God die Kind werd (4)

God die Kind werd (4)

De ware geest van kerstvreugde, die overvloeit in gezang en in het geven van geschenken, komt voort uit ons intieme delen in het meest volmaakte geschenk van God.

In de mate waarin ons leven gericht is op en opgedragen is aan dit ontvangen en delen in het leven van Christus in de Vader, zijn de eeuwige vrede en vreugde van Christus de onze.

Het was deze uitstorting van Goddelijke goedheid over de mensheid die de spontane vreugde-uitbarsting onder de hemelse scharen boven de vlakte van Bethlehem veroorzaakte: “Opeens voegde zich bij de Engel een hemelse heerschare; zij verheerlijkten God met de woorden: ‘Eer aan God in den hoge en op aarde vrede onder de mensen in wie Hij welbehagen heeft”. (Lc 2,13-14)

Het Goddelijk welbehagen is eenvoudigweg bij hen die de gave aannemen. Hoe belangrijk is het dit te begrijpen.

Anders zouden we geneigd kunnen zijn te denken dat het aanbod van het eeuwige, Goddelijke leven, dat zo buitengewoon groot is, wel heel moeilijk en ver weg moet zijn.

De waarheid is, dat het zo eenvoudig, zo nederig en zo toegankelijk is, dat zelfs de minste herder het geschenk van het eeuwige leven kan benaderen, aanbidden en erin delen.