Gebed tot de Engelbewaarder

Gebed tot de Engelbewaarder

Een gebed van de Kleine H. Theresia tot haar Engelbewaarder, die ze zeer vereerde: Glorieuze Bewaker van mijn ziel, U die schittert in Gods mooie hemel… Als een zoete en zuivere vlam dichtbij de troon van de Eeuwige, U komt voor mij naar de aarde, en verlicht me met je pracht en praal, stralende Engel, u wordt mijn broer, mijn vriend, mijn trooster! …… Mijn […]

Lezen

Een gedurfd gebed

Een gedurfd gebed

Toch was de hulp van de Engelen alleen niet genoeg voor Theresia, ze wilde hun vriendschap en een intiem aandeel in de intensiteit van hun liefde voor God.  Ze wilde zelfs dat ze haar zouden adopteren als een van de hunnen. Vandaar haar gedurfde gebed: “O Jezus, ik weet het, de liefde wordt door de liefde alleen beantwoord en zo heb ik gezocht en de […]

Lezen

De kleine H. Theresia en de Engelen

De kleine H. Theresia en de Engelen

Theresia zocht begeleiding bij haar Beschermengel: “Mijn heilige Beschermengel, bedek me met uw vleugel. / Met uw vuur verlicht de weg die ik neem. / Kom, richt mijn stappen…. help me, ik roep je aan / Alleen voor vandaag.” Ze zoekt ook bescherming, opdat ze niet in zonde vervalt: “O, mijn Heilige Beschermengel! Bedek me altijd met uw vleugels, zodat ik nooit het ongeluk heb […]

Lezen

Zalige Alexandrina Maria da Costa

Zalige Alexandrina Maria da Costa

Geboren in Balasar, Portugal, 30 maart 1904 Door een voortschrijdende verlamming getroffen in 1925, is zij gedwongen om in bed te blijven onder zeer groot lijden. Ze neemt het besluit om een “eeuwig licht”  bij het tabernakel te zijn: iedere dag bezoekt ze in haar geest Jezus in de Eucharistie en offert zichzelf op voor de zondaars. Jezus geeft haar dit levensprogramma: liefhebben, lijden en […]

Lezen

Een Engel in het stervensuur

Een Engel in het stervensuur

De H. Camillus van Lellis, die in de 16e eeuw leefde, stichtte de orde van de Camillianer, die bijzonder dienstbaar is in de ziekenzorg. Op een avond klopte iemand aan zijn deur in Rome. Hij opende en zag een zeer jonge man, die er net zo uitzag als de andere eenvoudige mensen uit het Romeinse volk. De jongeling is zeer opgewonden en smeekt de priester: […]

Lezen

Stigmatisatie

Stigmatisatie

Doornenkroon, nagels en speer zijn de lijdenswerktuigen waarmee de Heer in zijn heilige Passie driemaal doorboord werd. Ze worden genoemd in de beschrijving van de mystieke ervaring van de stigmatisatie van de H. Lidwina van Schiedam op het feest van de apostel St. Thomas. In de biografie van haar leven wordt verhaald, hoe op de bewuste avond Engelen haar kamer betraden, voorzien van de werktuigen […]

Lezen

Onzichtbaar

Onzichtbaar

ZALIGE ANIELA SALAWA   1881-1922 Was een nederige hulp in de huishouding, met een grote liefde voor de H. Eucharistie. Ze bracht ieder vrije ogenblik door in aanbidding voor het tabernakel. Tijdens de laatste maanden van haar leven zocht ze de hulp van haar Engelbewaarder. In de namiddag van 15 juni 1921, wilde ze de kerk van de H. Nikolaas binnengaan. Maar de koster wilde juist […]

Lezen

Anna Schäfer, een grote Eucharistische Heilige

Anna Schäfer, een grote Eucharistische Heilige

Geboren in Mindelstetten, Duitsland 18 febr 1882 Na haar lagere school, wilde ze missiezuster worden. Ze zocht een baan bij een gezin in Ratisbon, om het geld voor de nodige bruidsschat bijeen te krijgen. Maar omdat ze wees was, moest ze naar huis terugkeren, om haar vijf jongere broers te verzorgen. Op 14 febr. 1901, toen ze de was deed van haar werkgeefster, viel ze […]

Lezen

Verdediger van het priesterschap

Verdediger van het priesterschap

Mechthild werd ook getoond, dat ook bisdommen, parochies, kloosters en priesterseminaries hun eigen, machtige wachter hebben. Eens kwam de Engel van het plaatselijke priesterseminarie bij Mechthild. “Hij behoort tot het koor der Tronen en is van overweldigende majesteit, vol verheven waardigheid, vol heilige ernst. Hij vroeg mij om dagelijks voor het seminarie te bidden en te offeren. ‘Niemand denkt aan mij, niemand roept mij aan, […]

Lezen

Hoe groot is de waarde van het lijden!

Hoe groot is de waarde van het lijden!

Haar beide Engelen troostten haar ook in haar lijden. “Ik nam vandaag toevlucht tot de Engelen. Toen zag ik mijn Engelbewaarder in een stralende heerlijkheid voor mij. Hij boog zich over mijn bed en sprak tot mij: “Je bent toch niet alleen. Zie, ik waak dag en nacht bij jou… Droog je tranen en breng je gebeden voor de Heer. Mijn broeder, de Aartsengel is […]

Lezen