Heilige-Michael.nl

“Zie, IK zend Mijn Engel voor je uit…!” Ex 23,20

0

 

 

 

 

 

Laten we ons vaak verenigen met de lofzang van de H. Engelen:

0

HEILIG, HEILIG, HEILIG!

Heer, God van de hemelse machten!
Vervuld zijn hemel en aarde van uw Heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
Gezegend Hij, die komt in de naam des Heren.
Hosanna in de hoge.

Aanbidding

De Heilige Engelen, die altijd Gods Aanschijn zien, willen met ons de Heer aanbidden.

Overweging

De H. Engelen
kunnen ons helpen en verlichten
bij de overweging
van Gods Woord.

Het Kruis

De Heilige Engelen
geven ons kracht
in de beproevingen van
ons leven.

Zending

De Heilige Engelen helpen ons
om de wil van God in de
daad om te zetten.

Nieuwste berichten

Maria overtreft de Engelen!

Maria overtreft de Engelen!

Het was dan ook niet passend om de mens te vereren tot er iemand in deze menselijke natuur gevonden wordt die de Engelen in deze drie punten overstijgt. En dit was de Heilige Maagd! Om aan te geven dat ze in deze drie punten de Engelen overtrof, wilde de Engel haar eerbied betuigen met de woorden “Wees gegroet”. Op de eerste plaats overtreft ze de […]

Lezen
Bezinningsdagen

Bezinningsdagen

Graag nodig ik iedereen uit voor onze volgende bijeenkomsten in het voorjaar. Pater Ambrosius zal in april/mei bezinningsdagen en een retraite geven op drie verschillende plaatsen. Als je interesse hebt om het Werk van de Heilige Engelen beter te leren kennen, of als je graag persoonlijk vragen wilt stellen over de Toewijding aan de Engelbewaarder, ben je van harte welkom. Hier onder zijn de flyers […]

Lezen
Wees Gegroet

Wees Gegroet

De Heilige Thomas van Aquino heeft eens een preek gehouden over het Wees gegroet. Hier volgt een kleine, bewerkte samenvatting: Er zijn drie delen in deze groet. Het eerste deel komt van de Aartsengel Gabriel: “Wees gegroet, vol van genade, de Heer is met u; gezegend zijt gij onder de vrouwen”. Het tweede deel komt van Elisabeth, de moeder van Johannes de Doper, namelijk: “Gezegend […]

Lezen

 

 

 

 

 

Gebed tot St. Michael

0

Heilige Aartsengel Michael!

Verdedig ons in de strijd.
Wees onze bescherming tegen de boosheid en de listen van de duivel.
Wij smeken u ootmoedig,
dat God hem Zijn macht doe gevoelen!
En Gij, Vorst van de hemelse legerscharen!
Drijf de satan en de andere boze geesten,
die tot verderf van de zielen over de wereld rondgaan,
door de Goddelijke kracht in de hel terug. Amen.

0