Heilige-Michael.nl

“Zie, IK zend Mijn Engel voor je uit…!” Ex 23,20

 

 

 

 

 

Laten we ons vaak verenigen met de lofzang van de H. Engelen:

HEILIG, HEILIG, HEILIG!

Heer, God van de hemelse machten!
Vervuld zijn hemel en aarde van uw Heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
Gezegend Hij, die komt in de naam des Heren.
Hosanna in de hoge.

Aanbidding

De Heilige Engelen, die altijd Gods Aanschijn zien, willen met ons de Heer aanbidden.

Overweging

De H. Engelen
kunnen ons helpen en verlichten
bij de overweging
van Gods Woord.

Het Kruis

De Heilige Engelen
geven ons kracht
in de beproevingen van
ons leven.

Zending

De Heilige Engelen helpen ons
om de wil van God in de
daad om te zetten.

Nieuwste berichten

Gebed

Gebed

Heilige Engel van Gethsemani, Gij zijt neergedaald tot de Heer in zijn bittere doodsangst om Hem de kelk der kracht te reiken. Wij willen u navolgen. Geef dat de uren van het lijden van de Heer niet aan ons voorbijgaan, zonder dat we er ons met heel ons hart in verdiept hebben. Laat ons waken met u in de duisternis van de nacht, zodat we […]

Lezen
Slapen ook wij?

Slapen ook wij?

Hoe vaak is het gebeurd in de geschiedenis van de Kerk, dat de leerlingen van de Heer hebben geslapen, terwijl hun vijanden zeer ijverig hun perverse plannen ten uitvoer brachten. De Heiligen waren mensen, die zich lieten wekken, misschien door deze Engel van de Hof van Olijven, en wel zo intens, dat ze gegrepen werden door het lijden van de Heer. Ze wilden met hun […]

Lezen
De overweging

De overweging

De overweging is de tweede geestelijke houding. Het is gebed, meditatie, de innerlijke verbondenheid met God gedurende heel de dag, ook temidden van het werk en de verstrooiingen. De beschouwing in deze zin is het bovenkamertje, waar het Evangelie en de geestelijke schrijvers van spreken, waarin de mens zich telkens opnieuw terugtrekt, zich bezint, zich kort maar intens tot God richt, een enkele verzuchting, een […]

Lezen

 

 

 

 

 

Gebed tot St. Michael

Heilige Aartsengel Michael!

Verdedig ons in de strijd.
Wees onze bescherming tegen de boosheid en de listen van de duivel.
Wij smeken u ootmoedig,
dat God hem Zijn macht doe gevoelen!
En Gij, Vorst van de hemelse legerscharen!
Drijf de satan en de andere boze geesten,
die tot verderf van de zielen over de wereld rondgaan,
door de Goddelijke kracht in de hel terug. Amen.