De Heilige Engelen – Onze “Barmhartige Samaritanen” (2)

De Heilige Engelen – Onze “Barmhartige Samaritanen” (2)

We bereiken allemaal wel eens onze grenzen en komen dan in nood. Maar waar vinden we hulp, waar is onze “barmhartige Samaritaan”? God zei tegen Mozes: “Zie, Ik zend Mijn Engel voor u uit om u onderweg te beschermen en u te brengen naar de plaats die Ik heb vastgesteld. Als gij gehoorzaamt aan zijn woord en doet wat Ik u zeg, dan ben Ik de […]

Lezen

De Heilige Engelen – Onze “Barmhartige Samaritanen” (1)

De Heilige Engelen – Onze “Barmhartige Samaritanen” (1)

Jezus heeft gezegd: “Wees barmhartig zoals je Vader barmhartig is” (Lc 6,36). Wat betekent het om “barmhartig te zijn”? De gangbare opvatting is om medelijden te hebben, wat iemand beweegt om een ander in nood te helpen. Wanneer we onze grenzen bereiken, wanneer we – door een probleem – ’s nachts niet kunnen slapen, wanneer we het antwoord op de vraag van een kind niet […]

Lezen

Een afranseling door de Engelen

Een afranseling door de Engelen

In de Bijbel staan vele verhalen over de H. Engelen en hun daden opgetekend. In het 2e boek van de Makkabeeën 3, 22-34 staat een schitterend getuigenis over de macht van de Engelen. Heliodorus is de vijand, die de schatkamers van de tempel wilde gaan roven: Terwijl het volk tot de almachtige Heer bad, dat Hij de bezittingen die men aan de tempel had toevertrouwd, […]

Lezen

“Er zijn er meer met ons, dan met hen!” 2 Kon. 6,16

“Er zijn er meer met ons, dan met hen!”  2 Kon. 6,16

In het tweede boek der Koningen staat een schitterend verhaal, een illustratie voor onze tijd. De koning van Aram komt met een groot leger en omsingelt de stad waar de profeet Elisa zich bevind. Hij wil hem gevangennemen. Als de dienaar van de profeet ’s morgens naar buiten kijkt, ziet hij tot zijn schrik dit geweldige leger van paarden en wagens voor de poorten van […]

Lezen

De boodschap van de Kerstengel

De boodschap van de Kerstengel

Is het je wel eens opgevallen, dat de boodschap van de Kerstengel tot jou persoonlijk gericht is? “Ik verkondig  j o u  een vreugdevolle boodschap. HEDEN is voor jou een Redder geboren, Christus de Heer!” HEDEN, dat is vandaag. Maar dat betekent niet “op deze dag”. Elke dag opnieuw kun je je door de Kerstengel laten zeggen: Heden is voor jou de Redder geboren. Want […]

Lezen

Geestelijke strijd

Geestelijke strijd

Maar de beschrijving van de Cherubijnen verlicht ook de betekenis van het visioen en een belangrijke waarheid over een van de aspecten van het Heilige der Heiligen. Ezechiël’s cherubijnen worden beschreven als zijnde met vleugels en wielen. Dit geeft symbolisch aan dat God moeiteloos en ogenblikkelijk zich door de hemel kon bewegen door de vleugels, en door de aarde via de wielen. Een ander belangrijk […]

Lezen

Vier Cherubijnen

Vier Cherubijnen

Dit brengt ons terug naar het visioen van de profeet Ezechiël. In Ezechiël hoofdstuk 1 ziet hij een visioen van vier Cherubijnen. In mijn visioen zag ik hoe een storm uit het noorden kwam opzetten: een grote wolkenmassa waar vuur in opflitste en die omgeven was door een gloed: de wolkenmassa schitterde als blinkend metaal.  In de wolken tekenden zich gestalten af die op vier […]

Lezen

Een stroom van water en bloed!

Een stroom van water en bloed!

Verder stroomde uit Eden, het oeroude Heilige der Heiligen, de rivier van het leven, de Gihon. Deze vertakte zich in vier andere rivieren en bracht zo de hele planeet tot leven door water te geven dat uit het oerheiligdom, Eden, stroomde. Kortom, er stroomde levend water uit de Tempel van Eden. Maar tijdens het Paasfeest, volgens de oude Joodse traditie, werden  er vreselijk veel paaslammetjes […]

Lezen

Drievoudige Tempel

Drievoudige Tempel

Maar een ander groot mysterie wordt onthuld bij de kruisiging van Jezus. Johannes 19:34 zegt: “Maar een van de soldaten doorboorde zijn zijde met een speer, en meteen kwam er bloed en water uit.” Om ons te helpen de betekenis hiervan te begrijpen, moeten we de drievoudige betekenis van de tempel in herinnering brengen, die zich geleidelijk aan heeft ontwikkeld in de traditie van het […]

Lezen

De Aartsengel Gabriel onderricht

De Aartsengel Gabriel onderricht

Zoals we hierboven hebben geleerd, zouden ze dit “Allerheiligste” hebben aangeduid als het “Heilige der Heiligen”. En verbazingwekkend genoeg verwijst de profeet Daniël naar de zalving van een Heilige der Heiligen in Daniël 9:24-26. De Aartsengel Gabriël legt hem dat uit: Zeventig jaarweken zullen voorbijgaan totdat een Hoogheilige wordt gezalfd; en gedood. Welnu, de term Hoogheilige, voor een oude Israëliet, zou hebben verwezen naar het […]

Lezen