Wie kan helpen?

Wie kan helpen?

Elke Heilige Engel wil ons helpen en kan in feite hulp bieden. Onze relatie met onze beschermengel is vooral belangrijk omdat hij degene is die normaal gesproken de genaden meedeelt, die we op een bepaald moment nodig hebben. Daarom moeten we ons bij de meeste van onze dagelijkse uitdagingen gewoonlijk tot hem wenden voor ondersteuning. De Heilige Schrift en de Traditie hebben echter andere Engelen geopenbaard die ons ook ten goede kunnen komen. De drie Aartsengelen hebben speciale gebieden waar ze ons kunnen helpen.

  • St. Michael kan vooral helpen met nederigheid, geloof, standvastigheid in beproevingen en trouw.
  • De heilige Gabriël kan ons vooral helpen bij het begrijpen van Gods woord, hoop, het onderscheiden van Gods wil en onze roeping.
  • De heilige Rafaël kan ons helpen voor genezing naar lichaam en ziel, voor  de naastenliefde en bevrijding van de boze.

De theologische deugden, het geloof, de hoop en de naastenliefde worden in deze volgorde ook aan hen toebedeeld. Aangezien deze hemelse medewerkers bereid en in staat zijn om te helpen, is het een goed idee om een beroep op hen te doen.

Als we op een speciale manier voor andere mensen willen bidden, kunnen we ook tot hun Beschermengelen bidden. We kunnen hun Engelen uitnodigen om met ons te komen aanbidden voor de intenties van hun beschermelingen en we kunnen hun Beschermengelen uitnodigen om deel te hebben aan de genaden van onze Heilige Communie ten behoeve van de mensen die gescheiden zijn van de Sacramenten.