Heilige-Michael.nl

“Zie, IK zend Mijn Engel voor je uit…!” Ex 23,20

 

 

 

 

 

Laten we ons vaak verenigen met de lofzang van de H. Engelen:

HEILIG, HEILIG, HEILIG!

Heer, God van de hemelse machten!
Vervuld zijn hemel en aarde van uw Heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
Gezegend Hij, die komt in de naam des Heren.
Hosanna in de hoge.

Aanbidding

De Heilige Engelen, die altijd Gods Aanschijn zien, willen met ons de Heer aanbidden.

Overweging

De H. Engelen
kunnen ons helpen en verlichten
bij de overweging
van Gods Woord.

Het Kruis

De Heilige Engelen
geven ons kracht
in de beproevingen van
ons leven.

Zending

De Heilige Engelen helpen ons
om de wil van God in de
daad om te zetten.

Nieuwste berichten

Raadgever

Raadgever

Voor zijn reis laat Tobias zich vergezellen door Rafaël, die de jonge Tobias van jeugd tot volwassenheid bezielt en aanmoedigt. In die zin is de Aartsengel Rafaël degene die iedereen leidt op zijn eigen weg, de enige persoonlijke weg, de weg waarop de mens werkelijk, in vrijheid, zijn leven met God vormgeeft. Wanneer Tobias zijn vader en moeder verlaat, is hij nog maar een adolescent. […]

Lezen
De reis

De reis

“Haalt gij dan, o zoon, een betrouwbaar man om met u mee te reizen… Tobias ging op zoek naar iemand die vertrouwd was met de weg, en die hem naar Medië zou vergezellen” (Tb 5,3). In het boek Tobit worden vijf reizen aangegeven: de eerste (Tb 1,2), toen Tobit, van de stam Naftali, gedeporteerd leefde in het bovenste deel van Galilea, in Thisbe, alvorens in […]

Lezen
St. Rafael (2)

St. Rafael (2)

Het zou goed zijn om eens het mooie boekje “Tobit” uit het Oude Testament te lezen. Dan heb je heel de samenhang van het verhaal. De heilige Rafaël begon zijn missie door Tobias en Sarah te hulp te komen toen hun gebeden tot God gebracht werden: “Hun beiden gebed vond verhoring voor de heerlijke troon van de Allerhoogste. En Rafaël werd gezonden om hen beide te […]

Lezen

 

 

 

 

 

Gebed tot St. Michael

Heilige Aartsengel Michael!

Verdedig ons in de strijd.
Wees onze bescherming tegen de boosheid en de listen van de duivel.
Wij smeken u ootmoedig,
dat God hem Zijn macht doe gevoelen!
En Gij, Vorst van de hemelse legerscharen!
Drijf de satan en de andere boze geesten,
die tot verderf van de zielen over de wereld rondgaan,
door de Goddelijke kracht in de hel terug. Amen.