Worden wij Engelen? (3)

Worden wij Engelen? (3)

5. In de hemel zullen we ons hebben aangesloten bij de gemeenschap van de Heilige Engelen. Daarom zullen we niet alleen genieten van volmaakte rust en vervulling van alle verlangens, zodat we “zoals de Engelen” zullen zijn – in vrede, onbevlekte reinheid, vol vreugde, licht en leven – maar we zullen ook deelnemen aan de volmaaktheid, de rijkdom, de schoonheid en de glorie van God. […]

Lezen

Worden wij Engelen? (2)

Worden wij Engelen? (2)

3. We zullen eeuwig gezegend zijn met het zien van God “zoals de Engelen”, met de aanschouwing, de liefde en het eeuwige bezit van God, de bron van alle goeds; we zullen Hem aanbidden in totale overgave. We zullen allemaal genieten van de vereniging met de Heilige Drievuldigheid. “Ons allen is het gegeven met onverhuld gelaat de glorie van de Heer te aanschouwen en herschapen […]

Lezen

Worden wij Engelen in de hemel? (1)

Worden wij Engelen in de hemel? (1)

Deze vraag komt soms naar voren omdat Jezus ons in de Evangelies heeft geopenbaard dat “Na de verrijzenis is er geen sprake meer van huwen of ten huwelijk gegeven worden, maar men zal zijn als Engelen Gods in de hemel.” (Mt 22,30) Hier moet worden benadrukt dat we niet geroepen zijn om Engelen te zijn, maar om ALS Engelen te zijn! God is dus niet […]

Lezen

Hoe weet ik of een ingeving van de H. Geest komt of de Engel?

Hoe weet ik of een ingeving van de H. Geest komt of de Engel?

Normaal gesproken kunnen we geen verschil zien tussen een ingeving van de Heilige Geest of van de Engel.. De reden hiervoor is dat uiteindelijk elke goede inspiratie die we ontvangen, afkomstig is van de Heilige Geest, maar door middel van een Engel aan ons wordt doorgegeven! Want zoals de heilige Johannes van het Kruis aangeeft: “De wijsheid daalt van God af via de hoogste Engelenkoren […]

Lezen

Twee aan twee

Twee aan twee

Engelen en priesters zouden eigenlijk, volgens de wil van God, deze opdracht samen moeten vervullen. Zij vullen elkaar wederzijdig aan. Terwijl de woorden van de menselijke profeten de lichamelijke oren bereiken, spreken de Engelen tot de geestelijke oren van het hart (verlichten). Menselijke woorden raken de buitenkant, woorden van Engelen weerklinken in het geweten. De overdracht van de mens wordt altijd gekleurd door de menselijke […]

Lezen

St. Gabriel

St. Gabriel

Van alle boodschappen die een Engel ooit aan de mensheid heeft gebracht, was dit de belangrijkste, en de drager ervan was het meest “benijd”, als we durven te spreken van een heilige afgunst onder Gods Engelen. We herhalen: het zou toch zeker Michael zijn?! Toen alle andere Engelen in een diepe crisis waren, was het de heilige Michaël die hen leidde in trouw aan God […]

Lezen

Wie mag de Blijde Boodschap brengen?

Wie mag de Blijde Boodschap brengen?

Uit liefde voor ons mensen verlangden de Heilige Engelen naar de dag waarop God de Zoon Mens zou worden. Het spreekt voor zich dat iedere Engel in de hemel zeer gelukkig zou zijn geweest om de drager van dit goede nieuws te zijn. Wie zal het voorrecht krijgen om dit nieuws aan de toekomstige Moeder van de Heer te brengen? De heilige Michaël had deze […]

Lezen

Transformatie

Transformatie

Na de grote beproeving van de Engelen is er een grote verandering in het “intellectuele leven” van de trouwe Engelen gekomen. Voordat zij de Zalige Aanschouwing binnengingen, zagen zij de Menswording als een vorm van vernedering. Toen zij God eenmaal van aangezicht tot aangezicht zagen, begonnen zij te “verlangen” naar het moment waarin God de Zoon, Mens zou worden.. Zij werden zich nu namelijk bewust […]

Lezen

Als ik een doodzonde bega, verlaat mijn Engel mij?

Als ik een doodzonde bega, verlaat mijn Engel mij?

Onze Beschermengel zal nooit onze zijde verlaten, hoe diep we ook in de doodzonde vallen en hoe ver we ook van God en de Kerk weggaan. Maar als we God de rug toekeren en een doodzonde begaan, dan zal onze relatie met onze Beschermengel beschadigd worden. Daarom zal de communicatie met Hem moeilijker worden door de hardheid van ons hart en het verlies van genade, […]

Lezen

Worden Engelen boos?

Worden Engelen boos?

Thomas van Aquino leert dat Engelen “niet treuren, noch om de zonden [door de mensen] noch om de pijn die de mensen [door God] wordt aangedaan”. Thomas komt tot deze conclusie omdat hij redeneert dat de Engelen alleen willen wat God direct wil of laat gebeuren. Daarom, omdat de zonden van mensen worden toegestaan door Gods toegeeflijke wil, worden de vrede en het geluk van […]

Lezen