Mijn Engel als onderhandelaar

Mijn Engel als onderhandelaar

Een getuigenis uit de Filipijnen: Het was november 2008 toen we te horen kregen dat mijn vader aan blaaskanker leed. Hij werd opgenomen in het ziekenhuis, maar op een gegeven moment zouden we hem weer naar huis moeten nemen, omdat we niet in staat waren het te betalen. Maar toen we dit besluit namen, kwamen we tot de ontdekking dat de rekening reeds zo hoog […]

Lezen

De hand van de Aartstengel Rafael

De hand van de Aartstengel Rafael

Ook in onze tijd gebeuren wonderen van genezing door de Engel! Een priester in de USA vertelt: Een meisje was zo ernstig ziek, dat niemand van de artsen, die ze raadpleegde, het aandurfde om nog te opereren. Tenslotte zei een dokter, die toevalligerwijs ook nog Rafaël heette: “Als er al helemaal geen hoop meer is, dan kan ook niets scheef gaan. Ik probeer het.” En […]

Lezen

Neem je niet zo belangrijk!

Neem je niet zo belangrijk!

Hij vertelde aan een jonge bisschop, dat hij toen hij Paus werd, zozeer geschrokken was van de waardigheid van dit hoge Ambt, dat hij een tijdlang niet meer kon slapen. Maar toen ben ik toch eventjes ingesluimerd. Toen verscheen me een Engel in de droom en ik vertelde hem mijn nood. Daarop zei de Engel tegen mij: Johannes, neem je niet zo belangrijk! Sindsdien kan […]

Lezen

Een Engel van de hemel aan mijn zijde!

Een Engel van de hemel aan mijn zijde!

Reeds toen hij 18 jaar oud was, schreef hij in zijn dagboek: “Een Engel van de hemel, niets minder, staat altijd naast mij en is tegelijkertijd in voortdurende zalige liefde met God verbonden! Hoe kostbaar is reeds de gedachte hieraan! Altijd ziet dus een Engel naar mij, die mij beschermt, voor mij bidt en naast mijn bed waakt, als ik slaap.” Toen hij nuntius in […]

Lezen

De Paus van de Engelbewaarders

De Paus van de Engelbewaarders

Reeds als seminarist ontwikkelde Johannes de 23e een zeer innige vertrouwdheid met zijn Engelbewaarder. Dat kun je weten als je zijn geestelijk dagboek zou lezen. Hij schreef eens hierin over zijn doopnaam “Angelo”, wat dus engel betekent: “De naam Angelo moet mij een aansporing zijn om werkelijk een engelachtige priester te worden.” Deze vertrouwdheid met de Engelbewaarder wordt dan nog eens heel duidelijk in de […]

Lezen

Een geheimzinnige droom

Een geheimzinnige droom

Een jonge man was op zoek naar een diepere waarheid. Op een keer had hij een droom. Hij stond op een wei aan de rand van een kleine beek. Aan de overkant zag hij een zeer indrukwekkende man, die een grote aantrekkingskracht uitoefende. Muhamma probeerde om over de beek te springen. Maar hij bleef in de lucht staan, totdat de geheimzinnige man hem bij de […]

Lezen

Kon je me echt niet helpen?

Kon je me echt niet helpen?

Enkele jaren geleden vertelde een priester uit Amerika: “Ik werd ’s nachts opgebeld en gevraagd om naar het ziekenhuis te komen. Een vader, die plotseling ernstig ziek was geworden, werd daarheen gebracht en of ik hem het Sacrament van de zieken wilde toedienen. Ik wist heel goed dat dit bijna onmogelijk zou zijn, daarom vroeg ik mijn Engelbewaarder om voor mij uit te gaan. Alle […]

Lezen

De kracht van de biecht

De kracht van de biecht

De volgende gebeurtenis moge een getuigenis zijn over de kracht van de biecht! In het leven van de H. Dominicus waren vele episoden met strijd tegen de duivel. Een voorval gebeurde in de kerk van het klooster te Bologna, waar de duivel hem zegt: “ Ik zorg ervoor dat de broeders te laat in het koorgebed komen; in de slaapzaal maak ik hen slaperig en […]

Lezen

Gebed helpt!

Gebed helpt!

Hier een getuigenis, om te laten zien, hoe krachtig het gebed kan zijn! Twee politie agenten uit New Jersey baden dagelijks samen voordat ze met hun dienst begonnen en lazen in de bijbel. Ze vertrouwden zich bijzonder toe aan de bescherming van hun Heilige Engelen, om hen bij hun gevaarlijk werk terzijde te staan. Op een dag ontdekten ze bij een bosgebied een uitgesleten bospad, […]

Lezen

Aalmoezen geven

Aalmoezen geven

De H. Paus Gregorius de Grote werd geboren in 540, in een oude patriarchale familie. Nadat hij zijn studies had beeindigd en een politieke carriere was begonnen, volgens de gebruiken van de zonen van de oude Romeinen, besloot Gregorius om de wereld te verlaten en zich terug te trekken in een monastiek leven. Hij verdeelde zijn rijkdommen onder de armen en vormde het familie paleis op […]

Lezen