Heilige-Michael.nl

“Zie, IK zend Mijn Engel voor je uit…!” Ex 23,20

 

 

 

 

 

Laten we ons vaak verenigen met de lofzang van de H. Engelen:

HEILIG, HEILIG, HEILIG!

Heer, God van de hemelse machten!
Vervuld zijn hemel en aarde van uw Heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
Gezegend Hij, die komt in de naam des Heren.
Hosanna in de hoge.

Aanbidding

De Heilige Engelen, die altijd Gods Aanschijn zien, willen met ons de Heer aanbidden.

Overweging

De H. Engelen
kunnen ons helpen en verlichten
bij de overweging
van Gods Woord.

Het Kruis

De Heilige Engelen
geven ons kracht
in de beproevingen van
ons leven.

Zending

De Heilige Engelen helpen ons
om de wil van God in de
daad om te zetten.

Nieuwste berichten

Leven met en zoals de Heilige Engelen (1)

Leven met en zoals de Heilige Engelen (1)

In het Werk van de Heilige Engelen streven we ernaar om alle dingen te doen met en zoals de Heilige Engelen. Zij zijn onze opvoeders op de weg naar heiligheid, en door de Toewijdingen treden we in hun gelederen, werken en strijden we samen met hen in de strijd voor de verdediging, opbouw en bevestiging van het Koninkrijk van God op aarde, dat wil zeggen, […]

Lezen
De drievoudige schepping verenigd in Jezus (7)

De drievoudige schepping verenigd in Jezus (7)

De theologische commissie voor Jubileum 2000 wees erop dat de Eucharistie ons niet alleen in Christus inlijft, maar ook in zijn Lichaam, de Kerk: Door de Eucharistie is men niet alleen verbonden met Christus, het Hoofd, maar ook met al zijn leden. Dit is een zeer diepgaande realiteit en een bron van rijkdom voor het christelijk leven: men kan niet communiceren met het Hoofd, Christus, […]

Lezen
De drievoudige schepping verenigd in Jezus (6)

De drievoudige schepping verenigd in Jezus (6)

In de Handelingen van de Apostelen richt Petrus zich tot het Joodse volk: “ Bekeert u dus en hebt berouw, opdat uw zonden worden uitgewist en er van de Heer uit tijden van verkwikking mogen komen en Hij u Jezus zende, die voor u als Messias was voorbestemd. De hemel moest Hem opnemen tot de tijd van het herstel van alle dingen, waarover God gesproken heeft bij […]

Lezen

 

 

 

 

 

Gebed tot St. Michael

Heilige Aartsengel Michael!

Verdedig ons in de strijd.
Wees onze bescherming tegen de boosheid en de listen van de duivel.
Wij smeken u ootmoedig,
dat God hem Zijn macht doe gevoelen!
En Gij, Vorst van de hemelse legerscharen!
Drijf de satan en de andere boze geesten,
die tot verderf van de zielen over de wereld rondgaan,
door de Goddelijke kracht in de hel terug. Amen.