“Ze zullen opzien naar Hem, die ze hebben doorboord”

“Ze zullen opzien naar Hem, die ze hebben doorboord”

De bijzondere plechtigheid waarmee Johannes dit feit vertelt, nodigt ons uit om iets meer over dit moment na te denken. Als hij zegt dat de woorden van de Schrift nu in vervulling zijn gegaan: “Ze zullen opzien naar Hem die ze doorboord hebben”, verwijst hij naar iets dat onze aandacht trekt, omdat we kijken naar iets dat ons om wat voor reden dan ook aantrekt […]

Lezen

De hartslagen van de Goddelijke Meester

De hartslagen van de Goddelijke Meester

Als we kijken naar het Laatste Avondmaal van de Heer met zijn apostelen, zien we aan de hand van het Johannesevangelie dat deze geliefde leerling “aan tafel zat, liggend aan Jezus’ borst” (Joh 13,23). Het was een van de bekronende momenten in het leven van deze apostel om te kunnen luisteren naar het kloppen van het Hart van zijn Goddelijke Meester, in een moment van […]

Lezen

Ave Crux, spes unica! (3)

Ave Crux, spes unica! (3)

Liefhebben, goed doen… Dat willen we… Als het maar weinig of niets kost! Liefhebben, goed doen, bidden tot God… Als ik me er maar goed bij voel (lees: als ik me maar goed voel). Is dat echte liefde? Goed doen zolang het goed voelt. Liefde denkt niet aan zichzelf, ze geeft van zichzelf tot op het punt van opoffering. Ik denk niet dat het nodig […]

Lezen

Ave crux, spes unica! (2)

Ave crux, spes unica! (2)

Christelijke liefde impliceert verzaking, opoffering en vaak pijn. Het sluit zeker geduld in. Geduld dat zichtbaar en voelbaar is in de gekruisigde Jezus. Kijk: hij loopt niet weg voor de pijn en hij blijft te allen tijde kalm en beheerst. Zijn geduld komt voort uit het feit dat Jezus, in plaats van gebonden te zijn aan het kruis, gebonden was aan de Vader in de […]

Lezen

Ave Crux, spes unica! (1)

Ave Crux, spes unica! (1)

Ave Kruis, mijn enige hoop! Kun jij dit ook met volle overtuiging zeggen? Zo niet, dan heb je er misschien nog te weinig over nagedacht. Het kruisteken is het christelijke teken bij uitstek. Als katholieken doen we het meerdere keren per dag. We beginnen de Heilige Mis met het kruisteken en aan het einde van de Mis, wanneer we de zegen ontvangen, verklaren we opnieuw […]

Lezen

Gebed om 12 legioenen Engelen

Gebed om 12 legioenen Engelen

Vader in de hemel, meer dan twaalf legioenen Engelen zou u naar uw Zoon gestuurd hebben in zijn doodsangst, als Hij er U om gevraagd had. Maar Hij heeft het u niet gevraagd, – opdat de Schrift in vervulling gaat en de profetie van zijn bloedig lijden. Nu de Heilige Kerk, zijn Mystiek Lichaam, overgeleverd is aan de krachten van de duisternis, zoals Hijzelf toen […]

Lezen

Goede vrijdag

Goede vrijdag

De Heilige, de Rechtvaardige, de Waarachtige werd gevonnist door zondaars en ter dood gebracht. Maar terwijl ze Hem vonnisten, waren ze gedwongen Hem vrij te spreken. Judas die Hem verried, zei: “Ik heb gezondigd doordat ik onschuldig bloed heb verraden”. Pilatus die het vonnis uitsprak zei: “Ik ben onschuldig aan het Bloed van deze rechtvaardige“. De honderdman die Hem liet kruisigen zei: “Waarachtig, deze man […]

Lezen

Het uur van de duisternis

Het uur van de duisternis

Wij moeten even kijken naar de biddende Jezus, hoe Hij opgaat in de Vader. In het gebed komt al het lijden voor zijn geest. Jezus heeft eigenlijk tweemaal geleden. De eerste maal hier in de olijfhof. De tweede keer in de realiteit van de gevangenneming, aan de geselkolom, op het kruis. Hier in Gethsemane heeft Hij alles te voren beleefd. Hij knielt hier op de […]

Lezen

Het mysterie van het lijden

Het mysterie van het lijden

Men heeft het lijden tot een “probleem” gemaakt, waarvan men de oplossing niet kent. Nee, het lijden is geen probleem maar een mysterie; een geheim van God, dat wij in geloof moeten benaderen en dat zijn oplossing vindt in Jezus Christus. Hij moest lijden om dat Hij ons de Verlossing bracht. Verlossen, dat is ons vrijmaken van de zonde. De zonde doet de mens vallen […]

Lezen

Eerherstel

Eerherstel

De drievoudige doorboring kan wijzen naar het mysterie van een drievoudige boete en een drievoudig eerherstel. De Heer lijdt in Zijn Lichaam voor de schuld der wereld. Dat de zonde de Drie-ene God beledigt, is duidelijk aan het feit, dat elke zware zonde het leven van de Goddelijke genade doodt. De zonde is vooral ook ondankbaarheid en liefdeloosheid jegens onze Schepper en Weldoener. Zo wordt […]

Lezen