Heilige-Michael.nl

“Zie, IK zend Mijn Engel voor je uit…!” Ex 23,20

 

 

 

 

 

Laten we ons vaak verenigen met de lofzang van de H. Engelen:

HEILIG, HEILIG, HEILIG!

Heer, God van de hemelse machten!
Vervuld zijn hemel en aarde van uw Heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
Gezegend Hij, die komt in de naam des Heren.
Hosanna in de hoge.

Aanbidding

De Heilige Engelen, die altijd Gods Aanschijn zien, willen met ons de Heer aanbidden.

Overweging

De H. Engelen
kunnen ons helpen en verlichten
bij de overweging
van Gods Woord.

Het Kruis

De Heilige Engelen
geven ons kracht
in de beproevingen van
ons leven.

Zending

De Heilige Engelen helpen ons
om de wil van God in de
daad om te zetten.

Nieuwste berichten

Onze zintuigen

Onze zintuigen

WIJ VERTROUWEN ONZE UITERLIJKE ZINTUIGEN TOE AAN DE ENGELBEWAARDER Wij onderschatten ten zeerste de invloed die een Engel kan uitoefenen op onze zintuigen. Het is zeer belangrijk om onze zintuigen te behoeden omdat zij de “vensters van onze ziel zijn”. Alles, goed of slecht, komt tot ons door een of meer van onze zintuigen. Als we de Engel opdragen om over onze zintuigen te waken, […]

Lezen
Ik geef mijzelf over aan u

Ik geef mijzelf over aan u

IK GEEF MIJZELF OVER AAN U EN BELOOF U MIJN LIEFDE EN TROUW “Ik geef mijzelf over aan u…” Wat betekent dat? In liefde en dankbaarheid geven wij ons over aan de Heilige Engel, onze hemelse broeder. Dat is de sleutel tot een verbond met hem, zo te zeggen het hart van de Toewijding aan de Heilige Engelbewaarder. Door deze daad gaan we verder dan […]

Lezen
Verzoening

Verzoening

Ik raakte steeds meer buiten mezelf, terwijl flessen en andere dingen door de lucht vlogen. In de laatste kast was een stapel borden, die ik als kind gebruikt had. Toen ik deze zag, kwamen herinneringen boven aan mijn broer, die mij tot huilen brachten. Ik zette de stapel op tafel en gooide het ene bord na het andere in de gootsteen. Ik wilde het laatste […]

Lezen

 

 

 

 

 

Gebed tot St. Michael

Heilige Aartsengel Michael!

Verdedig ons in de strijd.
Wees onze bescherming tegen de boosheid en de listen van de duivel.
Wij smeken u ootmoedig,
dat God hem Zijn macht doe gevoelen!
En Gij, Vorst van de hemelse legerscharen!
Drijf de satan en de andere boze geesten,
die tot verderf van de zielen over de wereld rondgaan,
door de Goddelijke kracht in de hel terug. Amen.