Wie trekt er aan de touwtjes?

Wie trekt er aan de touwtjes?

Het is je misschien opgevallen dat de wapens van de vijand op eenzelfde wijze ingezet worden als de hulp van de Engel: Engelen en demonen zijn geestelijke wezens. De boze kan inwerken op onze gedachten en gevoelens. Hij weet waar je zwakke kanten zijn, welke karakterfouten je hebt, en hij kan dit alles gebruiken om bijv. gedachten van ontmoediging in te geven, of hoogmoed. Hij […]

Lezen

De stem van de duivel

De stem van de duivel

De duivel werkt precies andersom. Hij toont een grote liefde en zorg voor ons eigen ik, onze wensen, ons gemak en de voordelen die er voor ons te behalen zijn; de macht die we kunnen bereiken; we moeten opkomen voor onze rechten; we moeten niet over ons heen laten lopen, maar meteen terugslaan. Herken je dit? Terwijl hij ons zo opstookt, laat hij ons tegelijkertijd […]

Lezen

De stem van de Engel

De stem van de Engel

De ervaring leert ons het beste hoe we kunnen onderscheiden tussen de stem van de Engel en die van de duivel. De Engel wijst je altijd naar God, naar zijn Woord, Zijn onderrichtingen en geboden, naar de beloftes die je God hebt gedaan, naar voornemens die je hebt gemaakt. Hij wijst ook op de kans die nu voor je ligt, om je liefde en geloof […]

Lezen

De Engelen: realiteit of mythe (8)

De Engelen: realiteit of mythe (8)

Engelen als persoonlijke wezens Het eerste punt heeft betrekking op het feit dat engelen en demonen niet bestaan voor materialisten en rationalisten, een mening die vrij wijdverbreid is in onze postmoderne cultuur. Zo hebben wij bepaalde stromingen in het filosofische en theologische denken geïndividualiseerd, die onder het argument van het wetenschapsdenken het geloof in engelen en demonen als persoonlijke wezens hebben verworpen. In een tweede […]

Lezen

De Engelen: realiteit of mythe? (7)

De Engelen: realiteit of mythe? (7)

Dit verschijnsel speelt zich af tegen de achtergrond van onze tijd, waarin de mens de gebeurtenissen beheerst door middel van occultisme in zijn verschillende vormen van magie, hekserij, spiritisme en bijgeloof. “Reïncarnatie, astrologie, kaartlezen, parapsychologie, geloof in de buitengewone krachten van pranotherapeuten en waarzeggers maken nu deel uit van het dagelijks leven. De cijfers spreken voor zich: twee op de tien Italianen gaan minstens één […]

Lezen

De Engelen: realiteit of mythe? (6)

De Engelen: realiteit of mythe? (6)

Deze voorbeelden zijn voldoende om te erkennen dat achter deze New Age “engelen” een visie op de wereld, op de mens en op God schuilgaat die verschilt van de christelijke visie: “In de huidige opwekking lijkt de afbeelding van de engel dus nog maar weinig over te hebben van zijn oorspronkelijke religieuze betekenis, die van aankondiging en voorstelling van het bovennatuurlijke. We zijn getuige van […]

Lezen

De Engelen: realiteit of mythe? (5)

De Engelen: realiteit of mythe? (5)

De ‘engelen’ van de New Age Vanaf de jaren zestig in de Verenigde Staten (een decennium dat samenvalt met het einde van de consensus onder katholieke theologen in de leer over engelen en demonen) en enkele jaren later in Europa, komt een poging tot geloof in de engel en de demon die contrasteert met de christelijke traditie. De belangstelling, de nostalgie voor de Engel keert […]

Lezen

De Engelen: realiteit of mythe? (4)

De Engelen: realiteit of mythe? (4)

Van gelijke strekking is het standpunt van de katholieke exegeet H. Haag (1915-2001) die het geloof in de duivel afwijst: “Met het geloof in de duivel hebben we uiteindelijk te maken met iets heidens en in ieder geval diep antichristelijks ” . In het kielzog van deze denkers beweren anderen, bijvoorbeeld C. Westermann (1909-2000), dat Engelen geen persoonlijke werkelijkheid zijn, maar slechts een figuurlijk beeld […]

Lezen

De Engelen: realiteit of mythe? (3)

De Engelen: realiteit of mythe? (3)

Meer recent heeft de protestantse exegeet Rudolf Bultmann (1884-1976) een theorie voorgesteld die het katholieke denken over de leer van engelen en demonen heeft beïnvloed. Volgens hem zijn engelen en demonen een overblijfsel van de nieuwtestamentische kijk op de tijd.Engelen en demonen zijn traditionele uitingen van het christendom die onaanvaardbaar zijn voor ons moderne wetenschappelijke denken. Voor Bultmann zijn Engelen en Demonen een fabel, geen […]

Lezen

De Engelen: realiteit of mythe? (2)

De Engelen: realiteit of mythe? (2)

1. Er bestaan geen engelen en demonen Het ontkennen van het bestaan van engelen is geen modern feit. Reeds de Sadduceeën in de tijd van Jezus ontkenden het bestaan van engelen (vgl. Hand. 23, 8); Ook de materialisten en rationalisten van alle tijden ontkennen het. De ontkenning van de werkelijkheid van engelen als personen begon historisch gezien met de Protestantse Verlichting (18e eeuw), die de […]

Lezen