Wat een geluk dat wij een Engelbewaarder hebben!

Wat een geluk dat wij een Engelbewaarder hebben!

Op 20 april 1915 schreef Pater Pio een brief aan zijn geestelijke dochter Raffaelina Cesare, waarin hij uitvoerig het belang en de rol van de Heilige Engelbewaarder in ons leven beschrijft: O Raffaelina, hoe troostrijk is het te weten dat men altijd onder het toezicht staat van een hemelse Geest die (en dat is werkelijk bewonderenswaardig!) ons niet in de steek laat, zelfs niet wanneer […]

Lezen

De H. Felix van Nola en de Engelen

De H. Felix van Nola en de Engelen

De Bisschop moest vluchten en hij zocht een toevluchtsoord in de woestijn. Daarop werd Felix gevangen genomen en gemarteld, omdat ze van hem wilden weten waar de bisschop was. Hij werd met ketenen gebonden en in de gevangenis geworpen. Vele dagen gingen voorbij en Maximus begon zijn krachten te verliezen door de kou en het ontbreken van voedsel. Midden in de nacht verscheen een Engel […]

Lezen

Engelen en vagevuur

Engelen en vagevuur

We lezen in de geschriften van de zalige Emilia, toen ze priores was, dat een van haar religieuzen tijdens een zeer hete zomer, haar om toestemming vroeg om een glas water te drinken. – “Ben je vergeten, mijn Zuster, dat de Regel verbiedt om op dit uur te drinken?” – “Ik weet het, Eerwaarde Moeder, maar ik ben zo dorstig.” – Goed, mijn zuster. Zet […]

Lezen

De H. Philip Neri en de Engelen

De H. Philip Neri en de Engelen

Bij de H. Philip Neri vinden we vele voorbeelden van de hulp van de H. Engelen. Een arme muzikant, Sebastian, die een biechtkind was van Sint Philip, werd ernstig ziek in Rome. De duivel begon hem te kwellen met twijfels over zijn redding. Sebastian bleef maar herhalen: “Ik ben zo ongelukkig, het zou beter zijn geweest als ik niet was geboren! Ik heb alle hoop […]

Lezen

Onder Engelenvleugels (5)

Onder Engelenvleugels (5)

“Met misdaad en zonden beladen en verzadigd, stort de wereld zich in vreselijke afgronden. Alleen mystieke zielen die de mystiek van het kruis en de liefde begrijpen, kunnen het evenwicht herstellen. De trotse en met zichzelf tevreden wereld raakt meer en meer in de war. Alleen door de eenvoud van het Evangelie en de geest van het “geestelijke kindschap” die de heilige Theresia onderwees en […]

Lezen

Onder Engelenvleugels (4)

Onder Engelenvleugels (4)

Antonia wijdt zich onherroepelijk toe aan de Goddelijke Bruidegom door op 24 februari 1933 de eeuwige geloften van armoede, kuisheid en gehoorzaamheid af te leggen. Met volledige toewijding en een geest van opoffering hervatte ze haar activiteit als onderwijzeres aan het Sint-Jozefscollege in Sint-Leopoldus. Ze begreep haar leerlingen op bewonderenswaardige wijze, en zij omringden de vriendelijke onderwijzeres op hun beurt met liefdevolle verering. De Heer […]

Lezen

Onder Engelenvleugels (3)

Onder Engelenvleugels (3)

Vanaf 1921 begon ze te worstelen om haar roeping als religieuze. In 1926 trad ze in het postulaat van de Zusters van Boetedoening en Christelijke Liefde in Sao Leopoldo. Met alle energie van haar onbuigzame wil, zij het met een bloedend hart, nam ze afscheid van haar innig geliefde vader en haar familie. Met heilig enthousiasme en vreugdevolle bereidwilligheid opende haar kinderlijke, zuivere ziel zich […]

Lezen

Bijna gekidnapped

Bijna gekidnapped

Hier het verhaal, hoe Cecy voor de eerste keer haar Engelbewaarder ziet, en hij haar redt: Het is 1905. Het was een namiddag van een carnavalsdag. In deze tijd had mama de gewoonte om ons te verkleden, en dan gingen wij, begeleid door onze kindermeisjes, naar het stadsplein wandelen. Ik had vreselijke angst voor de gemaskerde mensen, want ik dacht dat dit hun echte gezichten […]

Lezen

Onder Engelenvleugels (2)

Onder Engelenvleugels (2)

De jezuïetenpriester Johannes Baptist Reus, een eerbiedwaardige en mystiek begaafde dienaar van God, afkomstig uit het aartsbisdom Bamberg (Beieren), die vele jaren in São Leopoldo woonde  en in 1947 in de geur van heiligheid is overleden, bevestigde het mystieke en heilige leven van zuster Maria Antonia (Cecy Cony). Zo beschrijft hij het in de presentatie van het boek Devo Narrar Minha Vida (Ik moet mijn […]

Lezen

Onder Engelenvleugels (1)

Onder Engelenvleugels (1)

Dat is de  Engelse titel van een boekje, wat eigenlijk jeugdherinneringen zijn van Zuster Maria Antonia (Cecy Cony), die in Brazilie leefde van 1900-1939. Ze was de dochter van een legeraanvoerder en werd in 1900 geboren in de stad Jaguarão. Op 5-jarige leeftijd zag ze voor het eerst haar beschermengel aan haar zijde verschijnen, om haar te redden uit een zeer moeilijke situatie. Deze beschermer, […]

Lezen