De vleugels der Engelen

De vleugels der Engelen

De Heilige Engelen treden in de Bijbel op met verschillende attributen: Er zijn Engelen met vleugels, zoals in Jesaja 6,2; Ezechiel 1,24; Openb. 4,8 Er zijn Engelen met een zwaard in hun handen, zoals Genesis 3,24; Josua 5,13 en 1 Kroniek 21,16. Andere Engelen laten hun bazuinen machtig schallen, zoals in Mat. 24,31; 1 Thess 4,16 en Openb. 8,2. Elk van deze attributen toont een […]

Lezen

Een vrouw voor Isaak

Een vrouw voor Isaak

De dienaar van Abraham krijgt van hem een nogal onmogelijke opdracht: hij moet voor Isaak een vrouw gaan zoeken! Hij moet zelfs onder ede beloven dat hij geen meisje kiest uit het land Kanaan, waar ze wonen, want daar heerst het heidendom. Nee, hij moet terug naar het land dat Abraham lang geleden had verlaten, om onder zijn familieleden, die daar nog wonen, een geschikte […]

Lezen

De boodschap van de Kerstengel

De boodschap van de Kerstengel

Is het je wel eens opgevallen, dat de boodschap van de Kerstengel tot jou persoonlijk gericht is? “Ik verkondig  j o u  een vreugdevolle boodschap. HEDEN is voor jou een Redder geboren, Christus de Heer!” HEDEN, dat is vandaag. Maar dat betekent niet “op deze dag”. Elke dag opnieuw kun je je door de Kerstengel laten zeggen: Heden is voor jou de Redder geboren. Want […]

Lezen

Jezus zal Zijn Engelen zenden

Jezus zal Zijn Engelen zenden

“Dan zal Hij zijn Engelen uitzenden om zijn uitverkorenen te verzamelen”. Mc 13,27 Dit is een van de bijzondere manieren die Jezus heeft gekozen, en wij kunnen die aanvaarden of simpelweg negeren. Maar Hij zegt het heel duidelijk: Hij zal ons door Zijn Engelen roepen! Daarom is het echt noodzakelijk dat wij hen leren kennen, en hun manier van werken, zodat wij ze kunnen herkennen […]

Lezen

Valse profeten

Valse profeten

Jezus waarschuwt ons voor de schijnprofeten, die tekenen en wonderen zullen doen. Dat zal het nog moeilijker maken om hen van Christus te onderscheiden. Maar er zijn wel enkele tekens, waaraan je de valse profeten kunt herkennen: De duivel belooft meer, dan hij geeft; hij belooft wereldse zaken, macht, geld, invloed. Maar Jezus kiest het teken van het kruis, de verloochening van de aardse goederen, […]

Lezen

Kosmische tekens

Kosmische tekens

“Maar na die verschrikkingen zal in die dagen de zon verduisteren, en de maan geen licht meer geven; de sterren zullen van de hemel vallen en de hemelse heerscharen in verwarring geraken”. Het is heel goed mogelijk dat dit zich in letterlijke betekenis zal gaan vervullen. Maar men mag ze ook in geestelijke zin duiden: De zon is het beeld voor Christus; de verduistering van […]

Lezen

Een aantal tekens

Een aantal tekens

Jezus zelf geeft een aantal tekens, waaraan we kunnen herkennen dat Zijn komst dichtbij is. Het zijn twee soorten: een van sociale verwarring en onrust, en ten tweede een chaos in heel de kosmos. Hij zegt: “Wanneer dan iemand u zegt: Zie, de Christus is hier, of: hij is daar: gelooft het niet. Want er zullen schijnchristussen en schijnprofeten opstaan, die tekenen en wonderen zullen […]

Lezen

Jezus zal zijn Engelen uitzenden

Jezus zal zijn Engelen uitzenden

De laatste maand van het kerkelijk jaar staat in het teken van het einde van de wereld, en van de terugkomst van Jezus, maar nu in macht en majesteit. Het is een van de geloofspunten van ons Credo, maar wie is zich dat nog bewust? Veel mensen denken hier niet of nauwelijks aan; het lijkt zo onwerkelijk en zo onbelangrijk. Maar vergis je niet: in […]

Lezen

“Zie, IK zend Mijn Engel voor je uit!”

“Zie, IK zend Mijn Engel voor je uit!”

Als je de bekende tekst over de Engelbewaarder in Exodus 23,20 en verder eens rustig overdenkt, dan valt op dat hier in weinig woorden heel de opgave van de Engel wordt genoemd, en ook die van ons! “Zie, IK zend Mijn Engel voor je uit: En dan volgt de drievoudige taak die de Engelbewaarder van God krijgt: Om je onderweg te beschermen En je te […]

Lezen

Onmacht

Onmacht

De Engelbewaarder kent zijn zending, maar hij ervaart vaak een kwellende onmacht. Hoe meer een mens zich namelijk van God verwijdert, des te meer heeft hij de hulp van zijn Engel nodig. Maar des te minder kan deze hem helpen, omdat de mens niet eens aan zijn Engel denkt. Hoe luider de Engel hem zou willen roepen en waarschuwen, des te meer wordt hij gedwongen […]

Lezen