Engel en priester

Engel en priester

God stuurt de Engelen en dispenseert de profeten niet. De Engelen kunnen en moeten de profetische priesters versterken en leiden, hun woorden tot leven wekken en hen beschermen tegen degenen die zich tegen hen verzetten. We kunnen hier de grote profeet Mozes noemen in zijn missie onder het uitverkoren volk: Zie, Ik zend mijn Engel voor u uit om u onderweg te beschermen en u […]

Lezen

Belijdenis

Belijdenis

Want allen: profeten, Engelen en priesters, hebben ook dezelfde zending: ze moeten dezelfde God en hetzelfde evangelie verkondigen. Er zijn twee gevolgen van de belijdenis van God, een in de hemel en een op aarde: – In de hemel: “Ik zeg u: ieder die Mij bij de mensen belijdt, hem zal de Mensenzoon als de zijne erkennen bij Gods Engelen. Maar wie Mij tegenover de […]

Lezen

Heer, God van de heerscharen!

Heer, God van de heerscharen!

Deze aanroeping van God wordt vaak door de profeten gebruikt, heel bijzonder de profeet Zacharia. De betekenis van deze naam van God drukt in eerste instantie Gods soevereiniteit uit: Hij is de “Heer”! Vervolgens bevestigt de verwijzing naar de Engelen, “God van de Heerscharen”, zijn macht. Hoe groter het leger en hoe groter het aantal mensen dat zich aan Hem onderwerpt, des te duidelijker is […]

Lezen

Profeet van de Menswording

Profeet van de Menswording

St. Gabriël spoort Daniel aan om “het woord te overwegen en het visioen te begrijpen“ (Daniel 9, 23), en hij is degene die “wijsheid en begrip” geeft (Daniel 9,22). Opnieuw zien wij dat deze Engel bijzonder verbonden is met God de Zoon, Die Mens zal worden. Dit wordt nog duidelijker als hij daadwerkelijk de Menswording profeteert: Voor je volk en voor je heilige stad is […]

Lezen

De “man” Gabriel

De “man” Gabriel

De Heilige Gabriël is de belangrijkste Engel in het Bijbelboek Daniel.  In het begin zien we iets “vreemds”, we merken dat wanneer de Engel Gabriël verschijnt, Daniël zegt: Nog was ik aan het bidden, toen Gabriël, de man die ik vroeger in een visioen had gezien, naar mij kwam toevliegen. Het was de tijd van het avondoffer. Daniel 9,21 Het is echter heel duidelijk dat […]

Lezen

“Een man in linnen gekleed” (4)

“Een man in linnen gekleed” (4)

“Zijn stem was zo luid als het geschreeuw van een menigte”. De stem van een menigte is luid maar verward; het is als het gedonder van vele wateren, dat vaak wordt gebruikt als een beschrijving van de stem van God en van de Engelen (vgl. Ez 1,24; Openb. 1,15). In zoverre de stem een zekere uitdrukking is van het verstand en de wil, drukt de […]

Lezen

“Een man in linnen gekleed” (3)

“Een man in linnen gekleed” (3)

“Zijn lichaam leek als topaas”, aldus Daniel. Topaas is een edelsteen met een gouden kleur en op de een of andere manier transparant. Dit wijst enerzijds naar God zoals alles in de heilige Engelen. Aan de andere kant toont het hun bereidheid om gezonden te worden en alleen van God te getuigen. Deze houding toont hun totale overgave aan God en hun volmaakte vergetelheid van […]

Lezen

“Een man in linnen gekleed” (2)

“Een man in linnen gekleed” (2)

Daarom is het de moeite waard om beter naar het uiterlijk van de Engel te kijken en ons te vragen wat het ons mensen vertelt over deze Engel of over wat hij ons wil vertellen.  Want als hogere wezens hebben Engelen een veel, veel grotere kennis dan mensen in alle dingen! Daniel begint met te zeggen dat hij, toen hij omhoog keek, “een man zag, […]

Lezen

“Een man in linnen gekleed” (1)

“Een man in linnen gekleed” (1)

In het Bijbelboek van de Profeet Daniel, staat een schitterende beschrijving van een fysieke verschijning van een Engel: Op de vierentwintigste dag van de eerste maand bevond ik mij aan de oever van de grote rivier, de Tigris. Toen ik mijn ogen opsloeg zag ik een man staan, in linnen gekleed en met een gordel van het fijnste goud om de lenden. Zijn lichaam leek […]

Lezen

9e dag van de novene: Blijven

9e dag van de novene: Blijven

“De Vader zal u een andere helper geven om voor altijd bij u te blijven”. Johannes.14,16 Deze bijstand is de Heilige Geest, want: ‘Gods liefde is in ons hart uitgestort door de Heilige Geest die ons werd geschonken” Rom 5,5 Hij woont in ons hart en blijft bij ons. En de Heilige Engelen? Wat een genade dat ook ieder van ons een heel eigen beschermengel […]

Lezen