De boodschap van de Kerstengel

De boodschap van de Kerstengel

Is het je wel eens opgevallen, dat de boodschap van de Kerstengel tot jou persoonlijk gericht is? “Ik verkondig  j o u  een vreugdevolle boodschap. HEDEN is voor jou een Redder geboren, Christus de Heer!” HEDEN, dat is vandaag. Maar dat betekent niet “op deze dag”. Elke dag opnieuw kun je je door de Kerstengel laten zeggen: Heden is voor jou de Redder geboren. Want […]

Lezen

Geestelijke strijd

Geestelijke strijd

Maar de beschrijving van de Cherubijnen verlicht ook de betekenis van het visioen en een belangrijke waarheid over een van de aspecten van het Heilige der Heiligen. Ezechiël’s cherubijnen worden beschreven als zijnde met vleugels en wielen. Dit geeft symbolisch aan dat God moeiteloos en ogenblikkelijk zich door de hemel kon bewegen door de vleugels, en door de aarde via de wielen. Een ander belangrijk […]

Lezen

Vier Cherubijnen

Vier Cherubijnen

Dit brengt ons terug naar het visioen van de profeet Ezechiël. In Ezechiël hoofdstuk 1 ziet hij een visioen van vier Cherubijnen. In mijn visioen zag ik hoe een storm uit het noorden kwam opzetten: een grote wolkenmassa waar vuur in opflitste en die omgeven was door een gloed: de wolkenmassa schitterde als blinkend metaal.  In de wolken tekenden zich gestalten af die op vier […]

Lezen

Een stroom van water en bloed!

Een stroom van water en bloed!

Verder stroomde uit Eden, het oeroude Heilige der Heiligen, de rivier van het leven, de Gihon. Deze vertakte zich in vier andere rivieren en bracht zo de hele planeet tot leven door water te geven dat uit het oerheiligdom, Eden, stroomde. Kortom, er stroomde levend water uit de Tempel van Eden. Maar tijdens het Paasfeest, volgens de oude Joodse traditie, werden  er vreselijk veel paaslammetjes […]

Lezen

Drievoudige Tempel

Drievoudige Tempel

Maar een ander groot mysterie wordt onthuld bij de kruisiging van Jezus. Johannes 19:34 zegt: “Maar een van de soldaten doorboorde zijn zijde met een speer, en meteen kwam er bloed en water uit.” Om ons te helpen de betekenis hiervan te begrijpen, moeten we de drievoudige betekenis van de tempel in herinnering brengen, die zich geleidelijk aan heeft ontwikkeld in de traditie van het […]

Lezen

De Aartsengel Gabriel onderricht

De Aartsengel Gabriel onderricht

Zoals we hierboven hebben geleerd, zouden ze dit “Allerheiligste” hebben aangeduid als het “Heilige der Heiligen”. En verbazingwekkend genoeg verwijst de profeet Daniël naar de zalving van een Heilige der Heiligen in Daniël 9:24-26. De Aartsengel Gabriël legt hem dat uit: Zeventig jaarweken zullen voorbijgaan totdat een Hoogheilige wordt gezalfd; en gedood. Welnu, de term Hoogheilige, voor een oude Israëliet, zou hebben verwezen naar het […]

Lezen

De Heilige van God

De Heilige van God

Gods Messias of De Heilige van God is een sleutelbegrip om ons verder te helpen het mysterie van de Tempel te ontsluiten. Wie is deze “Heilige”? En wat onderscheidt hem van andere heiligen? Want Jesaja was een heilige, Koning David was een heilige, net als andere helden van het Oude Verbond. In Jesaja 9:6 hebben we een diepgaand antwoord! Jesaja noemt hem: Wonder van beleid, […]

Lezen

De Gezalfde

De Gezalfde

In het Oude Verbond waren er drie ambten waarvoor de zalving werd gebruikt om iemand heilig te maken. Het waren de ambten van priester, profeet en koning. Degene die door de zalving heilig werd gemaakt, werd in staat gesteld om de Goddelijke aanwezigheid aan anderen over te brengen. Het belangrijkste voorbeeld van dit gebeuren in het Oude Verbond was de zalving van koning David. In […]

Lezen

Onrein, rein, heilig

Onrein, rein, heilig

Een ander verhelderend punt in het visioen van Jesaja is de gloeiende kool. Maar een van de serafs vloog op mij toe met een gloeiende kool, die hij met een tang van het altaar had genomen,  hij raakte er mijn mond mee aan en sprak: `Zie, nu zij uw lippen heeft aangeraakt, is uw zonde verdwenen, en uw schuld bedekt.’  Jes 6,6-7 De reden dat […]

Lezen

Tempel en paleis

Tempel en paleis

Met betrekking tot het mysterie van de Tempel spreekt Jesaja 6:1 over een visioen van de Heer die op een troon zit en de sleep van Zijn mantel vult de Tempel. Dit verenigt twee machtige plaatsen: de Tempel van de Heer en het paleis van de Heer zijn één en hetzelfde. Want de plaats waar een troon wordt gevonden is in een paleis en de […]

Lezen