Heilige-Michael.nl

“Zie, IK zend Mijn Engel voor je uit…!” Ex 23,20

4+

 

 

 

 

 

Laten we ons vaak verenigen met de lofzang van de H. Engelen:

3+

HEILIG, HEILIG, HEILIG!

Heer, God van de hemelse machten!
Vervuld zijn hemel en aarde van uw Heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
Gezegend Hij, die komt in de naam des Heren.
Hosanna in de hoge.

Aanbidding

De Heilige Engelen, die altijd Gods Aanschijn zien, willen met ons de Heer aanbidden.

Overweging

De H. Engelen
kunnen ons helpen en verlichten
bij de overweging
van Gods Woord.

Het Kruis

De Heilige Engelen
geven ons kracht
in de beproevingen van
ons leven.

Zending

De Heilige Engelen helpen ons
om de wil van God in de
daad om te zetten.

Nieuwste berichten

Maria als de Kerk (5)

Maria als de Kerk (5)

We mogen nooit vergeten dat het onmiskenbare symbool van ons christelijk geloof het Kruis is. Het Kruis, dat de centrale waarheid van ons Credo vertegenwoordigt, leert ons dat de kruisiging van de God-mens, de grootste zonde begaan in de geschiedenis van het universum, door Jezus Christus werd omgevormd tot de bron van alle genade en verlossing; dat de lelijkste daad van boosaardigheid de aanleiding was […]

Lezen
Maria als de Kerk (4)

Maria als de Kerk (4)

Gezien de centraliteit van de Kerk is dit het meest cruciale punt waarop ons vertrouwen zal worden beproefd en daarom is dit het gebied waarop we bijzonder waakzaam moeten zijn. In een klassiek geestelijk werk over De Geestelijke Strijd, wordt als eerste principe genoemd, de noodzaak om zichzelf te wantrouwen en te vertrouwen op God. Hier zien we de eerste wonde die de Verleider aan […]

Lezen
Maria als de Kerk (3)

Maria als de Kerk (3)

Het levende leergezag van de Kerk is het instrument van de Heilige Geest om het volk van God en alle mensen van goede wil voortdurend te begeleiden. Paus Benedictus XVI leerde dat er een innige eenheid is in de laatste uitspraken van de Apostolische Geloofsbelijdenis: “Ik geloof in de Heilige Geest, in de Heilige Katholieke Kerk”. Wanneer wij ons geloof in God, de heilige Geest, […]

Lezen

 

 

 

 

 

Gebed tot St. Michael

0

Heilige Aartsengel Michael!

Verdedig ons in de strijd.
Wees onze bescherming tegen de boosheid en de listen van de duivel.
Wij smeken u ootmoedig,
dat God hem Zijn macht doe gevoelen!
En Gij, Vorst van de hemelse legerscharen!
Drijf de satan en de andere boze geesten,
die tot verderf van de zielen over de wereld rondgaan,
door de Goddelijke kracht in de hel terug. Amen.

1+