Een gesprek met mijn Engelbewaarder

Een gesprek met mijn Engelbewaarder

Engelbewaarder, ik kan me u zo moeilijk voorstellen. Hebt u vleugels? Net zoals mijn Engelbroeders heb ik geen vleugels en ook geen lichaam. Ik hoef niet te eten en niet te slapen en toch ben ik een levende persoon met verstand en een vrije wil. God heeft ons aan het begin van de tijd wonderbaarlijk geschapen, vol licht en kracht, wijsheid en liefde, grootser als […]

Lezen

Engelbewaarder

Engelbewaarder

Mt 18, 10: Hoedt u er voor een van deze kleinen te minachten, want Ik zeg u: zij hebben Engelen in de hemel en deze aanschouwen voortdurend het aangezicht van mijn Vader die in de hemel is.  Dit is een van de weinige passages waarin de Schrift spreekt over de Engelbewaarder die God aan de mens heeft toegewezen om te waken over wat heilig is […]

Lezen

De stille getuige

De stille getuige

Maar de Engel is als een vreselijke spiegel; hij ziet altijd het Aanschijn van de hemelse Vader (Mt 18,10), en tegelijkertijd ziet hij ons leven en onze daden, zelfs de meest verborgen. Hij is niet alleen de beschermer en helper, maar ook de altijd aanwezige getuige die met ons meegaat. Hij werpt het licht, dat van de troon van de Vader uitgaat, het verschrikkelijke licht […]

Lezen

Hoe spreekt de Engel tot mij?

Hoe spreekt de Engel tot mij?

Hoe kan ik de stem van mijn Engelbewaarder horen? Hoe kan ik met hem contact hebben? Ik hoor hem toch nooit…. Nee, normaal gesproken hoor je hem niet met je oren. En dat is dus best lastig. Dan moet je leren je innerlijke oren te gebruiken! Want die hebben we ook. Omdat Engelen geestelijke personen zijn, gebruiken zij dus niet woorden en taal, zoals wij […]

Lezen

Zoetig?

Zoetig?

Vaak ziet men nogal zoetelijke afbeeldingen van de Engelbewaarder en een klein kind.Deze ligt te slapen of moet over een klein bruggetje over wild stromend water, of een afgrond. Duidelijk genoeg, toch? Kleine kinderen hebben een Engelbewaarder nodig! Maar wij, als volwassenen, wij zorgen voor onszelf! Toch drukken deze prentjes een nog veel diepere waarheid uit: Wij mensen, ook de meest intellectuele of rationele volwassenen, […]

Lezen

Kon je me echt niet helpen?

Kon je me echt niet helpen?

Enkele jaren geleden vertelde een priester uit Amerika: “Ik werd ’s nachts opgebeld en gevraagd om naar het ziekenhuis te komen. Een vader, die plotseling ernstig ziek was geworden, werd daarheen gebracht en of ik hem het Sacrament van de zieken wilde toedienen. Ik wist heel goed dat dit bijna onmogelijk zou zijn, daarom vroeg ik mijn Engelbewaarder om voor mij uit te gaan. Alle […]

Lezen

Geen bodyguard

Geen bodyguard

Als iemand bijv. bij een ernstig ongeluk op straat, zonder noemenswaardig letsel er van af komt, wordt er vaak gereageerd met: “Nou, die had een goede Engelbe-waarder!” In hoeverre men hier dan een duidelijk beeld bij heeft, is nog de vraag. Want de Engelbewaarder is geen soort van ‘ bodyguard’ of een ‘amulet’  zodat me nu niets meer kan gebeuren… Het is wel een zijn […]

Lezen

Groeten

Groeten

Hoe kunnen wij steeds meer groeien in onze vriendschap met onze Engelbewaarder? Het zijn maar heel gewone tips, heel gemakkelijk om te doen, maar zo gewoon, dat je het vaak vergeet! Het is net als met een vriendschap onder mensen. Je vindt het dan heel normaal om vaker even op te bellen, een sms-je te sturen, iets van je te laten horen. En je verwacht […]

Lezen

Menselijke Engelbewaarder

Menselijke Engelbewaarder

De naam Rafaël herinnert ons eraan dat hij wil dat wij als zijn navolgers zichtbare beschermengelen zijn voor anderen. Paus Benedictus XVI zei in een homilie: “In die zin moeten ook wij mensen altijd weer engelen voor elkaar worden – engelen die ons van verkeerde paden afleiden en ons altijd weer naar God terugleiden” . Rafaël werd door God gezonden om een lichamelijk medicijn te […]

Lezen

Engel en mens

Engel en mens

Wat de heilige Engelbewaarder betreft, wil ik slechts een paar aanwijzingen geven: Wij zijn gewend – waarom, is onduidelijk – om uit de positie van de Cherubijnen en Serafijnen te concluderen dat de Engelen die met ons te maken hebben altijd tot het laagste koor behoren. Dit hoeft niet het geval te zijn. Een Engelbewaarder-zijn is niet de taak van een groep Engelen, integendeel, het […]

Lezen