De gave van vroomheid

De gave van vroomheid

De gave van vroomheid is het laatste wapen. Het is blijkbaar het zwakste, maar het is in feite het grootste wapen, de laatste, triomfantelijke capitulatie als eerbetoon aan God uit de onoverwinnelijke overtuiging dat God goed is, wat de omstandigheden ook mogen lijken te suggereren. “Ook al zou Hij mij doden, ik zal op de Heer vertrouwen!” was het gebed van Job (Job 13:15). En […]

Lezen

De gave van het ontzag voor God

De gave van het ontzag voor God

Het ontzag voor God lijkt het geringste wapen te zijn; het is het lot van de “kleintjes” van de Heer, die, hoewel ze met voeten worden getreden, toch gewetensvol zijn in hun bevolging van de Wet van God uit eerbied voor Zijn Naam. Deze zelfde eerbied steunt deze “kleinen, geringen” in hun onwankelbare trouw aan de Kerk. Het ontzag voor God is de “landingsplaats” voor […]

Lezen

De gave van sterkte

De gave van sterkte

De gave van sterkte is een wapen dat ons kracht moet geven, zelfs om zwak te zijn! De drie graden van standvastigheid, volgens St. Thomas, zijn deze: 1) de bereidheid om te strijden ter verdediging van een nobele zaak, zelfs op het gevaar af van ons eigen leven; 2) de bereidheid om te sterven, in plaats van het geloof te ontkennen of op enigerlei wijze […]

Lezen

De gave van wetenschap

De gave van wetenschap

De gave van wetenschap is bovennatuurlijke kennis! Het is een zwaard! Er is een wetenschap van de Tien Geboden; het is niet alleen maar toeval dat ze tot leven leiden! Ze drukken de natuurlijke morele wet uit. De wetenschappelijke kennis van de morele wet helpt ons om het onkruid te verwijderen en de groei van de goede planten (de deugden) te bevorderen. Er bestaat ook […]

Lezen

De gave van raad

De gave van raad

De gave van raad is de meest praktische van de gaven, omdat het ons helpt om Gods wil te ontdekken in zaken van het dagelijks leven die niet door de wet worden geregeld. Dit omvat onze persoonlijke keuzes voor gebed, de goede werken die we willen doen, maar ook de keuze van de weg in het leven, of men trouwt, de keuze van een echtgenoot, […]

Lezen

De gave van wijsheid

De gave van wijsheid

De gave van wijsheid is de Omega onder de gaven, want daarmee proeven we reeds wat we aan het einde van ons leven hopen te verkrijgen: de diepten van de goddelijke goedheid. “Proef en zie, hoe goed de Heer is!” (Ps 34:9). Wie dit beste van de wijnen heeft gedronken, zal niet bedrogen worden door de mindere liefdes. Er zijn natuurlijk vele graden van goddelijke […]

Lezen

Zalig Pinksterfeest!

Zalig Pinksterfeest!

De gaven van de Heilige Geest, de super-wapens van God In zijn commentaar op het ‘wapenarsenaal van God’ stelt de H.Thomas dat dit ‘de gaven van de Heilige Geest en deugden’ zijn. Want de deugden beschermen de mens tegen ondeugden”. Terwijl allen in de staat van genade de gaven van de Heilige Geest bezitten, hebben slechts weinigen de geestelijke onthechting, de nederigheid en de volgzaamheid […]

Lezen