Verdediger van het priesterschap

Verdediger van het priesterschap

Mechthild werd ook getoond, dat ook bisdommen, parochies, kloosters en priesterseminaries hun eigen, machtige wachter hebben. Eens kwam de Engel van het plaatselijke priesterseminarie bij Mechthild. “Hij behoort tot het koor der Tronen en is van overweldigende majesteit, vol verheven waardigheid, vol heilige ernst. Hij vroeg mij om dagelijks voor het seminarie te bidden en te offeren. ‘Niemand denkt aan mij, niemand roept mij aan, […]

Lezen

God heeft voorkeur voor het zwakke!

God heeft voorkeur voor het zwakke!

Kunnen wij dit verklaren? Waarom geeft God aan een mens, die van nature véél geringer is, méér macht dan aan de Engel, die toch véél machtiger van nature is? Daar zijn drie redenen voor: God heeft altijd aan de jongste de voorrang gegeven boven de oudere. Denk bijvoorbeeld maar aan David, Jozef, Gideon. Of zoals Paulus het zo mooi zegt in Eerste Brief aan de […]

Lezen

Onvoorstelbare macht

Onvoorstelbare macht

Je begrijpt natuurlijk dat ik het hier over de verhevenheid van het priesterschap heb. De priesters zelf zijn ook zwakke mensen, die ernaar moeten streven de heiligheid van hun roeping te leven. Alleen omdat God hem geroepen heeft, en dus ook de nodige kracht zal geven, zal iemand deze weg durven gaan. God heeft aan de priesters de macht gegeven en de duidelijke aanwijzingen om […]

Lezen

Priesters zijn groter dan de Engelen!

Priesters zijn groter dan de Engelen!

Wat is een priester? De Kerk verrast ons. Kijk maar eens in de CKK: Nr. 1589 Hier staat een citaat van de H.Gregorius van Nazianze: Hij is de verdediger van de waarheid, hij neemt plaats tussen de Engelen, hij spreekt de lofzang uit samen met de Aartsengelen. En Johannes Chrysostomus: “De priesters hebben een volmacht ontvangen, die God noch aan de Engelen, noch aan de […]

Lezen

Wie is groter?

Wie is groter?

In de Apokalyps zegt de Engel tot Johannes: “Ik ben slechts een dienstknecht zoals gij”. Maar ervaren wij dit ook zo? Zouden we niet eerder net zo reageren als Johannes? Als wij een Engel zouden zien, zouden we schrikken, overweldigd zijn en waarschijnlijk ook neervallen “om hem te aanbidden”. De Engelen lijken ons groter te zijn dan de priesters. Wij kennen de Engelen niet, maar […]

Lezen

Gebed voor priesters

Gebed voor priesters

Na deze reiniging van zijn lippen, ontvangt Jesaja zijn roeping als profeet, als verkondiger van Gods woord. Laten we bidden voor onze priesters! Heer, zendt uw Engelen, de Serafijnen, naar onze priesters en raak hun lippen aan met deze gloeiende kool. Maak hun woord der verkondiging vurig, zodat ze het geloof in de harten van de mensen ontsteken en aanwakkeren. Maak hun woorden barmhartig en […]

Lezen