Aanbidding

De Heilige Engelen, die altijd Gods Aanschijn zien, willen met ons de Heer aanbidden.

“HET IS DE HEER!”

Als men in het wassenbeeldenmuseum in Ars komt, ziet men ook een tafereel waar de H. Pastoor van Ars op de preekstoel staat. Hij werd eens tijdens een preek, zozeer van Jezus’ tegenwoordigheid in het Tabernakel “gepakt”, dat hij naar het Tabernakel wees en bijna een kwartier lang, tranen overstroomd herhaalde:

“Hij is dáár!”

Toen wisten zijn parochianen het ook.

Dit is misschien wel het meest fundamentele om te ontdekken, als het om aanbidding gaat. O ja, we “weten” het wel, maar ben je hier zo levendig van bewust, WIE het is, die in onze kerken woont?

Onze God, Die mens geworden is, HOSTIE geworden is, is aanwezig in ieder Tabernakel en wacht op ons. Op jou.Heb je ook wel eens gewacht op iemand van wie je hield? En die kwam dan toch niet. Iets of iemand anders was belangrijker. Dat doet pijn. Jezus is aanwezig met zijn Godmenselijk hart, brandend van liefde. Hij ervaart die afwijzing net zoals wij, alleen nog veel intenser omdat Hij de Heilige is.

EERBIED

Aanbidding is dé grote dienst van de Heilige Engelen. Zij zingen onophoudelijk zijn lof. En zij verlangen ernaar, om samen met ons mensen, Jezus in de Heilige Eucharistie te aanbidden. Zoals in de hemel de Engelen en Heiligen verenigd zijn in de aanbidding van het LAM. (Apokalyps 5) Het Lam, dat de zonden van de wereld wegneemt, is Jezus in de H. Eucharistie.

Het is heel bijzonder in de H. Mis en bij de aanbidding, dat hemel en aarde zich verenigen in een heilige liturgie.

Als we ze toch eens konden zien, die vele Heilige Engelen, die altijd aanwezig zijn, waar Jezus zo verborgen verblijft! Verenig je daarom met hen, als je aanbidding houdt. En leer van hen de eerbied. Want deze is in onze tijd tamelijk aan het verdwijnen..

De Engel van Portugal, die drie keer verscheen aan de kinderen van Fatima, in 1916, om de verschijningen van Maria voor te bereiden, is hier een grote leermeester. Bij de eerste verschijning leert hij de kinderen bidden. Daarbij knielt hij op de bodem met het voorhoofd op de grond. Dit doen de kinderen hem na en bidden urenlang op deze wijze het gebed dat de Engel hen geleerd had.

Als hij bij de derde verschijning de H. Eucharistie meebrengt, dan laat hij de kelk met het kostbaar Bloed en de H. Hostie daarboven, in de lucht zweven, en knielt op dezelfde wijze in diepe eerbied en aanbidding neer voor zijn Heer en God.

OVERGAVE

Als we Jezus aanbidden, worden we ondergedompeld in zijn Goddelijke liefde. Onze harten worden door Zijn hart aangeraakt. Zijn vuur brandt alle onreinheid en zonden weg. Hij ontsteekt in ons hart het vuur van liefde tot Hem en het verlangen om zielen te redden.

Het is niet nodig om steeds iets te zeggen. Mensen, die elkaar liefhebben, hebben niet veel woorden nodig.

Bij de aanbidding zien we naar het Eucharistisch Hart van Jezus, de Hostie. Hij is het Zelf, verborgen in de Eucharistie.

Laat je gewoon door Hem beminnen! Zie naar Hem, Die jou met zoveel liefde aankijkt.

Geef je over aan Hem. Heel je leven, je zorgen en je vreugde. Hij is de Heer. En Hij zal je vervullen met Zijn kracht en vrede.