Heilige-Michael.nl

“Zie, IK zend Mijn Engel voor je uit…!” Ex 23,20

 

 

 

 

 

Laten we ons vaak verenigen met de lofzang van de H. Engelen:

HEILIG, HEILIG, HEILIG!

Heer, God van de hemelse machten!
Vervuld zijn hemel en aarde van uw Heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
Gezegend Hij, die komt in de naam des Heren.
Hosanna in de hoge.

Aanbidding

De Heilige Engelen, die altijd Gods Aanschijn zien, willen met ons de Heer aanbidden.

Overweging

De H. Engelen
kunnen ons helpen en verlichten
bij de overweging
van Gods Woord.

Het Kruis

De Heilige Engelen
geven ons kracht
in de beproevingen van
ons leven.

Zending

De Heilige Engelen helpen ons
om de wil van God in de
daad om te zetten.

Nieuwste berichten

Een Engel van de hemel aan mijn zijde!

Een Engel van de hemel aan mijn zijde!

Reeds toen hij 18 jaar oud was, schreef hij in zijn dagboek: “Een Engel van de hemel, niets minder, staat altijd naast mij en is tegelijkertijd in voortdurende zalige liefde met God verbonden! Hoe kostbaar is reeds de gedachte hieraan! Altijd ziet dus een Engel naar mij, die mij beschermt, voor mij bidt en naast mijn bed waakt, als ik slaap.” Toen hij nuntius in […]

Lezen
Dienen is een eer!

Dienen is een eer!

Mag men dat geloven, dat de Engelbewaarder ook in zulke kleine alledaagse dingen helpt, als we hem dit vragen? Houdt hij zich met zulke kleine zaken bezig? Als wij naar het voorbeeld van Jezus kijken, zien we dat het zo is! Jezus verklaarde dat Hij kwam om te dienen. Van de Heilige Engelen wordt dit juist ook uitdrukkelijk gezegd: “Wat zijn zij anders dan dienende […]

Lezen
Zalig zij die genodigd zijn!

Zalig zij die genodigd zijn!

Wij mogen geloven dat de Engel ons mensen leidt in kleine en in grote zaken. De mens leeft altijd voor God en daarom is iedere daad van zijn beschermeling belangrijk voor de Engelbewaarder. Hij brengt geen scheiding aan tussen het dagelijkse leven en bijv. het gebedsleven. Hoewel wij mensen dat vaker wel doen! In de Apokalypse hoort Johannes een Engel zeggen: “Zalig, wie genodigd is […]

Lezen

 

 

 

 

 

Gebed tot St. Michael

Heilige Aartsengel Michael!

Verdedig ons in de strijd.
Wees onze bescherming tegen de boosheid en de listen van de duivel.
Wij smeken u ootmoedig,
dat God hem Zijn macht doe gevoelen!
En Gij, Vorst van de hemelse legerscharen!
Drijf de satan en de andere boze geesten,
die tot verderf van de zielen over de wereld rondgaan,
door de Goddelijke kracht in de hel terug. Amen.