Heilige-Michael.nl

“Zie, IK zend Mijn Engel voor je uit…!” Ex 23,20

10+

 

 

 

 

 

Laten we ons vaak verenigen met de lofzang van de H. Engelen:

HEILIG, HEILIG, HEILIG!

Heer, God van de hemelse machten!
Vervuld zijn hemel en aarde van uw Heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
Gezegend Hij, die komt in de naam des Heren.
Hosanna in de hoge.

Aanbidding

De Heilige Engelen, die altijd Gods Aanschijn zien, willen met ons de Heer aanbidden.

Overweging

De H. Engelen
kunnen ons helpen en verlichten
bij de overweging
van Gods Woord.

Het Kruis

De Heilige Engelen
geven ons kracht
in de beproevingen van
ons leven.

Zending

De Heilige Engelen helpen ons
om de wil van God in de
daad om te zetten.

Nieuwste berichten

Draai om de oren

Draai om de oren

Een Franse seminarist was een twijfelaar eerste klas. Hij had veel gehoord van Pater Pio, maar vanwege de kinderlijke begeestering voelt hij een soort van “allergie tegen alles wat met God te maken heeft”. Hij veracht de pelgrims en de landbevolking van Gargano. Maar omdat hij een soutane draagt, kan hij helemaal naar voren. Hoewel er nog een hele rij voor hem is, die allemaal […]

Lezen
Laat ons met de H. Engelen God prijzen!

Laat ons met de H. Engelen God prijzen!

De lofzang van de drie jongelingen in de vuuroven is een van de Hymnen die het meest gezongen wordt in de H. Kerk: de gehele schepping straalt in de lofprijzing van God. Het is een heel spannende, eenmalige geschiedenis, hoe deze lofzang ontstaan is. De koning geeft bevel dat iedereen een groot gouden standbeeld moet vereren en er in aanbidding voor neervallen. Wie dit niet […]

Lezen
Waarom is God een Kind geworden?

Waarom is God een Kind geworden?

Aan het einde van de Kersttijd wil ik toch nog even een vraag stellen: Waarom is God een Kind geworden? Heb je daar wel eens over nagedacht? Hij had het toch heel anders kunnen doen? Hij had alle mogelijkheden, Hij is almachtig. Waarom heeft Hij deze weg gekozen om tot ons te komen?? Er zijn vele verschillende antwoorden te vinden. Er zijn boeken over geschreven. […]

Lezen

 

 

 

 

 

Gebed tot St. Michael

Heilige Aartsengel Michael!

Verdedig ons in de strijd.
Wees onze bescherming tegen de boosheid en de listen van de duivel.
Wij smeken u ootmoedig,
dat God hem Zijn macht doe gevoelen!
En Gij, Vorst van de hemelse legerscharen!
Drijf de satan en de andere boze geesten,
die tot verderf van de zielen over de wereld rondgaan,
door de Goddelijke kracht in de hel terug. Amen.