De H. Gertrudis en de Engelen

De H. Gertrudis en de Engelen

Meer dan wat ook leren de Schrift en de Liturgie ons dat wij ten opzichte van de Heilige Engelen geroepen zijn tot een vereniging in gebed en aanbidding. Zij brengen ons gebed voor God en nemen graag deel aan onze aanbidding en liturgie. In het leven van de heilige Gertrudis de Grote lezen we: “Toen het feest van St. Michael naderde, bereidde St. Gertrudis zich […]

Lezen

Een raad van de Engel

Een raad van de Engel

Voor Gemma Galgani is de verschijning van de hemelse geest als het ware een vanzelfsprekendheid, onbegrijpelijk voor onze gebruikelijke ernst. Ik vroeg mijn Engelbewaarder me te helpen… Hij kwam naar me toe nadat ik hem gevraagd had me niet alleen te laten. Hij vroeg me wat me dwars zat; ik wees op de duivel die zich op enige afstand van me bevond en me nog […]

Lezen

De derde begeleider

De derde begeleider

Deze Engel verzamelde de liefde- en boetewerken van Francisca als “gouden, met vruchten beladen takken”, en hij weefde uit de deugdzame daden van haar leven en uit haar verdiensten een kostbaar weefsel, een hemels bruiloftskleed. Het was opvallend hoe deze Engel tenslotte zijn werk aan dit kostbare weefsel steeds meer versnelde. Daardoor herkende de dienares van God haar naderende dood. Francisca was in extase gekomen […]

Lezen

De tweede begeleider

De tweede begeleider

Vanaf dat moment bleef de Aartsengel dag en nacht bij haar. Soms was hij aan haar rechterzijde, soms aan haar linkerzijde, soms boven haar hoofd, afhankelijk van Francisca’s omstandigheden en geestelijke behoeften. De glans van zijn gelaat was zo groot dat ze haar ogen er niet op gericht kon houden. Het overkwam haar toen wat degenen overkomt die naar de zon willen kijken; ze zien […]

Lezen

Haar heilige zoon

Haar heilige zoon

In een visioen verschijnt de heilige overleden zoon Evangelista aan zijn moeder, de heilige Francisca Romana, en belooft haar een Aartsengel als metgezel: “Wij hebben in het Paradijs geen andere bezigheid dan de ondoorgrondelijkheid van de goddelijke goedheid, schoonheid en majesteit te aanschouwen en deze te vieren met een enthousiaste vreugde die niemand kan beschrijven. Verenigd in God kennen we geen lijden meer en genieten […]

Lezen

De eerste begeleider

De eerste begeleider

De demon wilde Francisca, die hij door gewone verleidingen niet kon vernietigen, door een slecht geplaatste nederigheid ten val te brengen. Hij bracht haar op het idee haar geestelijke gids niet in te lichten over de bijzondere genaden die God had ontvangen. In feite ging ze naar de kerk van Santa Maria Nova voor de Heilige Biecht. Bezorgd dat ze in een ijdele zucht naar […]

Lezen

Francisca Romana en haar Engelen

Francisca Romana en haar Engelen

De Engel hield de demonen tegen op het moment dat ze Franziska bij de keel wilden grijpen en wurgen. Maar omdat hij er zeker van was dat zij zou overwinnen, wilde hij geen afbreuk doen aan de verdiensten die zij kon verwerven en stond daarom toe dat de demonen haar naar de gevel van het paleis droegen om haar verder lastig te vallen. Het vertrouwelijke […]

Lezen

Moeder Angelica en St. Michael

Moeder Angelica en St. Michael

In het boek “Moeder Angelica” van Raymond Arroyo, journalist en presentator van het programma “The World Over” op EWTN in de VS, staat dat de zuster beweerde dat “de Aartsengel in de loop der jaren steeds weer aan haar verscheen”. Volgens Arroyo was de Moeder op 31 mei 1990 vanuit Alabama op zoek naar een plaats om haar radiostation te beginnen. Ze wilde naar de […]

Lezen

Geen bodyguard

Geen bodyguard

Als iemand bijv. bij een ernstig ongeluk op straat, zonder noemenswaardig letsel er van af komt, wordt er vaak gereageerd met: “Nou, die had een goede Engelbe-waarder!” In hoeverre men hier dan een duidelijk beeld bij heeft, is nog de vraag. Want de Engelbewaarder is geen soort van ‘ bodyguard’ of een ‘amulet’  zodat me nu niets meer kan gebeuren… Het is wel een zijn […]

Lezen

Engelen en vagevuur

Engelen en vagevuur

We lezen in de geschriften van de zalige Emilia, toen ze priores was, dat een van haar religieuzen tijdens een zeer hete zomer, haar om toestemming vroeg om een glas water te drinken. – “Ben je vergeten, mijn Zuster, dat de Regel verbiedt om op dit uur te drinken?” – “Ik weet het, Eerwaarde Moeder, maar ik ben zo dorstig.” – Goed, mijn zuster. Zet […]

Lezen