De gave van het ontzag voor God

De gave van het ontzag voor God

Het ontzag voor God lijkt het geringste wapen te zijn; het is het lot van de “kleintjes” van de Heer, die, hoewel ze met voeten worden getreden, toch gewetensvol zijn in hun bevolging van de Wet van God uit eerbied voor Zijn Naam. Deze zelfde eerbied steunt deze “kleinen, geringen” in hun onwankelbare trouw aan de Kerk. Het ontzag voor God is de “landingsplaats” voor de Heilige Engelen, die zich graag inzetten om de “kleinen” te helpen in hun volharding.

De goddeloze en wereldse mensen spotten met het ontzag voor God.

De rechtvaardige man…  mijdt de wegen van de goddelozen alsof ze onrein waren. Het einde van de rechtvaardigen prijst hij zalig en hij pocht dat God zijn Vader is. “Laten wij hem veroordelen tot een smadelijke dood: er wordt toch over hem gewaakt, zoals hij beweert.”  Zo redeneren zij, maar zij vergissen zich, want hun boosheid maakt hen blind.  Zij hebben geen besef van Gods geheimenissen; zij verwachten niet dat de vroomheid beloond wordt en zij geloven niet dat op een onberispelijk leven een bekroning volgt. (Wijs 2:16, 20-22).

Onze-Lieve-Vrouw is altijd aanwezig om de kleinen in hun behoeften te troosten.