Heilige-Michael.nl

“Zie, IK zend Mijn Engel voor je uit…!” Ex 23,20

7+

 

 

 

 

 

Laten we ons vaak verenigen met de lofzang van de H. Engelen:

HEILIG, HEILIG, HEILIG!

Heer, God van de hemelse machten!
Vervuld zijn hemel en aarde van uw Heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
Gezegend Hij, die komt in de naam des Heren.
Hosanna in de hoge.

Aanbidding

De Heilige Engelen, die altijd Gods Aanschijn zien, willen met ons de Heer aanbidden.

Overweging

De H. Engelen
kunnen ons helpen en verlichten
bij de overweging
van Gods Woord.

Het Kruis

De Heilige Engelen
geven ons kracht
in de beproevingen van
ons leven.

Zending

De Heilige Engelen helpen ons
om de wil van God in de
daad om te zetten.

Nieuwste berichten

Hun bovennatuurlijke kennis

Hun bovennatuurlijke kennis

De Engelen hebben in het begin kennis ontvangen van de Menswording van het Goddelijke Woord. God openbaarde het aan hen toen Hij van hen verlangde de heilige Mensheid van Jezus Christus te aanbidden. Maar zij kenden niet alle omstandigheden die daarmee gepaard zouden gaan. Zij wisten niet dat Hij op aarde een leven van smart zou leiden en een dood van schaamte zou sterven. Deze […]

Lezen
Kennen de Engelen de geheimen van de harten?

Kennen de Engelen de geheimen van de harten?

Ze kunnen naar veel raden. Zelfs de duivels kunnen dit… De Engelen lezen niet alleen de uitdrukking van onze gezichten, maar aanschouwen ook het beeld dat op onze verbeelding is geschilderd. Bovendien openbaart God hun alles wat nodig is voor hun leiding en zorg voor onze zielen. Hoe voorzichtig moet ik zijn dat mijn ziel zuiver is van zonde, en zodanig dat mijn Beschermengel die […]

Lezen
Natuurlijke kennis

Natuurlijke kennis

De Engelen hebben een veel grondiger kennis van de geschapen dingen dan wij ooit kunnen bereiken. Zij hebben een krachtiger intellect en een aard die meer lijkt op de aard van God. Zij zien onmiddellijk en in één oogopslag wat wij slechts door lange studie en redenering te weten komen. Op een dag hopen wij, door Gods barmhartigheid, te genieten van een kennis als die […]

Lezen

 

 

 

 

 

Gebed tot St. Michael

Heilige Aartsengel Michael!

Verdedig ons in de strijd.
Wees onze bescherming tegen de boosheid en de listen van de duivel.
Wij smeken u ootmoedig,
dat God hem Zijn macht doe gevoelen!
En Gij, Vorst van de hemelse legerscharen!
Drijf de satan en de andere boze geesten,
die tot verderf van de zielen over de wereld rondgaan,
door de Goddelijke kracht in de hel terug. Amen.