St. Gabriel

St. Gabriel

Van alle boodschappen die een Engel ooit aan de mensheid heeft gebracht, was dit de belangrijkste, en de drager ervan was het meest “benijd”, als we durven te spreken van een heilige afgunst onder Gods Engelen. We herhalen: het zou toch zeker Michael zijn?! Toen alle andere Engelen in een diepe crisis waren, was het de heilige Michaël die hen leidde in trouw aan God […]

Lezen

Wie mag de Blijde Boodschap brengen?

Wie mag de Blijde Boodschap brengen?

Uit liefde voor ons mensen verlangden de Heilige Engelen naar de dag waarop God de Zoon Mens zou worden. Het spreekt voor zich dat iedere Engel in de hemel zeer gelukkig zou zijn geweest om de drager van dit goede nieuws te zijn. Wie zal het voorrecht krijgen om dit nieuws aan de toekomstige Moeder van de Heer te brengen? De heilige Michaël had deze […]

Lezen

Transformatie

Transformatie

Na de grote beproeving van de Engelen is er een grote verandering in het “intellectuele leven” van de trouwe Engelen gekomen. Voordat zij de Zalige Aanschouwing binnengingen, zagen zij de Menswording als een vorm van vernedering. Toen zij God eenmaal van aangezicht tot aangezicht zagen, begonnen zij te “verlangen” naar het moment waarin God de Zoon, Mens zou worden.. Zij werden zich nu namelijk bewust […]

Lezen

Als ik een doodzonde bega, verlaat mijn Engel mij?

Als ik een doodzonde bega, verlaat mijn Engel mij?

Onze Beschermengel zal nooit onze zijde verlaten, hoe diep we ook in de doodzonde vallen en hoe ver we ook van God en de Kerk weggaan. Maar als we God de rug toekeren en een doodzonde begaan, dan zal onze relatie met onze Beschermengel beschadigd worden. Daarom zal de communicatie met Hem moeilijker worden door de hardheid van ons hart en het verlies van genade, […]

Lezen

Worden Engelen boos?

Worden Engelen boos?

Thomas van Aquino leert dat Engelen “niet treuren, noch om de zonden [door de mensen] noch om de pijn die de mensen [door God] wordt aangedaan”. Thomas komt tot deze conclusie omdat hij redeneert dat de Engelen alleen willen wat God direct wil of laat gebeuren. Daarom, omdat de zonden van mensen worden toegestaan door Gods toegeeflijke wil, worden de vrede en het geluk van […]

Lezen

Hebben landen een eigen Beschermengel?

Hebben landen een eigen Beschermengel?

Thomas van Aquino, evenals vele kerkvaders leren, dat elk land zijn eigen Beschermengel heeft. De H. Clemens van Alexandrië gaat zelfs zo ver dat hele “regimenten van engelen zijn verdeeld over naties en steden”. In het bijzonder moet worden opgemerkt dat Portugal al eeuwenlang een sterke en diepe devotie heeft voor zijn Beschermengel. Deze natie kreeg in de zestiende eeuw inderdaad toestemming van Paus Leo […]

Lezen

Gebed voor de zielen in het vagevuur

Gebed voor de zielen in het vagevuur

Heer, zie onze broeders en zusters in het vagevuur. Zij lijden méér dan een mens op deze aarde kan lijden en U wilt dat wij barmhartigheid hebben met hun nood en verdriet. U geeft ons de gelegenheid iets voor hen te doen, met hen te waken, voor hen te bidden, een offer voor hen te brengen, maar bovenal mogen wij het heilige Misoffer voor hen […]

Lezen

Wanneer krijgen we onze Engelbewaarder?

Wanneer krijgen we onze Engelbewaarder?

De H. Thomas van Aquino beweert dat iedereen bij zijn geboorte een Engelbewaarder ontvangt. Bovendien leert hij dat de Engelbewaarder van de moeder haar kind bewaakt zolang zij deze in haar schoot draagt. Andere Kerkvaders en Kerkleraars echter, bijv. de H. Hieronymus en de H. Basilius de Grote, geloven dat onze Engelbewaarder bij het Doopsel aan ons wordt toegewezen. De H. Anselmus gaat een stap […]

Lezen

Moeten we onze Engelbewaarder een naam geven?

Moeten we onze Engelbewaarder een naam geven?

Het korte antwoord op deze meest gestelde vraag is eenvoudig “nee”. Want de Congregatie van de Liturgie en de Sacramenten van het Vaticaan zegt in een document van 2001 dat “de praktijk om namen te geven aan de H. Engelen afgeraden moet worden, behalve in het geval van St. Gabriël, St. Rafaël en St. Michaël, want deze namen komen voor in de H. Schrift.” Het […]

Lezen

Gebed tot de Engelbewaarder van Nederland

Gebed tot de Engelbewaarder van Nederland

Gij heilige Engelbewaarder van Nederland! De liefdevolle goedheid van God Vader heeft ons mooie vaderland aan uw zorg toevertrouwd. U moet haar beschermen en helpen, om zich volgens Gods plannen verder te ontwikkelen. Wij geloven in uw voorspraak voor Gods troon en vertrouwen op uw hulp. Wees dus onze leider, zodat wij met u onze opdracht vervullen. Help de Kerk in Nederland om Christus vrijmoedig […]

Lezen