Eerherstel (1)

Eerherstel (1)

Iedere mens heeft te lijden, soms meer, soms minder. Ieder draagt zijn kruis. Het is de manier waarop men het draagt, wat zoveel verschil uitmaakt.

Als men het probeert kwijt te raken, als men zich met handen en voeten ertegen weert, dan wordt het nog zwaarder. En bovendien blijft al het lijden onvruchtbaar.

Het geheim bestaat hierin: dat men het kruis aanvaardt en het verenigt met het Kruis van onze Heer. Dan wordt al het zware en moeilijke in ons leven vruchtbaar, door de oneindige verdiensten van Jezus lijden en mogen wij deelhebben aan Zijn verlossingswerk!

Het is niet gemakkelijk om ‘ja’ tegen het kruis te zeggen. Dat zien we ook aan de doodsstrijd van de Heer in de Hof van Olijven. Dan stuurt de Vader een Engel, om Hem te sterken!

We zien opnieuw dat God de bemiddeling door de Engel  w i l ! En het toont ons dat God ook aan ieder van ons Zijn Engel sturen wil, om ons te sterken, om ons kracht te geven en te helpen ons kruis te aanvaarden.

Het gaat erom dat men alles aanvaardt, als van de Heer komend, en het met Hem verenigd, weer aan de Vader schenkt. De Heer alleen is de Verlosser! Zonder Hem kunnen we niets, heeft ook ons lijden geen waarde. Maar als we het aannemen en met Zijn lijden verenigen, kunnen wij helpen zielen te redden voor de eeuwigheid.

Wat een kracht heeft het kruis! Jezus heeft ons niet verlost door Zijn wonderen, door Zijn machtig Woord, maar door Zijn lijden en vernedering. Dit is een groot mysterie: voor de mens maar evenzo voor de H. Engel!

Laat de woorden van onze Heer aan het kruis, ‘IK HEB DORST!’ in grote letters over je ziel geschreven staan. Streef ernaar zielen te redden door opoffering! Offer je dagelijkse werk op, je arbeid voor priesters, zodat niemand verloren gaat.

Eerherstel is de essentiële kern van het werk van de Heilige Engelen.

Laat iedereen een broeder op zijn schouders nemen en hem naar huis dragen! Offer slapeloze nachten op voor stervende zondaars, voor hen die deze nacht moeten sterven, voor bedreigde Godgewijde zielen! Offer zo vaak mogelijk onze Heer Jezus Christus zelf op in het Heilig Misoffer voor de redding van de wereld!