Heilige-Michael.nl

“Zie, IK zend Mijn Engel voor je uit…!” Ex 23,20

2+

 

 

 

 

 

Laten we ons vaak verenigen met de lofzang van de H. Engelen:

2+

HEILIG, HEILIG, HEILIG!

Heer, God van de hemelse machten!
Vervuld zijn hemel en aarde van uw Heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
Gezegend Hij, die komt in de naam des Heren.
Hosanna in de hoge.

Aanbidding

De Heilige Engelen, die altijd Gods Aanschijn zien, willen met ons de Heer aanbidden.

Overweging

De H. Engelen
kunnen ons helpen en verlichten
bij de overweging
van Gods Woord.

Het Kruis

De Heilige Engelen
geven ons kracht
in de beproevingen van
ons leven.

Zending

De Heilige Engelen helpen ons
om de wil van God in de
daad om te zetten.

Nieuwste berichten

De kracht van de Biecht! (1)

De kracht van de Biecht! (1)

De sacramenten zijn ons belangrijkste middel om de eenheid met God te verkrijgen. Het is door het doopsel dat alle gelovigen bevrijd zijn van de heerschappij van de duivel en door de groei van de deugd zijn blijvende invloed kunnen verhinderen. Daarom is de vernieuwing van de doopgeloften, waarin we formeel afstand doen van Satan en al zijn loze beloftes, zeer effectief. Het sacrament van […]

Lezen
Hoe kunnen we de aanvallen van de boze weerstaan?

Hoe kunnen we de aanvallen van de boze weerstaan?

De heilige Paulus spoort de gelovigen aan: “Grijpt daarom naar de wapenrusting Gods; dan kunt ge weerstand bieden op de dag der verschrikking en staande blijven, strijdend tot het einde”. Ef 6,13 Dan zegt hij: “Staat dan, uw lendenen omgord met de waarheid, bekleed met het harnas der gerechtigheid, de voeten geschoeid met ijver voor het evangelie van de vrede. Hanteert daarbij het grote schild van […]

Lezen
Hoe beinvloeden boze geesten de mens?

Hoe beinvloeden boze geesten de mens?

Zoals beschreven in het antwoord op hoe de goede engelen ons beïnvloeden, proberen de gevallen geesten ook om onze wil te beinvloeden, door slimme verkopers te zijn. In hun geval willen zij het kwaad in de meest verleidelijke vorm presenteren. Ze kunnen onze wil niet dwingen, maar ze proberen ons te verleiden door middel van perverse trekjes en leugens. Als iemand een deugdzaam leven leidt, […]

Lezen

 

 

 

 

 

Gebed tot St. Michael

0

Heilige Aartsengel Michael!

Verdedig ons in de strijd.
Wees onze bescherming tegen de boosheid en de listen van de duivel.
Wij smeken u ootmoedig,
dat God hem Zijn macht doe gevoelen!
En Gij, Vorst van de hemelse legerscharen!
Drijf de satan en de andere boze geesten,
die tot verderf van de zielen over de wereld rondgaan,
door de Goddelijke kracht in de hel terug. Amen.

0