Hoe strijden de Engelen tegen de demonen?

Hoe strijden de Engelen tegen de demonen?

In sommige moderne christelijke literatuur worden zeer levendige verhalen over de strijd tussen engelen en demonen gepresenteerd op een manier die tot onze verbeelding spreekt. Deze boeken beschrijven de strijd van de heilige engelen met de opstandige geesten in termen die niet verschillen van de fysieke schermutselingen tussen de mensen. De verhaallijnen mogen dan wel boeiend zijn en de algemene boodschap van de boeken mag dan wel goed zijn, de theologie van de engelen is ernstig fout.

Engelen en demonen, als zuivere geesten, gaan op geen enkele manier met elkaar om, zoals bij onze fysieke gevechten. Zwaarden en schilden zijn in deze context beelden van zuiver spirituele realiteiten.

St. Judas beschrijft één confrontatie tussen St. Michael en de duivel op de volgende manier: “Zelfs de aartsengel Michaël heeft het niet gewaagd een smadelijk oordeel tegen de duivel uit te spreken, toen hij met hem een woordentwist had en streed om het lichaam van Mozes; hij zei slechts: “De Heer moge u bestraffen.” Judas 1,9

Het is opmerkelijk dat er over het conflict wordt gesproken in termen van een geschil of een argument. Het vindt plaats op geestelijk niveau. Uiteindelijk is het de nederige aanroeping van het gezag van God door de heilige engel die de strijd beslecht. Daarom heeft de engel uit het laagste koor macht over de demonen uit de hoogste koren. Zij vertrouwen niet op hun eigen kracht, maar roepen de goddelijke macht nederig aan om de kwestie te beeindigen.

Het slagveld waarop de engelen en demonen elkaar ontmoeten is niet in de wolken. Het is vooral in ons hart en onze geest. De goede engelen proberen het beeld van God in onze ziel te beschermen en onze wil te behouden en te vervolmaken door ons te leiden naar de ware vrijheid van de kinderen van God door de beoefening van bovennatuurlijke naastenliefde. De gevallen geesten proberen onze wil te verleiden tot de slavernij van ondeugd en zonde door hun leugens in onze geest en ons hart in te voeren. Op deze manier kunnen zij wraak nemen op God, door te proberen het beeld van God in ons te vernietigen. Hun strijd is voor het grootste deel indirect voor zover het gaat om een gemeenschappelijke prijs: onze onsterfelijke zielen.