De Engelen: realiteit of mythe? (6)

De Engelen: realiteit of mythe? (6)

Deze voorbeelden zijn voldoende om te erkennen dat achter deze New Age “engelen” een visie op de wereld, op de mens en op God schuilgaat die verschilt van de christelijke visie:

“In de huidige opwekking lijkt de afbeelding van de engel dus nog maar weinig over te hebben van zijn oorspronkelijke religieuze betekenis, die van aankondiging en voorstelling van het bovennatuurlijke. We zijn getuige van een trivialisering van de engel, gereduceerd van agent van de transcendente God tot versterking van het wankelende ego.

In plaats van de engel van het Goede, treft men thans een engel van het welzijn aan, die bescherming en aards geluk belooft. De gevierde lijkt bijna een engel die als talisman fungeert, een tovermiddel tegen kwalen van het lichaam en de psyche, in plaats van een figuur die zich oriënteert op het geloof en op een verbintenis tot ethische zelfverwerkelijking “.

Volgens deze “engelenethiek” van de New Age, die gebaseerd is op boodschappen die worden gebracht om een nieuw denken en een nieuwe mensheid te scheppen, zou de mens niet de verlossing nodig hebben die door Jezus Christus wordt geboden, maar door deze wezens die zich aanbieden om de mensen te helpen een goddeloze miniatuurgod te worden:

“Deze engelen met een kleine letter, ik zou zeggen ‘doordeweekse’ engelen, die de mens beschermen tegen de gevaren van een ongeluk, die hem redden van de dood of misschien… de getallen suggereren om een loterij te winnen… lijken heel ver af te staan van de bijbelse voorstelling, die zowel fascinerend als geweldig is:

De mens die de Engel Gods ontmoet, ontvangt een boodschap en gaat een relatie aan die in zijn leven losbarst, die zijn plannen verandert en oriënteert, die angst inboezemt, omdat zij de mens in contact brengt met het heilige,
met de God wiens naam onuitwisbaar is”.

Deze esoterische kijk op de werkelijkheid laat het onderwerp van de duivel niet buiten beschouwing. De nieuwsgierigheid en interesse in de duivel en Satan keert terug, die

“wordt het symbool van rebellie tegen conventies en regels, een symbool dat vaak agressieve, egoïstische en gewelddadige vormen aanneemt”.