Gebed tot de Engelbewaarder van Nederland

Gebed tot de Engelbewaarder van Nederland

Gij heilige Engelbewaarder van Nederland! De liefdevolle goedheid van God Vader heeft ons mooie vaderland aan uw zorg toevertrouwd. U moet haar beschermen en helpen, om zich volgens Gods plannen verder te ontwikkelen. Wij geloven in uw voorspraak voor Gods troon en vertrouwen op uw hulp. Wees dus onze leider, zodat wij met u onze opdracht vervullen. Help de Kerk in Nederland om Christus vrijmoedig […]

Lezen

De wereld op zijn kop

De wereld op zijn kop

D i e n e n  staat tegenwoordig niet hoog aangeschreven. “Je moet jezelf verwerkelijken”: een kreet uit onze tijd. Als je opgaat voor een sollicitatiegesprek, moet je jezelf weten te ‘verkopen’. Overtuigd zijn van al je geweldige eigenschappen om de ander te kunnen overtuigen dat jij daarom de beste kandidaat bent. Maar God ziet het heel anders. Jezus zegt: “IK ben niet gekomen om […]

Lezen

GSM torens

GSM torens

Overal in de wereld staan de GSM torens. Zij zorgen voor de verbindingen voor o.a. de ontelbare smartphones. Hoeveel straling flitst er wereldwijd over en weer. Als de mensen hun phones ingeschakeld hebben, zijn ze voortdurend in verbinding met wie ze maar willen en ontvangen ze hun berichten. Wonderen der techniek? Ja, en toch… Zijn ze slechts imitaties van een veel grotere, bovennatuurlijke werkelijkheid die […]

Lezen

Zend ons uw H. Engelen te hulp!

Zend ons uw H. Engelen te hulp!

Eeuwige Vader, Gij hebt alles in de hemel en op aarde gemaakt tot uw lof en eer. We danken u, dat u ons hebt geschapen en ons de grote waardigheid hebt verleend, om uw kinderen te zijn aan de hand van onze hemelse broeders, aan wie Gij ons hebt toevertrouwd. Zie naar ons: samen met hen knielen wij voor U, om ons gehele leven aan […]

Lezen

Hoe verplaatsen zich de Heilige Engelen?

Hoe verplaatsen zich de Heilige Engelen?

Wij mensen moeten een plaats in een vliegtuig reserveren, en daarvoor nog eerst naar het vliegveld reizen. En na een hele tijd komen we dan eindelijk op onze vakantiebestemming in een ver land aan. Maar als je nu in je luie stoel zit, je ogen sluit en alvast in voorvreugde je vakantieplek voorstelt in je geest, wat je daar allemaal zult gaan doen, dan  b […]

Lezen

Hoe komen de Heilige Engelen tot kennis?

Hoe komen de Heilige Engelen tot kennis?

Wij mensen komen tot kennis door zintuiglijke ervaringen. Stel er zou een mens zijn, die niet met zijn ogen kon zien, of iets met zijn oren horen; die niets van een aanraking zou kunnen voelen, die niets zou kunnen smaken en die niets zou kunnen ruiken – die persoon zou nooit een enkele gedachte hebben! Want al onze kennis verkrijgen wij door onze lichamelijke zintuigen. […]

Lezen

De Engel zelf gevraagd

De Engel zelf gevraagd

Heilige Engel, mag ik vragen, wanneer is uw leven begonnen? Kijk maar in de Bijbel, de allereerste zin: “In het begin schiep God hemel en aarde.” Dus alles wat zichtbaar en onzichtbaar is. Toen begon de tijd, want ook die is een schepping van God. En de grootse wereld van de Heilige Engelen is als eerste door God geschapen, naar Zijn beeld. Wij Engelen, waren […]

Lezen

Sanctus!

Sanctus!

Op de voorpagina van deze website staat onder meer de oproep: Laten we ons vaak verenigen met de lofzang van de H. Engelen! Want de eerste, grote opgave van de Engelen is de aanbidding van God, de lofprijzing van Hem, die ze onophoudelijk aanschouwen. Jou lijkt dit misschien saai. Maar als jij God zou  z i e n, zou je vanzelf  “uit je dak gaan”! […]

Lezen

De geestelijke strijd van onze tijd

De geestelijke strijd van onze tijd

De donkere onweerswolken stapelen zich dreigend op aan de horizon. Het kwaad schijnt in onze tijd overal in de wereld toe te nemen. Maar God laat Zijn kinderen, Zijn Kerk niet in de steek. Een opening in de duistere hemel, en stralenbundels van licht zijn te zien. Hoe zwarter de duisternis, des te stralender schijnt het licht! God stuurt zijn H. Engelen om ons te […]

Lezen

Zwaard en bazuin

Zwaard en bazuin

Het zwaard is een wapen, die getrokken wordt als men in de strijd gaat. Als de Heilige  Engelen met een schitterend lemmet verschijnen, dan gaat het meestal om moeilijke situaties. De ijver, die een Heilige Engel voor de belangen van God toont, is groot! Hij strijdt altijd voor het goede en tegen het kwade. Hij vernietigt de werken van Satan, hij brengt onderscheiding tussen recht […]

Lezen