“Ze zullen opzien naar Hem, die ze hebben doorboord”

“Ze zullen opzien naar Hem, die ze hebben doorboord”

De bijzondere plechtigheid waarmee Johannes dit feit vertelt, nodigt ons uit om iets meer over dit moment na te denken. Als hij zegt dat de woorden van de Schrift nu in vervulling zijn gegaan: “Ze zullen opzien naar Hem die ze doorboord hebben”, verwijst hij naar iets dat onze aandacht trekt, omdat we kijken naar iets dat ons om wat voor reden dan ook aantrekt […]

Lezen

De hartslagen van de Goddelijke Meester

De hartslagen van de Goddelijke Meester

Als we kijken naar het Laatste Avondmaal van de Heer met zijn apostelen, zien we aan de hand van het Johannesevangelie dat deze geliefde leerling “aan tafel zat, liggend aan Jezus’ borst” (Joh 13,23). Het was een van de bekronende momenten in het leven van deze apostel om te kunnen luisteren naar het kloppen van het Hart van zijn Goddelijke Meester, in een moment van […]

Lezen

Ave Crux, spes unica! (3)

Ave Crux, spes unica! (3)

Liefhebben, goed doen… Dat willen we… Als het maar weinig of niets kost! Liefhebben, goed doen, bidden tot God… Als ik me er maar goed bij voel (lees: als ik me maar goed voel). Is dat echte liefde? Goed doen zolang het goed voelt. Liefde denkt niet aan zichzelf, ze geeft van zichzelf tot op het punt van opoffering. Ik denk niet dat het nodig […]

Lezen

Ave crux, spes unica! (2)

Ave crux, spes unica! (2)

Christelijke liefde impliceert verzaking, opoffering en vaak pijn. Het sluit zeker geduld in. Geduld dat zichtbaar en voelbaar is in de gekruisigde Jezus. Kijk: hij loopt niet weg voor de pijn en hij blijft te allen tijde kalm en beheerst. Zijn geduld komt voort uit het feit dat Jezus, in plaats van gebonden te zijn aan het kruis, gebonden was aan de Vader in de […]

Lezen

Ave Crux, spes unica! (1)

Ave Crux, spes unica! (1)

Ave Kruis, mijn enige hoop! Kun jij dit ook met volle overtuiging zeggen? Zo niet, dan heb je er misschien nog te weinig over nagedacht. Het kruisteken is het christelijke teken bij uitstek. Als katholieken doen we het meerdere keren per dag. We beginnen de Heilige Mis met het kruisteken en aan het einde van de Mis, wanneer we de zegen ontvangen, verklaren we opnieuw […]

Lezen

Aanvaarden

Aanvaarden

Laten we vooral deze vastentijd ons kruis leren omarmen. Want door het te aanvaarden als de wil van God voor ons, het te dragen (niet te slepen!) met moed, trouw en nederigheid, zullen we een licht en een zegen worden voor de mensen om ons heen. Het kruis mag ons niet ontmoedigen, want Onze Heer zegt ons: “Wees niet bevreesd, want Ik ben met u; […]

Lezen

Edelmoedigheid tegenover God

Edelmoedigheid tegenover God

Laten we in deze veertigdagentijd God een nog vrijgeviger liefde aanbieden. De Engelen willen ons losrukken van al onze ijdele en waardeloze bezigheden, zodat we God weer met heel ons hart kunnen zoeken. Zij helpen ons om het kruis in al zijn vormen, groot of klein, te herkennen en te aanvaarden. Ook onze kleine daden van vrijwillige boete bereiden ons voor om het kruis met […]

Lezen

Onder het Kruis

Onder het Kruis

Bij de veroordeling doofde elke laatste hoop op vrijspraak, en zij moest de Vader haar “ja” geven. Zij zag haar Zoon geslagen en gemarteld worden met gesels en doornen, maar juist deze mensen was zij geroepen om in haar hart te sluiten en te vergeven – zonder aarzeling. Zij bad voor hen en zocht hun verlossing. En hoe dankbaar was zij Veronica op de kruisweg […]

Lezen

Maria, Moeder en voorbeeld

Maria, Moeder en voorbeeld

Maria is de bevoorrechte, de onbevlekte, “vol van genade”; toch was zij de eerste die haar Zoon volgde op zijn kruisweg. Omdat zij Jezus meer liefhad dan wie ook, werd haar hart zevenmaal doorboord met het zwaard van verdriet – je zou kunnen zeggen: zeventig maal zeven maal. Haar lijden begon al veel eerder. Drie dagen lang zocht zij met smart naar haar verloren Kind. […]

Lezen

Kinderlijk vertrouwen op God

Kinderlijk vertrouwen op God

We hoeven niet bang te zijn deze school van het kruis binnen te gaan. Want door het kruis zien we de omvorming van Gods rechtvaardigheid in barmhartigheid: de rechtvaardige Rechter van het Oude Testament wordt onze liefhebbende Vader in het Nieuwe Testament door de gekruisigde liefde van Jezus. Jezus zelf neemt de “angel van de dood” en de “angel” van elk kruis weg. “Wie Mij […]

Lezen