Heilige-Michael.nl

“Zie, IK zend Mijn Engel voor je uit…!” Ex 23,20

 

 

 

 

 

Laten we ons vaak verenigen met de lofzang van de H. Engelen:

HEILIG, HEILIG, HEILIG!

Heer, God van de hemelse machten!
Vervuld zijn hemel en aarde van uw Heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
Gezegend Hij, die komt in de naam des Heren.
Hosanna in de hoge.

Aanbidding

De Heilige Engelen, die altijd Gods Aanschijn zien, willen met ons de Heer aanbidden.

Overweging

De H. Engelen
kunnen ons helpen en verlichten
bij de overweging
van Gods Woord.

Het Kruis

De Heilige Engelen
geven ons kracht
in de beproevingen van
ons leven.

Zending

De Heilige Engelen helpen ons
om de wil van God in de
daad om te zetten.

Nieuwste berichten

Ongelooflijk maar waar

Ongelooflijk maar waar

In de Koreaanse oorlog, in 1950, heeft een Amerikaanse soldaat die Michael heette, een buitengewone bijstand ervaren van  zijn naampatroon. Hij had sinds zijn jonge jaren iedere dag tot hem gebeden om bescherming. Hieronder is een brief aan zijn moeder, die korter is samengevat, en die door de militaire zielzorger als waar gebeurd is bevestigd. Hij heeft deze brief voor 5000 leden van de Marine […]

Lezen
Heeft een leek het recht en de macht om de duivel te bevelen…?

Heeft een leek het recht en de macht om de duivel te bevelen…?

Het gebed van bevel, gericht aan de duivel om een andere persoon, plaats of ding te verlaten, kan alleen door een priester worden gedaan. In dit verband vaardigde emeritus paus Benedictus XVI, toen hij prefect van de Congregatie voor de Geloofsleer was, in 1985 een richtlijn uit aan alle bisschoppen. De richtlijn stelde niet alleen dat “het niet geoorloofd is voor de christelijke gelovigen om […]

Lezen
Hoe communiceren de Engelen met ons?

Hoe communiceren de Engelen met ons?

Er zijn twee manieren waarop ze dit doen. We kunnen de ene de gewone manier noemen en de andere de minder gewone manier. Op de gewone manier communiceren de Engelen met ons door gedachten in onze geest te brengen, beelden in onze verbeelding en gevoelens in onze emoties. Ten eerste kunnen ze gedachten in onze geest brengen door ons woorden te sturen die worden ontvangen […]

Lezen

 

 

 

 

 

Gebed tot St. Michael

Heilige Aartsengel Michael!

Verdedig ons in de strijd.
Wees onze bescherming tegen de boosheid en de listen van de duivel.
Wij smeken u ootmoedig,
dat God hem Zijn macht doe gevoelen!
En Gij, Vorst van de hemelse legerscharen!
Drijf de satan en de andere boze geesten,
die tot verderf van de zielen over de wereld rondgaan,
door de Goddelijke kracht in de hel terug. Amen.