Groeten

Groeten

Hoe kunnen wij steeds meer groeien in onze vriendschap met onze Engelbewaarder? Het zijn maar heel gewone tips, heel gemakkelijk om te doen, maar zo gewoon, dat je het vaak vergeet! Het is net als met een vriendschap onder mensen. Je vindt het dan heel normaal om vaker even op te bellen, een sms-je te sturen, iets van je te laten horen. En je verwacht […]

Lezen

Menselijke Engelbewaarder

Menselijke Engelbewaarder

De naam Rafaël herinnert ons eraan dat hij wil dat wij als zijn navolgers zichtbare beschermengelen zijn voor anderen. Paus Benedictus XVI zei in een homilie: “In die zin moeten ook wij mensen altijd weer engelen voor elkaar worden – engelen die ons van verkeerde paden afleiden en ons altijd weer naar God terugleiden” . Rafaël werd door God gezonden om een lichamelijk medicijn te […]

Lezen

Engel en mens

Engel en mens

Wat de heilige Engelbewaarder betreft, wil ik slechts een paar aanwijzingen geven: Wij zijn gewend – waarom, is onduidelijk – om uit de positie van de Cherubijnen en Serafijnen te concluderen dat de Engelen die met ons te maken hebben altijd tot het laagste koor behoren. Dit hoeft niet het geval te zijn. Een Engelbewaarder-zijn is niet de taak van een groep Engelen, integendeel, het […]

Lezen

De reddende kreet!

De reddende kreet!

 “Toen ik in de twintig was, heb ik vier jaar over de wereld gereisd… Ik was in Zuid-Afrika, net buiten Durban, en een vriend had me op zijn motor meegenomen naar zijn favoriete waterval. We hadden allebei gezwommen, maar ik kreeg het koud en ging op een stuk groen gras zitten. Om daar te komen, moest ik vanaf het zand, over een boomstam stappen en […]

Lezen

Een bijzondere bedelaar

Een bijzondere bedelaar

Dit voorval gebeurde toen ik een klein kind was, ongeveer 6 jaar oud. Mijn moeder was van mijn vader gescheiden vanwege een ernstige alcoholverslaving. Zij moest nu alleen mijn broer en mij opvoeden met een heel klein inkomen – kortom, we hadden geen geld en mijn vader betaalde geen alimentatie. Op een avond kwam er een bedelaar aan de deur (wat in die tijd niet […]

Lezen

Gerontius (7)

Gerontius (7)

“Een bont, steeds wisselend verloop…” Reeds het boek Job brengt de waarschuwing, dat het leven van de mens “een strijd op aarde” is. Elke gelovige heeft dat ook ervaren: de deugd moet veroverd en verdedigd worden. De mens moet zich vaak geweld aandoen trouw te blijven aan zijn beginselen. Wat doorgaans niet bedacht wordt, is dat de Engelen ook bij deze strijd betrokken zijn. St. […]

Lezen

Gerontius (6)

Gerontius (6)

Dan volgt de leer van de erfzonde. De mens “lag ter aarde, van Adams bloed, bevlekt met Adams zonde, verziekt in heel zijn wezen en ontwricht”. Volgens de katholieke leer is de mens niet geheel verdorven door de erfzonde, maar hij is erg geneigd tot het kwade. Zijn verstand is ten dele verduisterd en zijn wil verzwakt. Dan spreekt Newman van de “helse slang” waarmee […]

Lezen

Wonderbare redding

Wonderbare redding

Een zuster van ons vertelt: Pater W. en ik waren onderweg naar een stad voor een retraite, die hij daar zou geven. Het was een lange reis, en wij wisselden ons af met het rijden. Het was vreselijk druk op de weg, alle drie rijbanen waren bezet en het was heel inspannend werk. Ik had net het stuur overgenomen en was een half uurtje onderweg. […]

Lezen

Wonderbaarlijk beschermd

Wonderbaarlijk beschermd

Het was in de jaren 90. Ik was nog jong, en nam deel aan een retraite die over de H. Engelen ging, aan de hand van de Bijbel. Een nieuwe wereld ging voor mij open. Na afloop was er maar weinig tijd om de bus te halen. Noodgedwongen nam ik een kortere weg, met mijn koffer in de hand. Het was een donker en onguur […]

Lezen

Dankbaarheid

Dankbaarheid

Zoals de Heer zich ontfermt over de kleinen, zo doet het de Engel eveneens. Maar wat gebeurt als de mens de Engel negeert? Dan doet het de Engelbewaarder toch, want het is Gods wil! En wat gebeurt er als de Engel de mens helemaal niet kan helpen? Dan wacht hij voor de “deur van diens ziel” op de kleinste akte van goede wil, en probeert […]

Lezen