St. Rafael en de Goddelijke voorzienigheid

St. Rafael en de Goddelijke voorzienigheid

“Loof God en dank Hem, eer Hem en laat al wat leeft uw dankbaarheid horen voor hetgeen Hij voor u gedaan heeft. Het is goed God te loven en zijn naam te verheerlijken door vol ontzag van zijn werken te gewagen”. (Tb 12,6)

Na deze overwegingen over de heilige Rafaël in het boek Tobias kunnen we zeggen dat de liefde van God het “medicijn” is dat Rafaël overbrengt door de jonge Tobias te begeleiden. Het is een liefde vol kracht, ijver en strijdlust voor God en in de taken die met Tobits gezin worden uitgevoerd.

Gods liefde stuurt de heilige Rafaël die Gods goedheid, barmhartigheid en vermogen om te genezen verpersoonlijkt. Gods liefde is vol zorg voor de mensheid en zendt zijn Engelen als bemiddelaars van zijn voorzienigheid.

De heilige Rafaël, vriend: het hele verslag in het boek Tobias staat vol leringen over de zachtmoedigheid en voorzichtigheid van de begeleidende Engel. Men kan zeggen dat de goede God zijn Engelen stuurt om mensen van goede wil te leiden ‘van het kruis naar het licht’. In de bemiddelende functie van de Engelen zijn zij de dienaren van de Goddelijke en vaderlijke Voorzienigheid.

De heilige Rafaël manifesteert Gods liefde en voorzienigheid in de wereld. Door de Engel zet Tobias zijn eerste stappen buiten het familiekader. Rafaël-Azaria is die vertrouwenspersoon die de Goddelijke Voorzienigheid dicht bij het hart van het bedachtzame en vrome kind delegeert, de adel van de Engel vormt die van de mens” .

De Catechismus van de Katholieke Kerk definieert Gods Voorzienigheid als de “voorzieningen waardoor God, in wijsheid en liefde, alle schepselen naar hun uiteindelijke doel leidt” (KKK 321).

Als de Goddelijke Voorzienigheid een eeuwige Aanwezigheid is in de menselijke geschiedenis: wat God, door de heilige Rafaël, deed voor Tobias en zijn familie, doet Hij voor ieder van ons.