Heilige-Michael.nl

“Zie, IK zend Mijn Engel voor je uit…!” Ex 23,20

6+

 

 

 

 

 

Laten we ons vaak verenigen met de lofzang van de H. Engelen:

HEILIG, HEILIG, HEILIG!

Heer, God van de hemelse machten!
Vervuld zijn hemel en aarde van uw Heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
Gezegend Hij, die komt in de naam des Heren.
Hosanna in de hoge.

Aanbidding

De Heilige Engelen, die altijd Gods Aanschijn zien, willen met ons de Heer aanbidden.

Overweging

De H. Engelen
kunnen ons helpen en verlichten
bij de overweging
van Gods Woord.

Het Kruis

De Heilige Engelen
geven ons kracht
in de beproevingen van
ons leven.

Zending

De Heilige Engelen helpen ons
om de wil van God in de
daad om te zetten.

Nieuwste berichten

De mooiste moeder

De mooiste moeder

“Stel dat het mogelijk zou zijn te bestaan, nog voor de schepping van je eigen moeder; dat jij je moeder zou kunnen maken zoals jij zou willen dat zij zou zijn, zoals de schilder Raphael zijn creatieve ideeën kon realiseren.” “Als jij deze macht zou bezitten, zou jij dan een vrouw creëren waarvoor jij je zou schamen, om haar niet al te vrouwelijke en moederlijke […]

Lezen
Vol van genade!

Vol van genade!

In ieder Weesgegroetje prijzen wij Maria als de Onbevlekte Ontvangenis, als degene die zonder erfzonde, zonder iedere smet van zonde is. Is dit je al eens opgevallen? Het is het woord van St. Gabriel aan Maria. Als hij haar groet noemt hij haar niet bij haar naam, maar zegt: Wees gegroet, VOL VAN GENADE! En als zij dus VOL van genade is, dan is er […]

Lezen
Een kerstverhaal uit de Filipijnen

Een kerstverhaal uit de Filipijnen

Een koning had twee zonen. Toen hij oud werd, wilde hij een van hen tot zijn opvolger aanstellen. Hij verzamelde de wijzen van zijn land en riep zijn beide zonen tot zich. Aan ieder van hen geef hij vijf zilverstukken en zei: “Je hebt tijd tot vanavond. Jullie moeten voor dit geld de zaal in ons kasteel vullen. Waarmee, dat is je eigen zaak.” De […]

Lezen

 

 

 

 

 

Gebed tot St. Michael

Heilige Aartsengel Michael!

Verdedig ons in de strijd.
Wees onze bescherming tegen de boosheid en de listen van de duivel.
Wij smeken u ootmoedig,
dat God hem Zijn macht doe gevoelen!
En Gij, Vorst van de hemelse legerscharen!
Drijf de satan en de andere boze geesten,
die tot verderf van de zielen over de wereld rondgaan,
door de Goddelijke kracht in de hel terug. Amen.