De zeven treden

De zeven treden

Vandaag wil ik je een paar fragmenten laten lezen uit een boekje dat heet: Mijn Engel en ik. Het is misschien wel hét handboekje, om te groeien in vriendschap  met je Engelbewaarder! “Uit een toespraak van Paus Pius XII kan men samenvatten: de grote hulp die de Engelen ons bieden bij de groei in de heiligheid, het belang van het verscherpen van ons innerlijk zintuig […]

Lezen

Volhardt in het goede!

Volhardt in het goede!

“Laat de hoop u blij maken; houdt stand in de verdrukking; volhardt in het gebed”.  Rom 12,12 De duivel heeft een grote angst voor de volharding. Hij laat ons graag vele projecten starten, goede voornemens maken, als we deze maar opgeven en nooit tot voleinding brengen. Volharding is een deugd die tot volmaaktheid leidt: “Wie echter ten einde toe volhardt, hij zal gered worden”.  Mt […]

Lezen

Leer om de Heer te dienen zonder klagen

Leer om de Heer te dienen zonder klagen

De vijfde levensregel van de Engelbewaarder is bijzonder lastig. Want hoe gemakkelijk klagen wij bij tegenslag of in omgang met “lastige” mensen. Het grootste probleem van ongeduld en boosheid echter ligt niet bij de ANDEREN, maar in mij. Geduld is de “moeilijke deugd”, want het is moeilijk om geduldig te willen zijn. Want dit betekent lijden, en wie van ons wil dit graag? Maar je […]

Lezen

Waak met zorg over je hart

Waak met zorg over je hart

De vierde levensregel die de Engel ons geeft is de zorg over ons eigen hart. “Immers, wanneer de mens in zijn eigen hart kijkt, ontdekt hij dat hij geneigd is tot het kwade en ondergedompeld is in allerlei kwaad dat niet van zijn goede Schepper afkomstig kan zijn”. CCC 401 De Heer zegt: “Waar je schat is, daar is ook je hart”.  Mt 6,21 We […]

Lezen

Gebed tot de Engelbewaarder

Gebed tot de Engelbewaarder

Heilige Engel, mijn raadgever, inspireer mij; Heilige Engel, mijn verdediger, bescherm mij; Heilige Engel, mijn trouwe vriend, bidt voor mij; Heilige Engel, mijn trooster, sterk mij; Heilige Engel, mijn broeder, verdedig mij; Heilige Engel, mijn onderwijzer, onderricht mij; Heilige Engel, getuige van al mijn daden, reinig mij; Heilige Engel, mijn helper, steun mij; Heilige Engel, mijn voorspreker, spreek voor mij ten beste; Heilige Engel, mijn […]

Lezen

Werk met vreugde!

Werk met vreugde!

Veel mensen zijn dagelijks op weg naar hun werk, in de auto of met openbaar vervoer. Met welke gedachten zijn zij onderweg? Als je die eens zou kunnen lezen… Hoe velen zouden hun werk in verband met God zien? Toch zouden wij ons werk moeten doen in de vreugde dat we God mogen dienen! Denk maar eens aan Jacob, de aartsvader. Hij diende zeven jaar, […]

Lezen

Wees volmaakt!

Wees volmaakt!

De eerste richtlijn van de Engel is: “Wees volmaakt!” Daarmee zegt hij niets nieuws, want het is Jezus zelf die het ons in het Evangelie al heeft gezegd: “Wees volmaakt, zoals uw Vader in de hemel volmaakt is!” (Matteüs 5,48) En onze Vader is een God van liefde. Dus heeft het iets met liefde te doen. “Wees volmaakt!” Nee, geen perfectionisme. Want dan is men […]

Lezen

Een goed voornemen?

Een goed voornemen?

Veel mensen maken met het begin van het nieuwe jaar een goed voornemen. Als jij je nog niets hebt voorgenomen, kan ik misschien een voorstel doen: 7 richtlijnen met de Engelbewaarder! Eens verscheen er een Engel aan een van de woestijnvaders uit de eerste eeuwen van het christendom, de H. Onnophrius. Hij sprak: “Ik ben de Engel van God, die door Zijn Voorzienigheid bestemd is […]

Lezen

Als ik mijn Engelbewaarder stuur …

Als ik mijn Engelbewaarder stuur …

om iemand anders te helpen, blijf ik dan onbeschermd achter terwijl hij weg is? We hebben niets te vrezen als we onze Engelbewaarder vragen een andere persoon te helpen. Want onze Engelbewaarder kan zich met de snelheid van het denken overal in het universum bewegen, omdat hij een zuivere geest is en niet gebukt gaat onder een lichaam van vlees en bloed. Zoals St. Thomas […]

Lezen

Een gesprek met mijn Engelbewaarder

Een gesprek met mijn Engelbewaarder

Engelbewaarder, ik kan me u zo moeilijk voorstellen. Hebt u vleugels? Net zoals mijn Engelbroeders heb ik geen vleugels en ook geen lichaam. Ik hoef niet te eten en niet te slapen en toch ben ik een levende persoon met verstand en een vrije wil. God heeft ons aan het begin van de tijd wonderbaarlijk geschapen, vol licht en kracht, wijsheid en liefde, grootser als […]

Lezen