Zalig Kerstfeest!

Zalig Kerstfeest!

Aan alle bezoekers van deze site wens ik van harte een Zalig Kerstfeest! Gij die der sterren schepper zijt,met eeuwig licht uw kinderen leidt,o Christus die de mensen redt,hoor naar ons innig smeekgebed. Gij ziet in uw erbarmen grootde wereld zinken in de dood,en komt te hulp nu zij verkwijnten geeft U zelf als medicijn. De wereld zinkt in avond neer, Gij treedt als bruidegom, o […]

Lezen

Almachtige onmacht

Almachtige onmacht

Toen de astronauten in 1969 terugkeerden van hun eerste reis naar de maan, verklaarde de toenmalige Amerikaanse president Nixon dit tot de grootste gebeurtenis in de menselijke geschiedenis. Een beroemde prediker reageerde echter door te zeggen dat de grootste gebeurtenis in de geschiedenis het mysterie van de menswording en de geboorte van de Zoon van God is. – En dat is vandaag de dag nog […]

Lezen

Met Maria door de Advent

Met Maria door de Advent

We bidden hier eigenlijk elke dag voor, als we “Uw koninkrijk kome” bidden in het Onze Vader. Ik weet niet zeker of we er altijd op deze manier reclame voor maken. Wij hebben nog zoveel te doen, maar eigenlijk is maar één ding belangrijk, God en Zijn koninkrijk. De vroege christenen hadden deze acute overtuiging in dit opzicht, toen ze baden “Maranatha, kom Heer Jezus”. […]

Lezen

Advent

Advent

Sommigen vragen zich misschien af waarom we eigenlijk elk jaar opnieuw wachten op de geboorte van Christus, als het 2000 jaar geleden al gebeurd is? 2000 jaar geleden werd Christus mens en verloste ons. Maar zijn we echt verlost? Toont de wereld ons niet een zeer onverlost gezicht? We moeten ondubbelzinnig toegeven, ja, dat doet ze. En hier ontdekken we de tweede betekenis van de […]

Lezen

God die Kind werd (8)

God die Kind werd (8)

Toch heeft de zwakheid en dwaasheid van God een zekere kwetsbaarheid over zich, zodat dwazen denken dat ze God te slim af kunnen zijn met hun gewelddadige plannen. In de gelijkenis van de pachters vertelt Jezus hoe de pachters besloten de enige zoon en erfgenaam van de koning te doden, zodat het koninkrijk van hen zou zijn! Herodes was een van de eersten die deze […]

Lezen

God die Kind werd (7)

God die Kind werd (7)

Het zou al nuttig zijn om over deze zaken na te denken, als het ons alleen maar zou helpen om ons te sterken in onze vaste belijdenis van het geloof. Maar ons doel gaat nog dieper. Het veelvuldig voorkomen in de geschiedenis van de Kerk, en vooral de universele heropleving van zoveel gnostische dwalingen in het huidige uur, waarschuwt ons dat de wijsheid van de […]

Lezen

God die Kind werd (6)

God die Kind werd (6)

Christus is de openbaring van de Vader die in het ontoegankelijke licht woont.Christus verwerpen is een keuze voor de duisternis. Om de politiek van Herodes in een “positieve” stelling uit te drukken, komt het hierop neer: hier is een absolute bevestiging van deze wereld als het ultieme goed, het ultieme fundament en de alfa en omega van alle menselijke zoektocht naar geluk. Het betoog van […]

Lezen

God die Kind werd (5)

God die Kind werd (5)

De geest van de wereld De herders en de Wijzen namen het aangeboden geschenk aan en verheugden zich erover. Anderen hoorden van het gebeuren – Herodes, de hogepriesters en schriftgeleerden, ja zelfs de stad Jeruzalem – en verwierpen Christus en oordeelden zichzelf “het eeuwige leven onwaardig” (vgl. Handelingen 13,46), en men herinnert zich hen alleen vanwege hun verzet tegen het mysterie van Christus. Nemen wij […]

Lezen

God die Kind werd (4)

God die Kind werd (4)

De ware geest van kerstvreugde, die overvloeit in gezang en in het geven van geschenken, komt voort uit ons intieme delen in het meest volmaakte geschenk van God. In de mate waarin ons leven gericht is op en opgedragen is aan dit ontvangen en delen in het leven van Christus in de Vader, zijn de eeuwige vrede en vreugde van Christus de onze. Het was […]

Lezen

God die Kind werd (3)

God die Kind werd (3)

Het geschenk: altijd aanwezig, altijd nieuw! Wat de herders en de Wijzen op het eerste kerstfeest ontvingen – een onmiddellijke en intieme deelname aan het volmaakte geschenk van Gods genade in Christus – viert de Kerk vandaag in de kerstliturgie. Wij gedenken niet alleen het feit dat God 2000 jaar geleden mens werd, maar de Vader biedt ons vandaag in Zijn eniggeboren Zoon, geboren uit […]

Lezen