Onder Engelenvleugels (5)

Onder Engelenvleugels (5)

“Met misdaad en zonden beladen en verzadigd, stort de wereld zich in vreselijke afgronden. Alleen mystieke zielen die de mystiek van het kruis en de liefde begrijpen, kunnen het evenwicht herstellen. De trotse en met zichzelf tevreden wereld raakt meer en meer in de war. Alleen door de eenvoud van het Evangelie en de geest van het “geestelijke kindschap” die de heilige Theresia onderwees en […]

Lezen

Onder Engelenvleugels (4)

Onder Engelenvleugels (4)

Antonia wijdt zich onherroepelijk toe aan de Goddelijke Bruidegom door op 24 februari 1933 de eeuwige geloften van armoede, kuisheid en gehoorzaamheid af te leggen. Met volledige toewijding en een geest van opoffering hervatte ze haar activiteit als onderwijzeres aan het Sint-Jozefscollege in Sint-Leopoldus. Ze begreep haar leerlingen op bewonderenswaardige wijze, en zij omringden de vriendelijke onderwijzeres op hun beurt met liefdevolle verering. De Heer […]

Lezen

Onder Engelenvleugels (3)

Onder Engelenvleugels (3)

Vanaf 1921 begon ze te worstelen om haar roeping als religieuze. In 1926 trad ze in het postulaat van de Zusters van Boetedoening en Christelijke Liefde in Sao Leopoldo. Met alle energie van haar onbuigzame wil, zij het met een bloedend hart, nam ze afscheid van haar innig geliefde vader en haar familie. Met heilig enthousiasme en vreugdevolle bereidwilligheid opende haar kinderlijke, zuivere ziel zich […]

Lezen

Bijna gekidnapped

Bijna gekidnapped

Hier het verhaal, hoe Cecy voor de eerste keer haar Engelbewaarder ziet, en hij haar redt: Het is 1905. Het was een namiddag van een carnavalsdag. In deze tijd had mama de gewoonte om ons te verkleden, en dan gingen wij, begeleid door onze kindermeisjes, naar het stadsplein wandelen. Ik had vreselijke angst voor de gemaskerde mensen, want ik dacht dat dit hun echte gezichten […]

Lezen

Onder Engelenvleugels (2)

Onder Engelenvleugels (2)

De jezuïetenpriester Johannes Baptist Reus, een eerbiedwaardige en mystiek begaafde dienaar van God, afkomstig uit het aartsbisdom Bamberg (Beieren), die vele jaren in São Leopoldo woonde  en in 1947 in de geur van heiligheid is overleden, bevestigde het mystieke en heilige leven van zuster Maria Antonia (Cecy Cony). Zo beschrijft hij het in de presentatie van het boek Devo Narrar Minha Vida (Ik moet mijn […]

Lezen

Onder Engelenvleugels (1)

Onder Engelenvleugels (1)

Dat is de  Engelse titel van een boekje, wat eigenlijk jeugdherinneringen zijn van Zuster Maria Antonia (Cecy Cony), die in Brazilie leefde van 1900-1939. Ze was de dochter van een legeraanvoerder en werd in 1900 geboren in de stad Jaguarão. Op 5-jarige leeftijd zag ze voor het eerst haar beschermengel aan haar zijde verschijnen, om haar te redden uit een zeer moeilijke situatie. Deze beschermer, […]

Lezen

H. Augustinus over de Schepping van de Engelen (4)

H. Augustinus over de Schepping van de Engelen (4)

Want toen God zei: “Laat er licht zijn, en er was licht”, als wij in dit licht de schepping van de Engelen mogen begrijpen, dan waren zij zeker deelgenoten van het eeuwige Licht, dat de onveranderlijke Wijsheid van God is, waardoor alle dingen zijn gemaakt en die wij de eniggeboren Zoon van God noemen; zodat zij, verlicht door het Licht dat hen heeft geschapen, zelf […]

Lezen

H. Augustinus over de Schepping van de Engelen (3)

H. Augustinus over de Schepping van de Engelen (3)

De Engelen bestonden dus voor de sterren; en de sterren werden op de vierde dag gemaakt. Zullen we dan zeggen dat ze de derde dag zijn gemaakt? Verre van dat, want we weten wat er die dag gemaakt is. De aarde werd gescheiden van het water … en de aarde produceerde alles wat er op groeide. Op de tweede dag dan? Zelfs niet op die […]

Lezen

H. Augustinus over de Schepping van de Engelen (2)

H. Augustinus over de Schepping van de Engelen (2)

Maar hoewel het feit dat de Engelen het werk van God zijn…wordt het inderdaad niet expliciet genoemd; maar elders beweert de Heilige Schrift het op de duidelijkste manier. Want…hier wordt het meest uitdrukkelijk en door goddelijk gezag gezegd dat God hen heeft geschapen, want van hen wordt onder de andere hemelse dingen gezegd: “Hij heeft bevolen, en zij zijn geschapen” (Ps. 148). Wie zal dan […]

Lezen

H. Augustinus over de Schepping van de Engelen (1)

H. Augustinus over de Schepping van de Engelen (1)

Uit: De stad van God  De H. Augustinus schrijft: Op dit moment, aangezien ik mij ertoe verbonden heb de oorsprong van de Heilige Stad te behandelen, en eerst van de Heilige Engelen, die een groot deel van deze stad vormen, en zelfs het meer gezegende deel, aangezien zij nooit weggetrokken zijn, zal ik mijzelf belasten met de taak om, met Gods hulp… de Schriftteksten die […]

Lezen