Heilige-Michael.nl

“Zie, IK zend Mijn Engel voor je uit…!” Ex 23,20

6+

 

 

 

 

 

Laten we ons vaak verenigen met de lofzang van de H. Engelen:

HEILIG, HEILIG, HEILIG!

Heer, God van de hemelse machten!
Vervuld zijn hemel en aarde van uw Heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
Gezegend Hij, die komt in de naam des Heren.
Hosanna in de hoge.

Aanbidding

De Heilige Engelen, die altijd Gods Aanschijn zien, willen met ons de Heer aanbidden.

Overweging

De H. Engelen
kunnen ons helpen en verlichten
bij de overweging
van Gods Woord.

Het Kruis

De Heilige Engelen
geven ons kracht
in de beproevingen van
ons leven.

Zending

De Heilige Engelen helpen ons
om de wil van God in de
daad om te zetten.

Nieuwste berichten

Te midden van de Engelen

Te midden van de Engelen

De Heilige Engelen zijn ook onze voorbeelden. Als we God volmaakt willen dienen, hoeven we hen alleen maar te imiteren. De zuiverheid van het hart wordt de engelachtige deugd genoemd. Volmaakte onderwerping aan God is het geheim van hun heiligheid en hun voortdurende vreugde. Om te zeggen dat elk kind van Adam een engelachtig leven leidt, is de hoogste lof die we hun kunnen toe […]

Lezen
Vrienden

Vrienden

De Heilige Engelen zijn onze broeders, kinderen van dezelfde Vader in de hemel, met ons verenigd in Hem door banden van liefdevolle genegenheid, die ons liefhebben met een liefde die hoger is dan welke aardse liefde dan ook. We klagen er soms over dat we niemand hebben om ons lief te hebben. We vergeten dat ieder van die glorieuze Engelen een heel persoonlijke liefde voor […]

Lezen
Dicht bij God

Dicht bij God

De Heilige Engelen weerspiegelden vanaf hun eerste schepping in zichzelf God’s oneindige volmaaktheid op een manier die geen enkele andere geschapen wezens ooit hebben gedaan. Dit was omdat ze zo dicht bij God waren, op de drempel van Zijn Aanwezigheid. Ze waren als hovelingen die van jongs af aan in de voorkamer van hun koning werden opgeleid, en die geleidelijk aan leerden te delen in […]

Lezen

 

 

 

 

 

Gebed tot St. Michael

Heilige Aartsengel Michael!

Verdedig ons in de strijd.
Wees onze bescherming tegen de boosheid en de listen van de duivel.
Wij smeken u ootmoedig,
dat God hem Zijn macht doe gevoelen!
En Gij, Vorst van de hemelse legerscharen!
Drijf de satan en de andere boze geesten,
die tot verderf van de zielen over de wereld rondgaan,
door de Goddelijke kracht in de hel terug. Amen.