Heilige-Michael.nl

“Zie, IK zend Mijn Engel voor je uit…!” Ex 23,20

9+

 

 

 

 

 

Laten we ons vaak verenigen met de lofzang van de H. Engelen:

HEILIG, HEILIG, HEILIG!

Heer, God van de hemelse machten!
Vervuld zijn hemel en aarde van uw Heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
Gezegend Hij, die komt in de naam des Heren.
Hosanna in de hoge.

Aanbidding

De Heilige Engelen, die altijd Gods Aanschijn zien, willen met ons de Heer aanbidden.

Overweging

De H. Engelen
kunnen ons helpen en verlichten
bij de overweging
van Gods Woord.

Het Kruis

De Heilige Engelen
geven ons kracht
in de beproevingen van
ons leven.

Zending

De Heilige Engelen helpen ons
om de wil van God in de
daad om te zetten.

Nieuwste berichten

Geloof

Geloof

Maar toch is er een manier om onze Engelbewaarder beter te leren kennen, ook al in ons aardse leven. Wij kunnen hem niet waarnemen met onze zintuigen, zoals ogen, oren, handen, want hij is zuivere geest. Men kan dus niet “verliefde worden” op hem, zoals men verliefd zou worden op iemand die men kan zien, horen en aanraken. Onze kennis van de H. Engelbewaarder gaat […]

Lezen
Een persoonlijkheid

Een persoonlijkheid

Onze Heilige Engelbewaarder heeft zijn individuele eigenschappen – bij een mens spreekt men van “temperament” en “karakter” – die hem onderscheiden van alle andere Engelen. Volgens het wijze plan van God is de persoonlijkheid van de Beschermengel volledig afgestemd op de persoon van zijn beschermeling! God koos hem uit miljoenen Engelen opdat hij in zijn persoonlijk karakter gelijk zou zijn aan de mens die aan […]

Lezen
Een groot geschenk!

Een groot geschenk!

Heb je er ooit wel eens over nagedacht dat je Heilige Engelbewaarder een groot geschenk is van onze hemelse Vader? Hij is als het ware een goddelijke genade, in de vorm van een persoon. Dus kun je met hem een persoonlijk relatie aanknopen! Eerst moeten we deze genade beseffen! En dan dankbaar aannemen. Als ons contact met onze hemelse begeleider groeit, zullen we hem ook […]

Lezen

 

 

 

 

 

Gebed tot St. Michael

Heilige Aartsengel Michael!

Verdedig ons in de strijd.
Wees onze bescherming tegen de boosheid en de listen van de duivel.
Wij smeken u ootmoedig,
dat God hem Zijn macht doe gevoelen!
En Gij, Vorst van de hemelse legerscharen!
Drijf de satan en de andere boze geesten,
die tot verderf van de zielen over de wereld rondgaan,
door de Goddelijke kracht in de hel terug. Amen.