Valse profeten

Valse profeten

Jezus waarschuwt ons voor de schijnprofeten, die tekenen en wonderen zullen doen. Dat zal het nog moeilijker maken om hen van Christus te onderscheiden. Maar er zijn wel enkele tekens, waaraan je de valse profeten kunt herkennen: De duivel belooft meer, dan hij geeft; hij belooft wereldse zaken, macht, geld, invloed. Maar Jezus kiest het teken van het kruis, de verloochening van de aardse goederen, […]

Lezen

Geestelijke wapens: De Sacramenten

Geestelijke wapens: De Sacramenten

Nu komen we bij de “geheime wapens” van God: de Sacramenten. Geheim – omdat ze een geheim van het geloof zijn. Omdat ze als bijzondere genadegeschenken van God, zijn geheimzinnige aanwezigheid in de wereld dragen Omdat ze onder geheimzinnige tekenen ons in staat stellen tot een diepe en waarachtige ontmoeting met Jezus. Wie de Sacramenten, en vooral de H. Biecht en de H. Communie, regelmatig […]

Lezen

Geestelijke wapens: De juiste maat en de goede raad

Geestelijke wapens: De juiste maat en de goede raad

Als een sporter in een wedstrijd wil zegevieren, heeft hij discipline nodig en een goede trainer. Daarom hebben ook wij in deze geestelijke strijd de juiste maat nodig in al ons doen en de goede raad van iemand, die vaststaat in het geloof. Juist dan als verwarring zich van ons meester maakt. Deze goede raad kan ook van de biechtvader komen of van een geestelijke […]

Lezen

Geestelijke wapens: Hulpvaardigheid, dienstbaarheid

Geestelijke wapens: Hulpvaardigheid, dienstbaarheid

Dat is een van de sterkste wapens tegen de hoogmoed en om het licht van God in deze wereld zichtbaar te maken. Zoek juist de armste mensen om je heen uit, om hen te dienen. Jezus zegt heel duidelijk: “Wat je voor een van Mijn geringste broeders hebt gedaan, dat heb je Mij gedaan.”  Matteüs 25,40 De “armste” mensen om je heen moeten niet perse […]

Lezen

Geestelijke wapens: De nederigheid

Geestelijke wapens: De nederigheid

De geestelijke strijd speelt zich meer af in mijn innerlijk, dan in mijn omgeving. Ik moet leren om te strijden samen met de Heilige Engelen, heel bijzonder met St. Michael: “Wie is als God!” Zijn strijdkreet is niet alleen aanbidding, maar komt ook voort uit een hele diepe nederigheid. De techniek van de duivel is doortrapt, listig en altijd vermomd. Hij past zich aan de […]

Lezen

Geestelijke wapens: Mijn Engelbewaarder

Geestelijke wapens: Mijn Engelbewaarder

Misschien vind je het vreemd om je hemelse broeder als een wapen te zien, maar bedenk: Hij beschermt ons als een schild, en hij kan als met een zwaard de vijand van ons ver houden! De H. Basilius zegt hierover: “Bedenk, hoe groot de Engel moet zijn, als één enkele Engel vergeleken wordt met een leger. Omdat jouw beschermer zo groot is, schenkt de Heer […]

Lezen

Geestelijke wapens: Het vasten

Geestelijke wapens: Het vasten

“Dit soort van boze geesten wordt alleen uitgedreven door gebed en vasten”  Mt 17,21 Dit is alweer een duidelijke onderrichting door Jezus voor ons. Het gebed heeft dus een exorcistische kracht, maar ook het vasten. En sommige boze geesten hebben beide wapens nodig, om verdreven te worden. Het vasten betekent dat je bewust jezelf iets ontzegd. En dit houdt in dat je een duidelijke beslissing […]

Lezen

Geestelijke wapens: Het gebed

Geestelijke wapens: Het gebed

Als Jezus de 72 leerlingen uitzendt, en dus ieder van ons, samen met onze Engelbewaarder, dan zegt Hij: “ Zie, IK zend jullie als lammeren tussen wolven”. (Lucas 10,3) Wij zijn de “lammeren”, in de navolging van HET LAM. Maar het LAM, dat zijn mond niet opent, als het naar de slachtbank geleid wordt; het LAM, dat de zonden van de wereld wegneemt. Het is […]

Lezen

De geestelijke wapenrusting

De geestelijke wapenrusting

Nu wordt het hoog tijd dat we eens naar onze eigen wapens gaan kijken, die we moeten gebruiken in deze geestelijke strijd. De H. Paulus beschrijft in de brief aan de Efeziers hoe onze wapenrusting er uit moet zien. Hij gebruikt geweldige beeldspraak, en je ziet meteen een Romeins soldaat voor je ogen verschijnen! Maar natuurlijk zijn het beelden om de geestelijke wapens zichtbaar te […]

Lezen

Wie trekt er aan de touwtjes?

Wie trekt er aan de touwtjes?

Het is je misschien opgevallen dat de wapens van de vijand op eenzelfde wijze ingezet worden als de hulp van de Engel: Engelen en demonen zijn geestelijke wezens. De boze kan inwerken op onze gedachten en gevoelens. Hij weet waar je zwakke kanten zijn, welke karakterfouten je hebt, en hij kan dit alles gebruiken om bijv. gedachten van ontmoediging in te geven, of hoogmoed. Hij […]

Lezen