Een Engel van de hemel aan mijn zijde!

Een Engel van de hemel aan mijn zijde!

Reeds toen hij 18 jaar oud was, schreef hij in zijn dagboek:

“Een Engel van de hemel, niets minder, staat altijd naast mij en is tegelijkertijd in voortdurende zalige liefde met God verbonden! Hoe kostbaar is reeds de gedachte hieraan! Altijd ziet dus een Engel naar mij, die mij beschermt, voor mij bidt en naast mijn bed waakt, als ik slaap.”

Toen hij nuntius in Frankrijk was, schreef hij aan een nicht van hem:

“Welk een troost. Om de hemelse beschermer heel dicht bij ons te voelen, deze leider van onze schreden, deze getuige ook van onze meest geheime daden. Ik bid minstens vijf keer per dag het gebed tot mijn Engelbewaarder .. en vaak spreek ik met hem in mijn geest, dat gebeurt echter altijd in rust en vrede.

Als ik een belangrijke persoonlijkheid moet bezoeken, om over intenties van de H. Stoel te spreken, vraag ik mijn Engelbewaarder om zich met de Engelbewaarder van deze hoge persoonlijkheid in verbinding te zetten, opdat deze zijn beschermeling gunstig moge beïnvloeden. Dat is een kleine verering, die mij Paus Pius XI meer als een keer heeft geleerd.”