De boodschap van de Kerstengel

De boodschap van de Kerstengel

Is het je wel eens opgevallen, dat de boodschap van de Kerstengel tot jou persoonlijk gericht is?

“Ik verkondig  j o u  een vreugdevolle boodschap.
HEDEN is voor jou een Redder geboren, Christus de Heer!”

HEDEN, dat is vandaag. Maar dat betekent niet “op deze dag”.
Elke dag opnieuw kun je je door de Kerstengel laten zeggen: Heden is voor jou
de Redder geboren. Want het is ieder moment opnieuw actueel.
In God is geen tijd, alleen een eeuwig NU.
Dus verheug je! De boodschap geldt niet enkel de herders, maar ook jou.

Dan echter geeft de Kerstengel een TEKEN:

“Dit zal voor jou een teken zijn: je zult het pasgeboren Kind vinden, in doeken gewikkeld en liggend in een kribbe”.

Een vreemd teken. Wat wil dit zeggen?

Jezus, de Redder, komt niet in macht en majesteit, met wapengekletter, en met legermachten van Engelen. Niet zoals zich de wereld dit voorstelt.

Hij komt als een hulpeloos  K i n d, arm en zwak.

Hij redt ons door zijn onmacht, door de dwaasheid van het kruis, en beide zijn zichtbaar in de H. Eucharistie. Hij dwingt je niet, Hij is zuiver liefde en verlangt naar jouw overgave.

Dan zul je de Redder  v i n d e n.