De hartslagen van de Goddelijke Meester

De hartslagen van de Goddelijke Meester

Als we kijken naar het Laatste Avondmaal van de Heer met zijn apostelen, zien we aan de hand van het Johannesevangelie dat deze geliefde leerling “aan tafel zat, liggend aan Jezus’ borst” (Joh 13,23). Het was een van de bekronende momenten in het leven van deze apostel om te kunnen luisteren naar het kloppen van het Hart van zijn Goddelijke Meester, in een moment van ongeëvenaarde intimiteit, toen Jezus het meest verheven geschenk aanbood aan zijn geliefde apostelen.

Dezelfde evangelist vertelt ons dat, na Jezus’ dood, een soldaat deze “heilige zijde” met een speer opende, “en er kwam onmiddellijk bloed en water uit” (Joh 19,35). En hij voegt eraan toe: “Die het gezien heeft getuigt hiervan; zijn getuigenis is waar en hij weet, dat hij de waarheid zegt, opdat ook gij zoudt geloven. Dit is gebeurd opdat de Schrift zou vervuld worden: Van zijn gebeente zal niets worden verbrijzeld, terwijl nog een ander Schriftwoord zegt: Zij zullen opzien naar Hem die zij hebben doorstoken.  (Joh 19,36-37).

Hier spreekt de apostel op zo’n manier over zijn autoriteit als ooggetuige en benadrukt hij dat wat hij doorgeeft de waarheid is en daarom wil hij geloof in ons opwekken. Dit doet ons afvragen: waarom hecht hij zoveel waarde aan dit moment waarop hij het Bloed en het Water uit het open Hart van de Heer zag komen, en plaatst hij de verwijzing naar ons geloof op dit punt? Het is interessant dat hij zelfs het lijdensverhaal even verlaat, zich tot zijn lezers richt en hen aanspoort om geloof te hebben: “opdat ook gij zoudt geloven”. Daar moet een speciale reden voor zijn.

En in feite kunnen we dit moment verbinden met het centrale mysterie van ons geloof: de Allerheiligste Eucharistie! Het ritueel van de H. Mis bepaalt dat de priester, onmiddellijk na de consecratie van de wijn, de gelovigen waarschuwt: “Dit is het mysterie van het geloof!”. Achter deze waarschuwing zien we het verband met de woorden van Johannes: “opdat ook gij zoudt geloven!”

Het is hetzelfde mysterie! Het is hetzelfde Bloed: wat uit de open zijde van Christus kwam, is nu aanwezig op het altaar, door de woorden van de consecratie. We staan voor dezelfde werkelijkheid en wat Johannes kon ZIEN, geloven wij.