Wees volmaakt!

Wees volmaakt!

De eerste richtlijn van de Engel is: “Wees volmaakt!”

Daarmee zegt hij niets nieuws, want het is Jezus zelf die het ons in het Evangelie al heeft gezegd: “Wees volmaakt, zoals uw Vader in de hemel volmaakt is!” (Matteüs 5,48)
En onze Vader is een God van liefde. Dus heeft het iets met liefde te doen.

“Wees volmaakt!” Nee, geen perfectionisme. Want dan is men bezig met zelf te willen presteren en men is geheel op zichzelf gericht.

Wat de Engel bedoelt is dat wij met volharding verlangen en streven naar volmaaktheid.

We zouden met heel ons wezen ernaar moeten verlangen om God te dienen met heel ons hart en om de volmaakte liefde te verkrijgen. En dan ben je dus helemaal op de ander gericht.

Hiertoe moeten we onze intenties zuiveren. Bij alles wat je doet, kun je jezelf vragen:

“Doe ik dit, zodat het me dichter bij God brengt? Doe ik dit, omdat het mijn naasten werkelijk helpt?”

Je zult ontdekken, dat je veel dingen doet, gewoon omdat je er plezier aan hebt. Maar het brengt je in het geheel niet dichter bij God of het is geen hulp voor je naasten.

Het is goed om vaker je goede intentie te vernieuwen, en deze geheel op God te richten. Want zelfs als je bijv. een goede daad verricht, mengen zich andere motieven er tussen. Je wil dat mensen je ervoor prijzen; je wilt een goede indruk maken.

Het gaat er in feite helemaal niet om, bijzondere dingen te doen, prestaties te leveren. Het is genoeg om de gewone klusjes van alledag, bijv. afwassen, internetten, boodschappen doen, bewust voor de Heer te doen: Heer, ik verenig deze klusjes met uw verborgen leven in Nazareth. En door uw oneindige verdiensten maak mijn kleine werk vruchtbaar tot redding der zielen.

Vraag je goede Engel, om je inzicht te geven in je eigen hart, zodat je je motieven ontdekt en eraan kunt werken.