De kracht van de Biecht! (1)

De kracht van de Biecht! (1)

De sacramenten zijn ons belangrijkste middel om de eenheid met God te verkrijgen. Het is door het doopsel dat alle gelovigen bevrijd zijn van de heerschappij van de duivel en door de groei van de deugd zijn blijvende invloed kunnen verhinderen. Daarom is de vernieuwing van de doopgeloften, waarin we formeel afstand doen van Satan en al zijn loze beloftes, zeer effectief. Het sacrament van […]

Lezen

Hoe kunnen we de aanvallen van de boze weerstaan?

Hoe kunnen we de aanvallen van de boze weerstaan?

De heilige Paulus spoort de gelovigen aan: “Grijpt daarom naar de wapenrusting Gods; dan kunt ge weerstand bieden op de dag der verschrikking en staande blijven, strijdend tot het einde”. Ef 6,13 Dan zegt hij: “Staat dan, uw lendenen omgord met de waarheid, bekleed met het harnas der gerechtigheid, de voeten geschoeid met ijver voor het evangelie van de vrede. Hanteert daarbij het grote schild van […]

Lezen

Hoe beinvloeden boze geesten de mens?

Hoe beinvloeden boze geesten de mens?

Zoals beschreven in het antwoord op hoe de goede engelen ons beïnvloeden, proberen de gevallen geesten ook om onze wil te beinvloeden, door slimme verkopers te zijn. In hun geval willen zij het kwaad in de meest verleidelijke vorm presenteren. Ze kunnen onze wil niet dwingen, maar ze proberen ons te verleiden door middel van perverse trekjes en leugens. Als iemand een deugdzaam leven leidt, […]

Lezen

Wie kan helpen?

Wie kan helpen?

Elke Heilige Engel wil ons helpen en kan in feite hulp bieden. Onze relatie met onze beschermengel is vooral belangrijk omdat hij degene is die normaal gesproken de genaden meedeelt, die we op een bepaald moment nodig hebben. Daarom moeten we ons bij de meeste van onze dagelijkse uitdagingen gewoonlijk tot hem wenden voor ondersteuning. De Heilige Schrift en de Traditie hebben echter andere Engelen […]

Lezen

Hoe strijden de Engelen tegen de demonen?

Hoe strijden de Engelen tegen de demonen?

In sommige moderne christelijke literatuur worden zeer levendige verhalen over de strijd tussen engelen en demonen gepresenteerd op een manier die tot onze verbeelding spreekt. Deze boeken beschrijven de strijd van de heilige engelen met de opstandige geesten in termen die niet verschillen van de fysieke schermutselingen tussen de mensen. De verhaallijnen mogen dan wel boeiend zijn en de algemene boodschap van de boeken mag […]

Lezen

De Engelen leiden onze wil

De Engelen leiden onze wil

God alleen kan onze wil direct veranderen. Normaal gesproeken wordt onze wil aangetrokken door dingen van buitenaf, die we als goed en begeerlijk ervaren. Wanneer iemand iets als een begeerlijk goed laat ervaren, beinvloedt hij dus de wil van een ander. Het is vergelijkbaar met een bekwame verkoper, die weet hoe hij zijn koopwaar in een zo aantrekkelijk mogelijk licht moet aanbieden. Heel de wereld […]

Lezen

Hoe helpen de H. Engelen ons in deze strijd?

Hoe helpen de H. Engelen ons in deze strijd?

De heilige Engelen zijn de eerste bemiddelaars van de werkelijke genaden van Christus die we nodig hebben om te handelen op het bovennatuurlijke niveau van het geloof. De werkelijke genade is onze voornaamste bron van kracht en verdediging. Daarnaast, wanneer we de strijd tegen verleidingen en de verleidelijke leugens van de wereld, het vlees en de duivel in ogenschouw nemen, hebben we veel baat bij […]

Lezen

Een buitengewone strijd

Een buitengewone strijd

Naast de uitdaging om verleiding te weerstaan, is er ook een buitengewone strijd tegen de duivel waarbij de strijd om de vrijheid van de diepgewortelde invloeden van de gevallen engelen, die aanwezig zijn omdat we de vijand meer permanente “steunpunten” in onszelf hebben gegeven, een rol speelt. In sommige gevallen kunnen deze invloeden voortkomen uit de kwaadaardige bedoelingen van anderen op ons (bijv. vervloekingen). Sommige […]

Lezen

Wat is geestelijke oorlogsvoering?

Wat is geestelijke oorlogsvoering?

Geestelijke oorlogsvoering is de strijd die we dagelijks moeten voeren om het Koninkrijk van Christus’ liefde, leven en wijsheid in ons hart en leven te verdedigen of te heroveren. Het wordt op verschillende fronten gestreden: De strijd tegen het “vlees” verwijst naar de aangeboren neiging tot zonde in ons die voortkomt uit de erfzonde en onze eigen persoonlijke zonden. Deze strijd betekent onze inspanningen om […]

Lezen

De derde bekoring

De derde bekoring

In de derde bekoring eist Satan macht en gezag op over alle koninkrijken van de wereld. In de eerste twee bekoringen was hij aarzelend en bang geweest dat Jezus, ondanks Zijn nederige verschijning en armoede, eigenlijk de beloofde Zoon van God zou zijn. Daarom richtte hij zich tot hem: “Als je de Zoon van God bent,…” en hoopte zo Hem tot een bekentenis of tot […]

Lezen