Zr. Maria Dominika Klara Moes

Zr. Maria Dominika Klara Moes

Een begenadigde ziel vertelt: Wat de vereniging van gebed en werk voor mij bijzonder gemakkelijk maakte, waren de onderrichtingen die de Heilige Engelen mij tijdens het werk gaven over de mysteries van het leven van Jezus op aarde. Daardoor raakte ik eraan gewend om mij tijdens de verschillende bezigheiden de werkende Verlosser in zijn kindertijd voor te stellen of een overeenkomstig mysterie uit zijn leven […]

Lezen

Leven met de Engelen

Leven met de Engelen

De H. Josemaria Escriva leefde intens met de H. Engelen: Hij leerde van zijn ouders het contact met zijn Engelbewaarder. Als seminarist las hij bij een kerkvader dat priesters naast hun Engelbewaarder ook een Aartsengel als helper hebben. Daarom ging hij vanaf de dag van zijn priesterwijding met grote eenvoud en vertrouwen met hem om, zozeer zelfs dat volgens zijn overtuiging de Heer hem een […]

Lezen

Zr. Faustina en Gods toorn

Zr. Faustina en Gods toorn

“s Avonds zag ik een Engel in mijn cel, de uitvoerder van Gods toorn. Hij droeg een helder gewaad, zijn gezicht straalde. Onder zijn voeten was een wolk waaruit donder en bliksem in zijn handen kwamen en alleen vanuit zijn hand raakten ze de aarde. Toen ik het teken zag van de toorn van God die de aarde zou treffen, maar vooral een bepaalde plaats, […]

Lezen

Troost van een Engel

Troost van een Engel

Ik bracht de nacht door met veel pijn. Het was ongeveer zeven uur, ik was alsof ik half sliep; mijn gedachten dwarrelden door mijn hoofd; ik kon er maar één vasthouden: Gij Engelen kom toch om mij te willen troosten. Mijn ogen waren gesloten en plotseling viel ik in een diepe inkeer. Ik vouwde mijn handen en met alle kracht van mijn zwakke hart verrichtte […]

Lezen

Vermaning tot gehoorzaamheid

Vermaning tot gehoorzaamheid

Op een dag werd zij (Gemma Galgani) bevangen door een zekere angst, omdat zij dacht dat haar biechtvader niet streng genoeg voor haar was: zij zag zichzelf namelijk vol zonden. Bij het verlaten van de biechtstoel kon ze haar angst nauwelijks bedwingen: “De Engelbewaarder kwam naar me toe om me gerust te stellen. Ik was in de kerk en hij zei hardop: Zeg eens, wie […]

Lezen

“Doornen en kruis”

“Doornen en kruis”

Gods wereld zal nooit ophouden ons te verbazen. Zijn scheppend leven kent geen grenzen en vindt zijn vreugde in de ontplooiing van zijn kracht. De Engelen komen uit het hart van God, uit de schoot van de oneindige liefde; zij werpen op ons een uitstraling van hun schoonheid, hun kracht en hun welwillendheid. De Engelen maken deel uit van de verschillende fasen van de schepping. […]

Lezen

De H. Gertrudis en de Engelen

De H. Gertrudis en de Engelen

Meer dan wat ook leren de Schrift en de Liturgie ons dat wij ten opzichte van de Heilige Engelen geroepen zijn tot een vereniging in gebed en aanbidding. Zij brengen ons gebed voor God en nemen graag deel aan onze aanbidding en liturgie. In het leven van de heilige Gertrudis de Grote lezen we: “Toen het feest van St. Michael naderde, bereidde St. Gertrudis zich […]

Lezen

Een raad van de Engel

Een raad van de Engel

Voor Gemma Galgani is de verschijning van de hemelse geest als het ware een vanzelfsprekendheid, onbegrijpelijk voor onze gebruikelijke ernst. Ik vroeg mijn Engelbewaarder me te helpen… Hij kwam naar me toe nadat ik hem gevraagd had me niet alleen te laten. Hij vroeg me wat me dwars zat; ik wees op de duivel die zich op enige afstand van me bevond en me nog […]

Lezen

De derde begeleider

De derde begeleider

Deze Engel verzamelde de liefde- en boetewerken van Francisca als “gouden, met vruchten beladen takken”, en hij weefde uit de deugdzame daden van haar leven en uit haar verdiensten een kostbaar weefsel, een hemels bruiloftskleed. Het was opvallend hoe deze Engel tenslotte zijn werk aan dit kostbare weefsel steeds meer versnelde. Daardoor herkende de dienares van God haar naderende dood. Francisca was in extase gekomen […]

Lezen

De tweede begeleider

De tweede begeleider

Vanaf dat moment bleef de Aartsengel dag en nacht bij haar. Soms was hij aan haar rechterzijde, soms aan haar linkerzijde, soms boven haar hoofd, afhankelijk van Francisca’s omstandigheden en geestelijke behoeften. De glans van zijn gelaat was zo groot dat ze haar ogen er niet op gericht kon houden. Het overkwam haar toen wat degenen overkomt die naar de zon willen kijken; ze zien […]

Lezen