Engelen helpen priesters

Engelen helpen priesters

Op een dag kwam een medebroeder naar Pater Pio. Hij had een probleem. “Pater, onze ogen zijn niet goed genoeg om de kleine partikels van de Hostie te zien, die bij het Communie uitreiken op de grond vallen!” En Pater Pio, die voor zulke problemen veel begrip had, antwoordde vaderlijk: “Wat denk je, wat de Engelen doen, die bij het altaar staan?” Uit deze reactie […]

Lezen

Zr. Faustina en de H. Engelen (6)

Zr. Faustina en de H. Engelen (6)

St. Faustina spreekt zelfs over de leiding van de Engel in haar innerlijke groei. Ze moet niet toegeven aan emoties en toch verlangen naar God: “Op een dag, toen ik bij de aanbidding was, en mijn geest leek te sterven van verlangen naar Hem, en ik mijn tranen niet langer kon bedwingen, zag ik een Engel van grote schoonheid die deze woorden tot mij sprak: […]

Lezen

Zr. Faustina en de H. Engelen (5)

Zr. Faustina en de H. Engelen (5)

Deze volmaakte, mooie heilige Engelen, verzonken in de zaligmakende aanschouwing van de Drie-enige God, zouden zij zich om ons zwakke wormen bekommeren die God durven te beledigen? St. Faustina vroeg zich dit vaak af. Maar we zagen net dat God hen de leiding gaf over de hele wereld onder hen in de hiërarchische orde van de schepping. En dus uitte St. Faustina ook haar verwondering […]

Lezen

Zr. Faustina en de H. Engelen (4)

Zr. Faustina en de H. Engelen (4)

Deze verschillende vormen van verschijningen van Engelen confronteren mensen met het ernstige probleem van het onderscheiden van geesten, waarbij ze zich afvragen wie deze persoon is die voor me staat. In het geval van de Engelen: Is het een goede of een gevallen engel? Hoe kunnen we de openbaringen van deze onzichtbare wereld naar ons in de zichtbare wereld onderscheiden? Hier kunnen we ook belangrijke […]

Lezen

Zr. Faustina en de H. Engelen (3)

Zr. Faustina en de H. Engelen (3)

Paulus zegt over de Engelen: “Zijn zij niet allen dienende geesten, uitgezonden om te dienen, ter wille van hen die zaligheid zullen verkrijgen?” De Heilige Engelen zijn niet alleen gericht op God; ze hebben tegelijkertijd ook een taak die te maken heeft met menselijke schepselen en zelfs met de hele materiële wereld. De Engelen die ze “op elke kerk” zag staan, helpen ons om de […]

Lezen

Zr. Faustina en de H. Engelen (2)

Zr. Faustina en de H. Engelen (2)

Ze spreekt het vaakst, minstens 16 keer, over de Serafijnen, zij “die het dichtst bij Hem [God] staan”. De Heer vertelde haar eens over een Cherubijn: “Mijn dochter, op het moment dat je naar de poort ging, zette ik er een Cherubijn boven om die te bewaken. Wees gerust”. Ze spreekt nog vaker over de Cherubijnen, dan over de Tronen, Aartsengelen en Engelen, evenals over […]

Lezen

Zr. Faustina en de H. Engelen (1)

Zr. Faustina en de H. Engelen (1)

St. Faustina spreekt over de Engelen onder de algemene termen van “hemelen” of “zuivere geesten” of meer expliciet als “koren”: “Ik zie de engelenkoren die U zonder ophouden eren en alle hemelse machten die U zonder ophouden loven”. Merk op hoe ze over alle Engelen spreekt als “machten” of “macht en heerschappij”, hoewel deze termen bij andere gelegenheden slechts één van de negen koren aanduiden […]

Lezen

De Heilige Engelen – Onze “Barmhartige Samaritanen” (2)

De Heilige Engelen – Onze “Barmhartige Samaritanen” (2)

We bereiken allemaal wel eens onze grenzen en komen dan in nood. Maar waar vinden we hulp, waar is onze “barmhartige Samaritaan”? God zei tegen Mozes: “Zie, Ik zend Mijn Engel voor u uit om u onderweg te beschermen en u te brengen naar de plaats die Ik heb vastgesteld. Als gij gehoorzaamt aan zijn woord en doet wat Ik u zeg, dan ben Ik de […]

Lezen

De Heilige Engelen – Onze “Barmhartige Samaritanen” (1)

De Heilige Engelen – Onze “Barmhartige Samaritanen” (1)

Jezus heeft gezegd: “Wees barmhartig zoals je Vader barmhartig is” (Lc 6,36). Wat betekent het om “barmhartig te zijn”? De gangbare opvatting is om medelijden te hebben, wat iemand beweegt om een ander in nood te helpen. Wanneer we onze grenzen bereiken, wanneer we – door een probleem – ’s nachts niet kunnen slapen, wanneer we het antwoord op de vraag van een kind niet […]

Lezen

Zr. Maria Dominika Klara Moes

Zr. Maria Dominika Klara Moes

Een begenadigde ziel vertelt: Wat de vereniging van gebed en werk voor mij bijzonder gemakkelijk maakte, waren de onderrichtingen die de Heilige Engelen mij tijdens het werk gaven over de mysteries van het leven van Jezus op aarde. Daardoor raakte ik eraan gewend om mij tijdens de verschillende bezigheiden de werkende Verlosser in zijn kindertijd voor te stellen of een overeenkomstig mysterie uit zijn leven […]

Lezen