Ook in coronatijden is onze hulp: MARIA

Ook in coronatijden is onze hulp: MARIA

Ook in de huidige corona pandemie heeft Maria op vele plaatsen reeds wonderbaarlijk geholpen. Bijvoorbeeld in Italie, dat zo zwaar op de proef werd gesteld, maar zoiets vindt men niet in de media: Op 26 Maart werd de genade afbeelding van Onze Lieve Vrouw van Capocolonna, op verzoek van de bisschop naar het ‘Ziekenhuis van de H. Johannes de Deo’ in Crotone, Kalabrie gebracht, om […]

Lezen

“Bij God is niets onmogelijk!”

“Bij God is niets onmogelijk!”

Als St. Gabriel aan Maria vertelt dat haar nicht Elisabeth al in haar zesde maand is, hoewel ze onvruchtbaar was, zegt hij: “Bij God is NIETS onmogelijk!” Dit is het woord van de Engel ook voor ons! Wij hebben toch ook wel eens hopeloze situaties in ons leven, of in die van ons dierbare mensen. Of we zien er ieder geval genoeg in onze wereld. […]

Lezen

“De Heer is met u!”

“De Heer is met u!”

“De Heer is met u!” dat is de groet van de Aartsengel Gabriel aan Maria. Hoezeer God met Maria is, wordt je nog meer bewust als je denkt aan de volheid van haar genade, waardoor God reeds in haar woont, en haar ziel reeds een tempel van God is, mooier dan wij ons hier op aarde kunnen voorstellen. Maar God kan nog méér met haar […]

Lezen

Moeder en Kind

Moeder en Kind

Lieve stille Moeder van de Advent, Heel uw aandacht is gericht op het Kindje onder uw hart, Uw God en tegelijk uw kind. Met hoeveel liefde en tedere zorg spreekt u met Hem, Van hart tot hart. Hoe groot is uw verlangen naar zijn komst. Moeder, wees onze voorspreekster en bidt Voor de vele moeders, die een kindje dragen, Maar deze niet het leven willen […]

Lezen

Wees gegroet, Maria!

Wees gegroet, Maria!

Het Evangelie van de Menswording is natuurlijk HET Evangelie voor de Adventstijd. Alles draait om dit grote geheim, dat de Zoon van God mens wilde worden om heel de mensheid te verlossen. Daartoe stuurt God de Aartsengel Gabriel naar Maria, om haar toestemming te vragen! Stel je eens voor dat ze nee gezegd zou hebben….. Gabriel bidt het eerste Wees gegroetje tot Maria! “Wees gegroet, […]

Lezen

Onbevlekte Ontvangenis

Onbevlekte Ontvangenis

Een zeer goede uitleg over dit grote mysterie vond ik op onderstaande link: https://www.youtube.com/watch?v=atbpPi0MgcA 0

Lezen

De mooiste moeder

De mooiste moeder

“Stel dat het mogelijk zou zijn te bestaan, nog voor de schepping van je eigen moeder; dat jij je moeder zou kunnen maken zoals jij zou willen dat zij zou zijn, zoals de schilder Raphael zijn creatieve ideeën kon realiseren.” “Als jij deze macht zou bezitten, zou jij dan een vrouw creëren waarvoor jij je zou schamen, om haar niet al te vrouwelijke en moederlijke […]

Lezen

Vol van genade!

Vol van genade!

In ieder Weesgegroetje prijzen wij Maria als de Onbevlekte Ontvangenis, als degene die zonder erfzonde, zonder iedere smet van zonde is. Is dit je al eens opgevallen? Het is het woord van St. Gabriel aan Maria. Als hij haar groet noemt hij haar niet bij haar naam, maar zegt: Wees gegroet, VOL VAN GENADE! En als zij dus VOL van genade is, dan is er […]

Lezen

Maria, Gij morgenrood!

Maria, Gij morgenrood!

Voor mij is de Adventstijd de mooiste tijd van het jaar en bij uitstek DE Mariamaand. Meer nog dan de meimaand of oktober, de rozenkransmaand. Want alles draait om Maria; zonder haar zouden we nooit Kerstmis kunnen vieren! Zoals hier op de site aan het begin gezegd werd http://www.heilige-michael.nl/h-engelen/de-grote-beproeving/ werd Maria reeds bij de grote beproeving van de Engelen aan hen getoond als degene, die de […]

Lezen

De grote beproeving

De grote beproeving

Wat was nu precies deze beproeving aan het begin, nog voordat de mensen geschapen waren? De kerkvaders uit de eerste eeuwen, die de Bijbel zeer goed kenden, nemen aan dat God aan de Engelen zijn plannen liet zien. Hij wilde een nieuw schepsel maken, de mens. Dit wordt in de Openbaring vertelt in het 12e hoofdstuk: “Er verscheen een groot teken aan de hemel: een […]

Lezen