Gebed om 12 legioenen Engelen

Gebed om 12 legioenen Engelen

Vader in de hemel, meer dan twaalf legioenen Engelen
zou u naar uw Zoon gestuurd hebben in zijn doodsangst,
als Hij er U om gevraagd had. Maar Hij heeft het u niet gevraagd,
– opdat de Schrift in vervulling gaat en de profetie van zijn bloedig lijden.

Nu de Heilige Kerk, zijn Mystiek Lichaam,
overgeleverd is aan de krachten van de duisternis, zoals Hijzelf toen was,
vragen wij U om deze twaalf legioenen
NU
te sturen,
die alleen maar wachten op een woord van U,
om de vervolgde Kerk te hulp te komen,
zodat een andere schriftwoord in vervulling gaat,
die Hij zelf in de rots van Petrus heeft gegraveerd:
“En de poorten van de hel zullen haar niet overwinnen”.
Amen.”