De reddende kreet!

De reddende kreet!

 “Toen ik in de twintig was, heb ik vier jaar over de wereld gereisd… Ik was in Zuid-Afrika, net buiten Durban, en een vriend had me op zijn motor meegenomen naar zijn favoriete waterval. We hadden allebei gezwommen, maar ik kreeg het koud en ging op een stuk groen gras zitten. Om daar te komen, moest ik vanaf het zand, over een boomstam stappen en […]

Lezen

Een bijzondere bedelaar

Een bijzondere bedelaar

Dit voorval gebeurde toen ik een klein kind was, ongeveer 6 jaar oud. Mijn moeder was van mijn vader gescheiden vanwege een ernstige alcoholverslaving. Zij moest nu alleen mijn broer en mij opvoeden met een heel klein inkomen – kortom, we hadden geen geld en mijn vader betaalde geen alimentatie. Op een avond kwam er een bedelaar aan de deur (wat in die tijd niet […]

Lezen

Gerontius (7)

Gerontius (7)

“Een bont, steeds wisselend verloop…” Reeds het boek Job brengt de waarschuwing, dat het leven van de mens “een strijd op aarde” is. Elke gelovige heeft dat ook ervaren: de deugd moet veroverd en verdedigd worden. De mens moet zich vaak geweld aandoen trouw te blijven aan zijn beginselen. Wat doorgaans niet bedacht wordt, is dat de Engelen ook bij deze strijd betrokken zijn. St. […]

Lezen

Gerontius (6)

Gerontius (6)

Dan volgt de leer van de erfzonde. De mens “lag ter aarde, van Adams bloed, bevlekt met Adams zonde, verziekt in heel zijn wezen en ontwricht”. Volgens de katholieke leer is de mens niet geheel verdorven door de erfzonde, maar hij is erg geneigd tot het kwade. Zijn verstand is ten dele verduisterd en zijn wil verzwakt. Dan spreekt Newman van de “helse slang” waarmee […]

Lezen

Wonderbare redding

Wonderbare redding

Een zuster van ons vertelt: Pater W. en ik waren onderweg naar een stad voor een retraite, die hij daar zou geven. Het was een lange reis, en wij wisselden ons af met het rijden. Het was vreselijk druk op de weg, alle drie rijbanen waren bezet en het was heel inspannend werk. Ik had net het stuur overgenomen en was een half uurtje onderweg. […]

Lezen

Wonderbaarlijk beschermd

Wonderbaarlijk beschermd

Het was in de jaren 90. Ik was nog jong, en nam deel aan een retraite die over de H. Engelen ging, aan de hand van de Bijbel. Een nieuwe wereld ging voor mij open. Na afloop was er maar weinig tijd om de bus te halen. Noodgedwongen nam ik een kortere weg, met mijn koffer in de hand. Het was een donker en onguur […]

Lezen

Dankbaarheid

Dankbaarheid

Zoals de Heer zich ontfermt over de kleinen, zo doet het de Engel eveneens. Maar wat gebeurt als de mens de Engel negeert? Dan doet het de Engelbewaarder toch, want het is Gods wil! En wat gebeurt er als de Engel de mens helemaal niet kan helpen? Dan wacht hij voor de “deur van diens ziel” op de kleinste akte van goede wil, en probeert […]

Lezen

Dienen is een eer!

Dienen is een eer!

Mag men dat geloven, dat de Engelbewaarder ook in zulke kleine alledaagse dingen helpt, als we hem dit vragen? Houdt hij zich met zulke kleine zaken bezig? Als wij naar het voorbeeld van Jezus kijken, zien we dat het zo is! Jezus verklaarde dat Hij kwam om te dienen.Van de Heilige Engelen wordt dit juist ook uitdrukkelijk gezegd:“Wat zijn zij anders dan dienende geesten, uitgezonden […]

Lezen

Leef in Gods tegenwoordigheid

Leef in Gods tegenwoordigheid

“Richt je schreden naar Mij en gedraag je onberispelijk”  Gen. 17,1 Een van de grondbeginselen van het geestelijk leven is het leven in Gods tegenwoordigheid. Als je niet bewust bent van Zijn aanwezigheid in jouw leven, dan zul je steeds keuzes maken die niet overeenstemmen met Gods wil, maar die gebaseerd zijn op natuurlijke redenen en gemotiveerd door zelfzuchtige interesses. Als wij in deemoed leven […]

Lezen

De kruisweg van de Engel

De kruisweg van de Engel

God maakt het zijn Engelen niet gemakkelijk! Als de zending om beschermengel te zijn, voor de Engel een vreugde is omdat het voor hem de navolging van Christus betekent, zo is het voor hem ook heel vaak een ware kruisweg! Ga maar na: als je bedenkt dat iedere mens een persoonlijke hemelse broeder bij zich heeft…. Hoeveel mensen zijn zich hiervan bewust?? En zelfs onder […]

Lezen