Heilige-Michael.nl

“Zie, IK zend Mijn Engel voor je uit…!” Ex 23,20

 

 

 

 

 

Laten we ons vaak verenigen met de lofzang van de H. Engelen:

HEILIG, HEILIG, HEILIG!

Heer, God van de hemelse machten!
Vervuld zijn hemel en aarde van uw Heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
Gezegend Hij, die komt in de naam des Heren.
Hosanna in de hoge.

Aanbidding

De Heilige Engelen, die altijd Gods Aanschijn zien, willen met ons de Heer aanbidden.

Overweging

De H. Engelen
kunnen ons helpen en verlichten
bij de overweging
van Gods Woord.

Het Kruis

De Heilige Engelen
geven ons kracht
in de beproevingen van
ons leven.

Zending

De Heilige Engelen helpen ons
om de wil van God in de
daad om te zetten.

Nieuwste berichten

De “vader van de leugen”

De “vader van de leugen”

Waarom laten wij ons telkens weer verblinden en misleiden door de duivel? Een antwoord luidt: de duivel vermomt zich. Hij nodigt nauwelijks openlijk uit tot kwaad, want dat zou hem niet lukken. De duivel vermijdt het openlijk op te treden. Hij misleidt: hij belooft grote dingen op een goedkope manier. Soms doet hij alsof hij een god is en alsof de wereld hem toebehoort, als […]

Lezen
Voor God is alles mogelijk

Voor God is alles mogelijk

Tumaco ligt op een klein Colombiaans eiland in de Stille Oceaan. Op 31 januari 1906 was er een hevige aardbeving. De beving was zo sterk en aanhoudend dat vele huizen instortten en alle beelden in de kerk op de grond vielen. In paniek verlieten de mensen hun huizen en haastten zich naar de kerk voor hulp. Vader Larondo probeerde de menigte voorlopig te kalmeren. Maar […]

Lezen
Een ingeving van de Engel

Een ingeving van de Engel

Een meisje werd op school dagenlang lastiggevallen door enkele jongens. Een gesprek tussen de moeder en het schoolhoofd en diens hulp bracht geen oplossing. Het kind leed er erg onder. Op een dag zei het meisje haar moeder dat ze niet meer naar school wilde gaan. De volgende nacht werd de moeder wakker met de gedachte: “Ga in de H. Schrift lezen!” Zij volgde de […]

Lezen

 

 

 

 

 

Gebed tot St. Michael

Heilige Aartsengel Michael!

Verdedig ons in de strijd.
Wees onze bescherming tegen de boosheid en de listen van de duivel.
Wij smeken u ootmoedig,
dat God hem Zijn macht doe gevoelen!
En Gij, Vorst van de hemelse legerscharen!
Drijf de satan en de andere boze geesten,
die tot verderf van de zielen over de wereld rondgaan,
door de Goddelijke kracht in de hel terug. Amen.