Gebed

Gebed

O Maagdelijke Moeder van God, Maria Onbevlekt, Wij wijden ons aan u toe onder de titel Onze-Lieve-Vrouw van de Wonderdadige Medaille. Moge deze Medaille voor ieder van ons een zeker teken zijn van uw genegenheid voor ons en een voortdurende herinnering aan onze plichten jegens u.

Mogen wij, terwijl wij hem dragen, gezegend zijn met uw liefdevolle bescherming en bewaard blijven in de genade van uw Zoon.

O Machtigste Maagd, Moeder van onze Verlosser, houd ons elk moment van ons leven dicht bij u. Verkrijg voor ons, uw kinderen, de genade van een gelukzalige dood; zodat we in vereniging met u voor altijd kunnen genieten van de gelukzaligheid van de Hemel. Amen.