De hel

De hel

De Heilige Zr. Faustina kan ons ook een indruk geven wat de hel is; deze vreselijke keuze, die de mens kan maken, als hij heel zijn leven God NIET wil.. Dan zal hij ook de hele eeuwigheid niet bij Hem willen zijn. En dan is er deze verschrikkelijke werkelijkheid, die Jezus vaak heeft genoemd, maar waar je niet meer veel over hoort. Vele mensen zijn […]

Lezen

Zr. Faustina en vagevuur

Zr. Faustina en vagevuur

In het dagboek van Zr. Faustina beschrijft ze hoe haar Engelbewaarder haar meeneemt naar het vagevuur: “In die tijd vroeg ik de Heer, voor wie ik nog meer moest bidden. Jezus zei dat Hij me de volgende avond zou laten weten voor wie ik moest bidden. De volgende avond zag ik mijn beschermengel die mij bevel gaf hem te volgen. In één ogenblik, bevond ik […]

Lezen

Neem je niet zo belangrijk!

Neem je niet zo belangrijk!

Hij vertelde aan een jonge bisschop, dat hij toen hij Paus werd, zozeer geschrokken was van de waardigheid van dit hoge Ambt, dat hij een tijdlang niet meer kon slapen. Maar toen ben ik toch eventjes ingesluimerd. Toen verscheen me een Engel in de droom en ik vertelde hem mijn nood. Daarop zei de Engel tegen mij: Johannes, neem je niet zo belangrijk! Sindsdien kan […]

Lezen

Een Engel van de hemel aan mijn zijde!

Een Engel van de hemel aan mijn zijde!

Reeds toen hij 18 jaar oud was, schreef hij in zijn dagboek: “Een Engel van de hemel, niets minder, staat altijd naast mij en is tegelijkertijd in voortdurende zalige liefde met God verbonden! Hoe kostbaar is reeds de gedachte hieraan! Altijd ziet dus een Engel naar mij, die mij beschermt, voor mij bidt en naast mijn bed waakt, als ik slaap.” Toen hij nuntius in […]

Lezen

De Paus van de Engelbewaarders

De Paus van de Engelbewaarders

Reeds als seminarist ontwikkelde Johannes de 23e een zeer innige vertrouwdheid met zijn Engelbewaarder. Dat kun je weten als je zijn geestelijk dagboek zou lezen. Hij schreef eens hierin over zijn doopnaam “Angelo”, wat dus engel betekent: “De naam Angelo moet mij een aansporing zijn om werkelijk een engelachtige priester te worden.” Deze vertrouwdheid met de Engelbewaarder wordt dan nog eens heel duidelijk in de […]

Lezen

Omgang met de Engelen

Omgang met de Engelen

De Heilige Josemaria geloofde, dat in zijn roeping en in het tot stand komen van het Opus Dei de Engelbewaarder een bijzondere rol speelde. Daarom vereerde hij hem sinds het Engelbewaarderfeest 1928 heel bijzonder en zei vaak: “De omgang met de Heilige Engelen en hun verering zijn van ons apostolaat niet weg te denken. Zij zijn een duidelijk teken van de bovennatuurlijke zending van het […]

Lezen

Heilig worden, ja, maar hoe?

Heilig worden, ja, maar hoe?

“In de eerste plaats wil God dat gij u heiligt!”  1 Tess 4,3 Het christendom was van af het begin een geweldige uitdaging. In de eerste eeuwen leefden bijna alle christenen midden onder heidenen en toch waren ze geroepen tot heiligheid. Het herinnert een beetje aan onze moderne tijd,nietwaar? Hoe moet je tot heiligheid komen, als je van werelds gezinde mensen omgeven bent, als je […]

Lezen

“Ik zag twee Engelen aan mijn zijde”

“Ik zag twee Engelen aan mijn zijde”

Pater Johannes Reus werd in Duitsland in 1868 geboren. Nadat hij bij de Jezuïeten was ingetreden, werd hij priester gewijd en naar Brazilië gezonden. Hij was een grote mysticus. Ontelbare wonderen gebeurden reeds tijdens zijn leven. Hij stierf in 1947 en werd in 2003 zalig gesproken. Pater Reus had vaak visioenen van Engelen. In zijn geestelijk dagboek is zeer vaak opgetekend dat de Engelen zich […]

Lezen

Gemeenschap van de Heiligen

Gemeenschap van de Heiligen

De H. Ignatius en de H. Frans Xaverius reisden eens te voet van Parijs naar Spanje. Onderweg ontmoetten zij een eenvoudige boer, die maar niet ophield  met smeken, tot ze het hem toestonden: hij wilde hun eenvoudige bagage dragen! ’s Morgens hadden de beide heiligen de gewoonte om vroeg op te staan, en dan nog een vol uur op de knieën met gebed en overweging […]

Lezen

Engelen helpen priesters

Engelen helpen priesters

Op een dag kwam een medebroeder naar Pater Pio. Hij had een probleem. “Pater, onze ogen zijn niet goed genoeg om de kleine partikels van de Hostie te zien, die bij het Communie uitreiken op de grond vallen!” En Pater Pio, die voor zulke problemen veel begrip had, antwoordde vaderlijk: “Wat denk je, wat de Engelen doen, die bij het altaar staan?” Uit deze reactie […]

Lezen