Verdediger van het priesterschap

Verdediger van het priesterschap

Mechthild werd ook getoond, dat ook bisdommen, parochies, kloosters en priesterseminaries hun eigen, machtige wachter hebben.

Eens kwam de Engel van het plaatselijke priesterseminarie bij Mechthild.

“Hij behoort tot het koor der Tronen en is van overweldigende majesteit, vol verheven waardigheid, vol heilige ernst. Hij vroeg mij om dagelijks voor het seminarie te bidden en te offeren.

‘Niemand denkt aan mij, niemand roept mij aan, en toch is mij door God zulk een grote macht gegeven!’

De Engelbewaarder van Mechthild echter waarschuwde haar reeds aan het begin van de 20 eeuw:

“Tegenwoordig werkt de duivel heimelijk en in het verborgene aan de misleiding van de zielen; hij is bezig om in de jonge, toekomstige priesters de moraal en de geloofsovertuigingen te doen wankelen… Het gift is hen ingegeven, zonder dat ze het herkend hebben… en de duivel zal meer succes hebben als ten tijde van de reformatie”.