“Ze zullen opzien naar Hem, die ze hebben doorboord”

“Ze zullen opzien naar Hem, die ze hebben doorboord”

De bijzondere plechtigheid waarmee Johannes dit feit vertelt, nodigt ons uit om iets meer over dit moment na te denken. Als hij zegt dat de woorden van de Schrift nu in vervulling zijn gegaan: “Ze zullen opzien naar Hem die ze doorboord hebben”, verwijst hij naar iets dat onze aandacht trekt, omdat we kijken naar iets dat ons om wat voor reden dan ook aantrekt […]

Lezen

De hartslagen van de Goddelijke Meester

De hartslagen van de Goddelijke Meester

Als we kijken naar het Laatste Avondmaal van de Heer met zijn apostelen, zien we aan de hand van het Johannesevangelie dat deze geliefde leerling “aan tafel zat, liggend aan Jezus’ borst” (Joh 13,23). Het was een van de bekronende momenten in het leven van deze apostel om te kunnen luisteren naar het kloppen van het Hart van zijn Goddelijke Meester, in een moment van […]

Lezen

Ave Crux, spes unica! (3)

Ave Crux, spes unica! (3)

Liefhebben, goed doen… Dat willen we… Als het maar weinig of niets kost! Liefhebben, goed doen, bidden tot God… Als ik me er maar goed bij voel (lees: als ik me maar goed voel). Is dat echte liefde? Goed doen zolang het goed voelt. Liefde denkt niet aan zichzelf, ze geeft van zichzelf tot op het punt van opoffering. Ik denk niet dat het nodig […]

Lezen

Ave crux, spes unica! (2)

Ave crux, spes unica! (2)

Christelijke liefde impliceert verzaking, opoffering en vaak pijn. Het sluit zeker geduld in. Geduld dat zichtbaar en voelbaar is in de gekruisigde Jezus. Kijk: hij loopt niet weg voor de pijn en hij blijft te allen tijde kalm en beheerst. Zijn geduld komt voort uit het feit dat Jezus, in plaats van gebonden te zijn aan het kruis, gebonden was aan de Vader in de […]

Lezen

Ave Crux, spes unica! (1)

Ave Crux, spes unica! (1)

Ave Kruis, mijn enige hoop! Kun jij dit ook met volle overtuiging zeggen? Zo niet, dan heb je er misschien nog te weinig over nagedacht. Het kruisteken is het christelijke teken bij uitstek. Als katholieken doen we het meerdere keren per dag. We beginnen de Heilige Mis met het kruisteken en aan het einde van de Mis, wanneer we de zegen ontvangen, verklaren we opnieuw […]

Lezen

Eerherstel (2)

Eerherstel (2)

De weg van het eerherstel is dus zowel een weg van het kruis als een weg van liefde. We gaan deze weg niet alleen. Als we ja zeggen tegen God, als we uit liefde ons kruis aanvaarden, is het de Heer Jezus zelf die het kruis in en met ons draagt. Daarom konden de heiligen zeggen: Ave Crux, spes unica! Heil heilig Kruis, enige hoop! […]

Lezen

Gebed om 12 legioenen Engelen

Gebed om 12 legioenen Engelen

Vader in de hemel, meer dan twaalf legioenen Engelen zou u naar uw Zoon gestuurd hebben in zijn doodsangst, als Hij er U om gevraagd had. Maar Hij heeft het u niet gevraagd, – opdat de Schrift in vervulling gaat en de profetie van zijn bloedig lijden. Nu de Heilige Kerk, zijn Mystiek Lichaam, overgeleverd is aan de krachten van de duisternis, zoals Hijzelf toen […]

Lezen

Eerherstel (1)

Eerherstel (1)

Iedere mens heeft te lijden, soms meer, soms minder. Ieder draagt zijn kruis. Het is de manier waarop men het draagt, wat zoveel verschil uitmaakt. Als men het probeert kwijt te raken, als men zich met handen en voeten ertegen weert, dan wordt het nog zwaarder. En bovendien blijft al het lijden onvruchtbaar. Het geheim bestaat hierin: dat men het kruis aanvaardt en het verenigt […]

Lezen

De overweging (2)

De overweging (2)

Om aan de hand van de Engel in de richting van de contemplatie te gaan, moeten we eerst de stilte van het hart leren, om ons los te maken van al onze zorgen, verlangens en rusteloosheid, zodat we vrij kunnen zijn om in God te rusten. Dit rusten in God moet niet alleen beoefend worden tijdens onze vaste gebedstijden, maar net als aanbidding moet het […]

Lezen

De overweging (1)

De overweging (1)

Alle wegen van God zijn wijsheid en liefde. De Engelen zijn zij die God zien, overwegen en aanschouwen. In stilte en ontzag aanschouwen ze Zijn wijsheid en voorzienigheid, Zijn licht en wil; en ze verlangen ernaar om deze stille, contemplatieve blik aan ons door te geven. Ze willen ons leren op te zien naar God, in Hem te rusten, ons te laten omvormen door Zijn […]

Lezen