De Engelen: realiteit of mythe (8)

De Engelen: realiteit of mythe (8)

Engelen als persoonlijke wezens Het eerste punt heeft betrekking op het feit dat engelen en demonen niet bestaan voor materialisten en rationalisten, een mening die vrij wijdverbreid is in onze postmoderne cultuur. Zo hebben wij bepaalde stromingen in het filosofische en theologische denken geïndividualiseerd, die onder het argument van het wetenschapsdenken het geloof in engelen en demonen als persoonlijke wezens hebben verworpen. In een tweede […]

Lezen

De Engelen: realiteit of mythe? (7)

De Engelen: realiteit of mythe? (7)

Dit verschijnsel speelt zich af tegen de achtergrond van onze tijd, waarin de mens de gebeurtenissen beheerst door middel van occultisme in zijn verschillende vormen van magie, hekserij, spiritisme en bijgeloof. “Reïncarnatie, astrologie, kaartlezen, parapsychologie, geloof in de buitengewone krachten van pranotherapeuten en waarzeggers maken nu deel uit van het dagelijks leven. De cijfers spreken voor zich: twee op de tien Italianen gaan minstens één […]

Lezen

De Engelen: realiteit of mythe? (6)

De Engelen: realiteit of mythe? (6)

Deze voorbeelden zijn voldoende om te erkennen dat achter deze New Age “engelen” een visie op de wereld, op de mens en op God schuilgaat die verschilt van de christelijke visie: “In de huidige opwekking lijkt de afbeelding van de engel dus nog maar weinig over te hebben van zijn oorspronkelijke religieuze betekenis, die van aankondiging en voorstelling van het bovennatuurlijke. We zijn getuige van […]

Lezen

De Engelen: realiteit of mythe? (5)

De Engelen: realiteit of mythe? (5)

De ‘engelen’ van de New Age Vanaf de jaren zestig in de Verenigde Staten (een decennium dat samenvalt met het einde van de consensus onder katholieke theologen in de leer over engelen en demonen) en enkele jaren later in Europa, komt een poging tot geloof in de engel en de demon die contrasteert met de christelijke traditie. De belangstelling, de nostalgie voor de Engel keert […]

Lezen

De Engelen: realiteit of mythe? (4)

De Engelen: realiteit of mythe? (4)

Van gelijke strekking is het standpunt van de katholieke exegeet H. Haag (1915-2001) die het geloof in de duivel afwijst: “Met het geloof in de duivel hebben we uiteindelijk te maken met iets heidens en in ieder geval diep antichristelijks ” . In het kielzog van deze denkers beweren anderen, bijvoorbeeld C. Westermann (1909-2000), dat Engelen geen persoonlijke werkelijkheid zijn, maar slechts een figuurlijk beeld […]

Lezen

De Engelen: realiteit of mythe? (3)

De Engelen: realiteit of mythe? (3)

Meer recent heeft de protestantse exegeet Rudolf Bultmann (1884-1976) een theorie voorgesteld die het katholieke denken over de leer van engelen en demonen heeft beïnvloed. Volgens hem zijn engelen en demonen een overblijfsel van de nieuwtestamentische kijk op de tijd.Engelen en demonen zijn traditionele uitingen van het christendom die onaanvaardbaar zijn voor ons moderne wetenschappelijke denken. Voor Bultmann zijn Engelen en Demonen een fabel, geen […]

Lezen

De Engelen: realiteit of mythe? (2)

De Engelen: realiteit of mythe? (2)

1. Er bestaan geen engelen en demonen Het ontkennen van het bestaan van engelen is geen modern feit. Reeds de Sadduceeën in de tijd van Jezus ontkenden het bestaan van engelen (vgl. Hand. 23, 8); Ook de materialisten en rationalisten van alle tijden ontkennen het. De ontkenning van de werkelijkheid van engelen als personen begon historisch gezien met de Protestantse Verlichting (18e eeuw), die de […]

Lezen

De Engelen: realiteit of mythe? (1)

De Engelen: realiteit of mythe? (1)

Onlangs kreeg ik een lezing van een van onze priesters in handen, die in Rome werkzaam is, over “Engelen, mythe of realiteit”. Ik ga deze hier in gedeeltes op de site zetten, omdat het een zeer duidelijke uiteenzetting is ter onderscheiding der geesten. VOORWOORD Het debat over engelen en demonen stuit in de hedendaagse cultuur op twee dwalingen. De eerste beschouwt engelen en demonen als […]

Lezen

Het wapen van de nederigheid

Het wapen van de nederigheid

Om het in detail uit te leggen: de techniek van de duivel is geraffineerd, bedrieglijk en altijd vermomd. Hij past zich aan het temperament en de smaak van zijn mogelijke slachtoffers aan; de wereldse verleidt hij tot de zonden van het vlees; de intellectuele meestal tot hoogmoed. De duivel heeft niet voor niets de intelligentie van zijn engelnatuur behouden! Om hem te verslaan, zelfs om […]

Lezen

De bekoringen door de vijand

De bekoringen door de vijand

Hij was een moordenaar van begin af aan en hij bevindt zich niet in de waarheid, omdat er in hem geen waarheid is. Wanneer hij leugentaal spreekt, spreekt hij uit zijn eigen wezen, want een leugenaar is hij, ja, de aartsleugenaar. Joh 8,44 Het doel van de duivel is om zielen te bekoren en weg te leiden van Gods dienst. Maar in het plan van […]

Lezen