Heilige-Michael.nl

“Zie, IK zend Mijn Engel voor je uit…!” Ex 23,20

 

 

 

 

 

Laten we ons vaak verenigen met de lofzang van de H. Engelen:

HEILIG, HEILIG, HEILIG!

Heer, God van de hemelse machten!
Vervuld zijn hemel en aarde van uw Heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
Gezegend Hij, die komt in de naam des Heren.
Hosanna in de hoge.

Aanbidding

De Heilige Engelen, die altijd Gods Aanschijn zien, willen met ons de Heer aanbidden.

Overweging

De H. Engelen
kunnen ons helpen en verlichten
bij de overweging
van Gods Woord.

Het Kruis

De Heilige Engelen
geven ons kracht
in de beproevingen van
ons leven.

Zending

De Heilige Engelen helpen ons
om de wil van God in de
daad om te zetten.

Nieuwste berichten

Feest van de drie Heilige Aartsengelen

Feest van de drie Heilige Aartsengelen

Heilige Aartsengel Michael!Vorst van de hemelse legerscharen, overwinnaar van de helse draak,Gij hebt van God de kracht en de macht ontvangen,om door de deemoedde hoogmoed van de machten der duisternis te breken.Wij smeken u, verkrijg ons een ware deemoed des harten,een onwankelbare trouw om de wil van God steeds te vervullen,en sterkte in lijden en nood. Heilige Aartsengel Gabriel!Engel van de Menswording, getrouwe bode Gods,open […]

Lezen
Gebed tot St. Raphael

Gebed tot St. Raphael

Heilige Aartsengel Raphael, gij hemelse arts, gij Engel van de smart en de genezing, gij patroon van de artsen: kom ons te hulp! Heilige Aartsengel Raphael, onze leermeester in de geestelijke strijd, gij overwinnaar over de boze geesten, gij onoverwinnelijke verdediger in lichamelijke en geestelijke gevaren: kom ons te hulp! Heilige Aartsengel Raphael, bemoediging van de zielen in beproeving, gij leraar in de onderscheiding van […]

Lezen
Gebed tot St. Gabriel

Gebed tot St. Gabriel

Heilige Aartsengel Gabriel, gij kracht van God, gij Engel van het woord en van de verkondiging: kom ons te hulp! Heilige Aartsengel Gabriel, gij Engel van de Menswording, gij eerste aanbidder van Jezus in de schoot van Maria: kom ons te hulp! Heilige Aartsengel Gabriel, gij Engel van het zwijgen en het luisteren, gij Engel van de gehoorzaamheid, gij meester van het christelijk gebed: kom […]

Lezen

 

 

 

 

 

Gebed tot St. Michael

Heilige Aartsengel Michael!

Verdedig ons in de strijd.
Wees onze bescherming tegen de boosheid en de listen van de duivel.
Wij smeken u ootmoedig,
dat God hem Zijn macht doe gevoelen!
En Gij, Vorst van de hemelse legerscharen!
Drijf de satan en de andere boze geesten,
die tot verderf van de zielen over de wereld rondgaan,
door de Goddelijke kracht in de hel terug. Amen.