkele van deze gezegende geesten kan miljoenen gewapende mannen verslaan, ja, de hele wereld samen. [In het boek der Koningen staat dat een Engel in één nacht 85.000 Assyriërs, de vijanden van het volk van God, doodde.] Zij kunnen de winden doen waaien, de regen doen vallen, de donder doen bulderen; zij kunnen stormen opwekken, aardbevingen veroorzaken, […]

Lezen

De verering van de Heilige Engelen

De verering van de Heilige Engelen

Er zijn vele redenen om de Heilige Engelen te vereren. We gaan er eens een stel bijeen zetten.Allereerst de bewonderenswaardige volmaaktheden van deze Gezegende Geesten. De volmaaktheid van de Engelen is te vergelijken met een onmetelijke zee zonder kust of bodem. Alles wat wij over hen kunnen zeggen is niets, omdat hun grootheid boven het bereik van het menselijk denken ligt. De aard van de […]

Lezen

Leren luisteren naar de Engel (11)

Leren luisteren naar de Engel (11)

Ter afsluiting geeft Petrus ons een belangrijke richtlijn: “Bedenkt daarbij wel, dat geen profetie van de Schrift eigenmachtige uitleg toelaat.Want profetie is nooit voortgekomen uit menselijke aandrift; door de heilige Geest gedreven hebben mensen gesproken van Godswege”. (2 Pt 1,20). Daarom hebben wij de plicht in voorzichtigheid en geloof al onze gedachten en ingevingen te onderwerpen aan het leergezag van de Kerk en aan de […]

Lezen

Leren luisteren naar de Engel (10)

Leren luisteren naar de Engel (10)

Het tweede belangrijke punt van St. Thomas is dat de Engel niet met ons kan communiceren op de wijze zoals zij die gebruiken om met elkaar te communiceren. Onze kennis wordt verkregen door de bijzondere voorwerpen die tot onze zintuigen worden gericht. Zij moeten ons dus verlichten volgens die zintuiglijke modus. Dit betekent dat zij communiceren door middel van beelden. Er zijn talrijke voorbeelden van […]

Lezen

Leren luisteren naar de Engel (9)

Leren luisteren naar de Engel (9)

Na deze inleidende opmerkingen is het nuttig na te denken over de manier waarop de Engelen de mens kunnen verlichten. De H.Thomas leert ons het volgende: Het menselijk intellect kan de universele waarheid zelf niet ontsluierd vatten; omdat het van nature moet begrijpen door zich tot de fantasien (beelden) te wenden. Zo stellen de Engelen de mensen de begrijpelijke waarheid voor onder de gelijkenissen van […]

Lezen

Leren luisteren naar de Engel (8)

Leren luisteren naar de Engel (8)

Volgzaamheid aan de Heilige Engelen Na gesproken te hebben over de aard van volgzaamheid in het algemeen, kunnen we meer in het bijzonder spreken over hoe volgzaam te zijn voor de Heilige Engelen. Het is belangrijk van meet af aan iets duidelijk te maken. Wanneer wij spreken over volgzaam zijn aan de Engelen, gaat het om de verlichting die ons ertoe brengt de eeuwige waarheden […]

Lezen