28 September: negende dag van de novene

28 September: negende dag van de novene
Lezen

25 September: zesde dag van de novene

25 September: zesde dag van de novene
Lezen

22 September: derde dag van de novene

22 September: derde dag van de novene
Lezen

De kracht van het wijwater! (2)

De kracht van het wijwater! (2)

Hieruit volgt een zeer interessante overweging. We weten allemaal dat God almachtig is. Hij heeft totale macht over de duivel. Het enige wat hij hoeft te doen is te willen dat de duivel in de hel blijft en de dui­vel is volledig gebonden. De wil van God kan de bewegingen van elke gevallen engel verlammen, en het zou God minder dan een seconde kosten om […]

Lezen

De kracht van het wijwater!

De kracht van het wijwater!

In de liturgie bestaat de mogelijkheid om aan het begin van de H. Mis op zondagen, water te wijden, en terwijl de priester door de middengang loopt, met dit wijwater besprenkeld te worden. In feite zijn er drie mogelijke gebeden voor het zegenen van het water. We willen de tweede overwegen: Na het water gezegend te hebben door de kracht van de almachtige God aan […]

Lezen

De kracht van de sacramentalia

De kracht van de sacramentalia

Het lijkt een vreemd middel dat St. Rafael aanraadde, voor het ver­drijven van de duivel Asmodeus. Zijn aanwijzingen waren: Als je het bruidsvertrek binnengaat, pak dan de wierookpan en leg een stukje van het hart en de lever van de vis op de gloeiende as. Als de demon de rook ruikt slaat hij op de vlucht, om nooit meer terug te komen. Tob 6,16-17 Het […]

Lezen

De macht van St. Rafael

De macht van St. Rafael

St. Rafaël lijkt een speciale taak te hebben, een taak die lijkt te verwijzen naar situaties waarin de duivel of veel duivels daadwerkelijk aanwezig zijn, waar ze aan het werk zijn en invloed uitoefenen. Dit was het geval met Sara. Elke keer als ze trouwde, doodde de demon haar man. De macht van de Boze liet haar niet toe om een normaal leven te leiden. […]

Lezen

Gebed tot St. Rafael

Gebed tot St. Rafael

Glorieuze aartsengel Rafael, Gij grote prins van de hemelse Heerscharen, aanvaardt genadig ons gebed. U wordt “Gods medicijn” genoemd, arts van geestelijke en lichamelijke ziekten, veilige begeleider van reizigers, toevlucht en bescherming van hen die in gevaar verkeren, effectieve en krachtige bevrijder van de mens, van boze geesten, zie ons genadig aan! Zoals u eens Tobias en zijn familie zorgzaam beschermde, wees ook ons genadig […]

Lezen

De hand van de Aartstengel Rafael

De hand van de Aartstengel Rafael

Ook in onze tijd gebeuren wonderen van genezing door de Engel! Een priester in de USA vertelt: Een meisje was zo ernstig ziek, dat niemand van de artsen, die ze raadpleegde, het aandurfde om nog te opereren. Tenslotte zei een dokter, die toevalligerwijs ook nog Rafaël heette: “Als er al helemaal geen hoop meer is, dan kan ook niets scheef gaan. Ik probeer het.” En […]

Lezen