Heilige-Michael.nl

“Zie, IK zend Mijn Engel voor je uit…!” Ex 23,20

6+

 

 

 

 

 

Laten we ons vaak verenigen met de lofzang van de H. Engelen:

HEILIG, HEILIG, HEILIG!

Heer, God van de hemelse machten!
Vervuld zijn hemel en aarde van uw Heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
Gezegend Hij, die komt in de naam des Heren.
Hosanna in de hoge.

Aanbidding

De Heilige Engelen, die altijd Gods Aanschijn zien, willen met ons de Heer aanbidden.

Overweging

De H. Engelen
kunnen ons helpen en verlichten
bij de overweging
van Gods Woord.

Het Kruis

De Heilige Engelen
geven ons kracht
in de beproevingen van
ons leven.

Zending

De Heilige Engelen helpen ons
om de wil van God in de
daad om te zetten.

Nieuwste berichten

Onrein, rein, heilig

Onrein, rein, heilig

Een ander verhelderend punt in het visioen van Jesaja is de gloeiende kool. Maar een van de serafs vloog op mij toe met een gloeiende kool, die hij met een tang van het altaar had genomen,  hij raakte er mijn mond mee aan en sprak: `Zie, nu zij uw lippen heeft aangeraakt, is uw zonde verdwenen, en uw schuld bedekt.’  Jes 6,6-7 De reden dat […]

Lezen
Kroon in de hemel

Kroon in de hemel

Lezen
Tempel en paleis

Tempel en paleis

Met betrekking tot het mysterie van de Tempel spreekt Jesaja 6:1 over een visioen van de Heer die op een troon zit en de sleep van Zijn mantel vult de Tempel. Dit verenigt twee machtige plaatsen: de Tempel van de Heer en het paleis van de Heer zijn één en hetzelfde. Want de plaats waar een troon wordt gevonden is in een paleis en de […]

Lezen

 

 

 

 

 

Gebed tot St. Michael

Heilige Aartsengel Michael!

Verdedig ons in de strijd.
Wees onze bescherming tegen de boosheid en de listen van de duivel.
Wij smeken u ootmoedig,
dat God hem Zijn macht doe gevoelen!
En Gij, Vorst van de hemelse legerscharen!
Drijf de satan en de andere boze geesten,
die tot verderf van de zielen over de wereld rondgaan,
door de Goddelijke kracht in de hel terug. Amen.