Heilige-Michael.nl

“Zie, IK zend Mijn Engel voor je uit…!” Ex 23,20

5+

 

 

 

 

 

Laten we ons vaak verenigen met de lofzang van de H. Engelen:

HEILIG, HEILIG, HEILIG!

Heer, God van de hemelse machten!
Vervuld zijn hemel en aarde van uw Heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
Gezegend Hij, die komt in de naam des Heren.
Hosanna in de hoge.

Aanbidding

De Heilige Engelen, die altijd Gods Aanschijn zien, willen met ons de Heer aanbidden.

Overweging

De H. Engelen
kunnen ons helpen en verlichten
bij de overweging
van Gods Woord.

Het Kruis

De Heilige Engelen
geven ons kracht
in de beproevingen van
ons leven.

Zending

De Heilige Engelen helpen ons
om de wil van God in de
daad om te zetten.

Nieuwste berichten

Stil worden

Stil worden

Veel mensen vragen zich af, waarom het gebed, hun leven met God en ook het contact met de Engelbewaarder vaak zo moeilijk is. Hoe kan ik de stem van mijn Engel horen? Hoe kan ik weten wat God van mij wil? Daar kom ik alleen achter als ik stil word. Wij leven in een wereld vol lawaai: films, muziek, internet, telefoontjes, sms’jes, en noem maar […]

Lezen
Ook in coronatijden is onze hulp: MARIA

Ook in coronatijden is onze hulp: MARIA

Ook in de huidige corona pandemie heeft Maria op vele plaatsen reeds wonderbaarlijk geholpen. Bijvoorbeeld in Italie, dat zo zwaar op de proef werd gesteld, maar zoiets vindt men niet in de media: Op 26 Maart werd de genade afbeelding van Onze Lieve Vrouw van Capocolonna, op verzoek van de bisschop naar het ‘Ziekenhuis van de H. Johannes de Deo’ in Crotone, Kalabrie gebracht, om […]

Lezen
Gebed tot de Engel van de gevangenen

Gebed tot de Engel van de gevangenen

Engel van de Gevangenen! Heb medelijden met allen die in de boeien van de wanhoop zitten, die zuchten in slavernij, angst voor het leven en uitgeleverd zijn aan de willekeur van machtigen. Bevrijd hen van de treurigheid, die hun hart als in ketens gevangen houdt, zodat ze geen moed en hoop meer hebben. Maar zonder hoop kan men niet verder leven, zonder hoop moet men […]

Lezen

 

 

 

 

 

Gebed tot St. Michael

Heilige Aartsengel Michael!

Verdedig ons in de strijd.
Wees onze bescherming tegen de boosheid en de listen van de duivel.
Wij smeken u ootmoedig,
dat God hem Zijn macht doe gevoelen!
En Gij, Vorst van de hemelse legerscharen!
Drijf de satan en de andere boze geesten,
die tot verderf van de zielen over de wereld rondgaan,
door de Goddelijke kracht in de hel terug. Amen.