De H. Engelen en Kerstmis

De H. Engelen en Kerstmis

De geboorte van Jezus, de Zoon van God, moet voor de H. Engelen een buitengewone gebeurtenis zijn geweest! Want de Menswording van God was de steen des aanstoots geweest bij de beproeving van de Engelen, helemaal aan het begin van de tijd. (Zie Apok. 12) Het was iets onbegrijpelijks voor deze stralende, uitmuntende geesten: God, in al Zijn majesteit, macht en glorie wil als het […]

Lezen

De boodschap van de Kerstengel

De boodschap van de Kerstengel

Is het je wel eens opgevallen, dat de boodschap van de Kerstengel tot jou persoonlijk gericht is? “Ik verkondig  j o u  een vreugdevolle boodschap. HEDEN is voor jou een Redder geboren, Christus de Heer!” HEDEN, dat is vandaag. Maar dat betekent niet “op deze dag”. Elke dag opnieuw kun je je door de Kerstengel laten zeggen: Heden is voor jou de Redder geboren. Want […]

Lezen

Zalig Kerstfeest!

Zalig Kerstfeest!

In deze tijd waren de ogen van alle Heilige Engelen op de kleine aarde gericht. Zij waren onzichtbaar, maar aanwezig. Vol verbazing en eerbied aanbidden zij de verborgen God in de gedaante van een Kind. Wie zou vermoeden dat bij deze stille personen, Maria en Jozef, Gods Zoon aanwezig was? Voor iedereen is het onbegrijpelijk, hoe God zich zo klein kan maken! Hij wordt Mens, […]

Lezen

Kerstavond

Kerstavond

Maria , altijd Maagd! Voor tijdens en na de geboorte van Jezus, uw Zoon. Driemaal wonderbaarlijke Maagd en Moeder! Zonder smarten, in een geestverrukking van liefde, hebt Gij uw Kind ter wereld gebracht. Kerstmis is het Hoogfeest van de schenkende liefde van de Vader. Hij geeft ons alles wat Hij heeft: Zijn veelgeliefde Zoon. Niet alleen destijds, tweeduizend jaar geleden maar ieder jaar opnieuw, schenkt […]

Lezen

Verwachting!

Verwachting!

Stil gaat Maria over de bevroren aarde, een beeld van de gesloten harten. Heel haar blik is naar binnen gekeerd, naar het Kindje onder haar hart, dat reeds aanstalten maakt, om Zijn heilige tempel te verlaten. Ontelbare, onzichtbare Engelen begeleiden haar. Alles is vol spanning, vol verwachting! Al heel gauw is het de Heilige Nacht, de Heer is nabij! Kom Heer Jezus, Redder, kom! „Al […]

Lezen

Geen plaats in de herberg

Geen plaats in de herberg

Hoe zwaar waren de laatste dagen voor de geboorte van Jezus, voor Maria en Jozef. Hoeveel vernederingen heeft Jozef ondergaan, bij zijn pogingen om ergens onderdak te vinden. Afwijzing, minachting, het is hard om te verdragen. Goede Vader in de hemel, zie naar deze nood van Jozef en Maria, die zij destijds geleden hebben. Omwille van hun verdiensten, smeken wij u om hulp en bijstand […]

Lezen

Op weg naar Bethlehem

Op weg naar Bethlehem

Jaren geleden heb ik ooit een cartoon gezien. Die heeft zo’n indruk gemaakt, dat ik die nooit meer ben vergeten. Er was een zebrapad getekend. En op dat zebrapad was een drukte van jewelste, in beide richtingen: mensen met volgeladen boodschappentassen, kerstcadeautjes, iemand met een kerstboom onder de arm, moeders die chagrijnig jengelende kinderen achter zich mee trokken. De tekening ademde heel de stress van […]

Lezen

De Engel in een droom

De Engel in een droom

De H. Jozef maakte dus een grote nood door in de duisternis van zijn beproeving. Hij leed juist daardoor, omdat hij in het bovennatuurlijke geheim van de maagdelijke geboorte gelóófde. Maar hij kon zijn eigen opgave hierin niet ontdekken! Hij wilde in geen geval door zijn aanwezigheid het Goddelijke plan in de weg staan. Daarom wilde hij in stilte van haar scheiden. Maar nu greep […]

Lezen

Aan de mensen van goede wil!

Aan de mensen van goede wil!

Hoe kan het ook anders dan dat de Engelen die nacht onderweg waren, sinds God mens is geworden! Voor de troon van God zingen de Engelen in een zalige lofprijzing, ook al lijkt deze troon in de zichtbare wereld te bestaan uit een ellendige voederbak voor de dieren. Waar God, de koning van het hemelse hof, zich vestigt, daar omringen Hem de hemelse heerscharen. Engelen […]

Lezen

Hij gaf alles

Hij gaf alles

Een rijke man hoorde over een arm gezin in het dorp, waar dan ook nog de vader stierf. Nu was de nood groot. Hij ging dus op weg om de weduwe 500 Euro te geven, zodat zij met haar kinderen iets hadden voor de Kerst. Onderweg hoorde hij een stem die in hem sprak: “500 Euro zijn eigenlijk wel erg veel geld! Wie weet of […]

Lezen