Heilige-Michael.nl

“Zie, IK zend Mijn Engel voor je uit…!” Ex 23,20

 

 

 

 

 

Laten we ons vaak verenigen met de lofzang van de H. Engelen:

HEILIG, HEILIG, HEILIG!

Heer, God van de hemelse machten!
Vervuld zijn hemel en aarde van uw Heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
Gezegend Hij, die komt in de naam des Heren.
Hosanna in de hoge.

Aanbidding

De Heilige Engelen, die altijd Gods Aanschijn zien, willen met ons de Heer aanbidden.

Overweging

De H. Engelen
kunnen ons helpen en verlichten
bij de overweging
van Gods Woord.

Het Kruis

De Heilige Engelen
geven ons kracht
in de beproevingen van
ons leven.

Zending

De Heilige Engelen helpen ons
om de wil van God in de
daad om te zetten.

Nieuwste berichten

Twaalf schreden

Twaalf schreden

“Twelve steps”, zo gaf een van onze Amerikaanse priesters de titel aan een mini talk. Twaalf schreden als voorbereiding op een groei in vriendschap met je Engelbewaarder. Het leek mee een leuk idee om dit met woord en beeld door te geven. Want over 12 dagen begint de maand september, die toegewijd is aan de Engelbewaarders. Misschien is het je ook al opgevallen dat er […]

Lezen
De Orde van het Heilig Kruis

De Orde van het Heilig Kruis

Ons klooster in Amerika heeft een nieuwe website ingericht, en daar is ook een nieuwe video te vinden. Het is een roepingen video, maar geeft meteen goed weer, wat het bijzondere aan onze gemeenschap is. Het gaat over de mannelijke tak, priesters en broeders, die tot de Orde van het Heilig Kruis behoren. Wij zusters zijn een Congregatie, pauselijk recht, die bij hun orde zijn […]

Lezen
Out of office

Out of office

Vanaf nu ben ik een tijdje offline. Een hittepauze. Vakantietijd, persoonlijke retraite, eventjes een stapje terug. Maar er staat al zo veel op het Blog: volgens mij heb je lang nog niet alles ontdekt en gelezen. Daar heb je nu mooi de tijd voor. Heb je ook al ontdekt dat je themagericht kunt kiezen? In het zij menu kun je bijv. aanklikken bij de tags: […]

Lezen

 

 

 

 

 

Gebed tot St. Michael

Heilige Aartsengel Michael!

Verdedig ons in de strijd.
Wees onze bescherming tegen de boosheid en de listen van de duivel.
Wij smeken u ootmoedig,
dat God hem Zijn macht doe gevoelen!
En Gij, Vorst van de hemelse legerscharen!
Drijf de satan en de andere boze geesten,
die tot verderf van de zielen over de wereld rondgaan,
door de Goddelijke kracht in de hel terug. Amen.