Heilige-Michael.nl

“Zie, IK zend Mijn Engel voor je uit…!” Ex 23,20

 

 

 

 

 

Laten we ons vaak verenigen met de lofzang van de H. Engelen:

HEILIG, HEILIG, HEILIG!

Heer, God van de hemelse machten!
Vervuld zijn hemel en aarde van uw Heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
Gezegend Hij, die komt in de naam des Heren.
Hosanna in de hoge.

Aanbidding

De Heilige Engelen, die altijd Gods Aanschijn zien, willen met ons de Heer aanbidden.

Overweging

De H. Engelen
kunnen ons helpen en verlichten
bij de overweging
van Gods Woord.

Het Kruis

De Heilige Engelen
geven ons kracht
in de beproevingen van
ons leven.

Zending

De Heilige Engelen helpen ons
om de wil van God in de
daad om te zetten.

Nieuwste berichten

Een gedurfd gebed

Een gedurfd gebed

Toch was de hulp van de Engelen alleen niet genoeg voor Theresia, ze wilde hun vriendschap en een intiem aandeel in de intensiteit van hun liefde voor God.  Ze wilde zelfs dat ze haar zouden adopteren als een van de hunnen. Vandaar haar gedurfde gebed: “O Jezus, ik weet het, de liefde wordt door de liefde alleen beantwoord en zo heb ik gezocht en de […]

Lezen
Worden Engelen boos?

Worden Engelen boos?

Thomas van Aquino leert dat Engelen “niet treuren, noch om de zonden [door de mensen] noch om de pijn die de mensen [door God] wordt aangedaan”. Thomas komt tot deze conclusie omdat hij redeneert dat de Engelen alleen willen wat God direct wil of laat gebeuren. Daarom, omdat de zonden van mensen worden toegestaan door Gods toegeeflijke wil, worden de vrede en het geluk van […]

Lezen
De kleine H. Theresia en de Engelen

De kleine H. Theresia en de Engelen

Theresia zocht begeleiding bij haar Beschermengel: “Mijn heilige Beschermengel, bedek me met uw vleugel. / Met uw vuur verlicht de weg die ik neem. / Kom, richt mijn stappen…. help me, ik roep je aan / Alleen voor vandaag.” Ze zoekt ook bescherming, opdat ze niet in zonde vervalt: “O, mijn Heilige Beschermengel! Bedek me altijd met uw vleugels, zodat ik nooit het ongeluk heb […]

Lezen

 

 

 

 

 

Gebed tot St. Michael

Heilige Aartsengel Michael!

Verdedig ons in de strijd.
Wees onze bescherming tegen de boosheid en de listen van de duivel.
Wij smeken u ootmoedig,
dat God hem Zijn macht doe gevoelen!
En Gij, Vorst van de hemelse legerscharen!
Drijf de satan en de andere boze geesten,
die tot verderf van de zielen over de wereld rondgaan,
door de Goddelijke kracht in de hel terug. Amen.