Heilige-Michael.nl

“Zie, IK zend Mijn Engel voor je uit…!” Ex 23,20

 

 

 

 

 

Laten we ons vaak verenigen met de lofzang van de H. Engelen:

HEILIG, HEILIG, HEILIG!

Heer, God van de hemelse machten!
Vervuld zijn hemel en aarde van uw Heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
Gezegend Hij, die komt in de naam des Heren.
Hosanna in de hoge.

Aanbidding

De Heilige Engelen, die altijd Gods Aanschijn zien, willen met ons de Heer aanbidden.

Overweging

De H. Engelen
kunnen ons helpen en verlichten
bij de overweging
van Gods Woord.

Het Kruis

De Heilige Engelen
geven ons kracht
in de beproevingen van
ons leven.

Zending

De Heilige Engelen helpen ons
om de wil van God in de
daad om te zetten.

Nieuwste berichten

De H. Engelen

De H. Engelen

Het negende koor is dat van de H. Engelen. Hiertoe behoren de allermeeste Engelen. Hele legioenen dienen de afzonderlijke Engelen uit de hogere koren bij hun grote opgaven. Zij zijn ons mensen het meest nabij. Alle Engelbewaarders horen in de tijd van hun dienst tot dit koor. Zodat niemand kan zeggen: Geen wonder dat jij heilig geworden bent! Jij had het veel gemakkelijker. Jouw Engelbewaarder […]

Lezen
De H. Aartsengelen

De H. Aartsengelen

De Aartsengelen zijn het achtste koor. Drie zijn er met hun naam bekend omdat ze in de Bijbel worden genoemd. Zij zullen in het zonnetje worden gezet tegen de tijd dat hun hoogfeest gevierd zal worden, eind september. Nu wil ik alleen een krachtig gebed tot St.Michael opschrijven, geïnspireerd door Arnold Guillet: Heilige Aartsengel Michael, Gij aanvoerder van de goede Engelen, zie, iedere dag wordt […]

Lezen
De Machten

De Machten

Het zevende koor van de H. Engelen is dat van de Machten. Hun naam verwijst naar de Macht van God. De H. Paulus spreekt in Brief aan de Ef 3,10 over de “goede Machten” en in Ef  6,12 over de “kwade machten”. Want bij de beproeving van de Engelen aan het begin van de tijd, zijn zeker van ieder koor een heel aantal engelen gevallen […]

Lezen

 

 

 

 

 

Gebed tot St. Michael

Heilige Aartsengel Michael!

Verdedig ons in de strijd.
Wees onze bescherming tegen de boosheid en de listen van de duivel.
Wij smeken u ootmoedig,
dat God hem Zijn macht doe gevoelen!
En Gij, Vorst van de hemelse legerscharen!
Drijf de satan en de andere boze geesten,
die tot verderf van de zielen over de wereld rondgaan,
door de Goddelijke kracht in de hel terug. Amen.