Heilige-Michael.nl

“Zie, IK zend Mijn Engel voor je uit…!” Ex 23,20

 

 

 

 

 

Laten we ons vaak verenigen met de lofzang van de H. Engelen:

HEILIG, HEILIG, HEILIG!

Heer, God van de hemelse machten!
Vervuld zijn hemel en aarde van uw Heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
Gezegend Hij, die komt in de naam des Heren.
Hosanna in de hoge.

Aanbidding

De Heilige Engelen, die altijd Gods Aanschijn zien, willen met ons de Heer aanbidden.

Overweging

De H. Engelen
kunnen ons helpen en verlichten
bij de overweging
van Gods Woord.

Het Kruis

De Heilige Engelen
geven ons kracht
in de beproevingen van
ons leven.

Zending

De Heilige Engelen helpen ons
om de wil van God in de
daad om te zetten.

Nieuwste berichten

Een Seraf brengt de H. Communie

Een Seraf brengt de H. Communie

Uit het dagboek van Zr. Faustina: “’s Morgens hield ik mijn meditatie en bereidde mij op de Heilige Communie voor alhoewel ik de Heer Jezus niet zou ontvangen. Toen mijn liefde en verlangen een hoge graad bereikt hadden, zag ik een seraf naast mijn bed die mij de Heilige Communie gaf en deze woorden sprak: “Aanschouw de Heer van de Engelen”. Toen ik de Heer […]

Lezen
En ze riepen elkaar toe..

En ze riepen elkaar toe..

De enige plaats in de Heilige Schrift waar we de Serafijnen tegenkomen is in het roepingvisioen van de profeet Jesaja : Ik zag de Heer, gezeten op een hoge en verheven troon. De sleep van zijn mantel vulde heel de tempel. Serafs stonden boven Hem opgesteld, elk met zes vleugels: Twee om het gelaat te bedekken, twee om de voeten te bedekken, twee om te […]

Lezen
De Serafijnen

De Serafijnen

De naam Serafijn betekent: de “brandende”. Als hoogste koor der Engelen hebben zij een brandende, vurige liefde voor God, en daarin munten zij uit! De H. Thomas gaat dieper in op het beeld “vuur”. In vuur is een voortdurende vlammende beweging naar boven: dit laat zien hoe de Serafijnen onophoudelijk op God gericht zijn in hun liefde. De actieve kracht van vuur is de hitte, […]

Lezen

 

 

 

 

 

Gebed tot St. Michael

Heilige Aartsengel Michael!

Verdedig ons in de strijd.
Wees onze bescherming tegen de boosheid en de listen van de duivel.
Wij smeken u ootmoedig,
dat God hem Zijn macht doe gevoelen!
En Gij, Vorst van de hemelse legerscharen!
Drijf de satan en de andere boze geesten,
die tot verderf van de zielen over de wereld rondgaan,
door de Goddelijke kracht in de hel terug. Amen.