Een weg van vallen en opstaan

Een weg van vallen en opstaan

Het derde gedeelte van ons Engel-Password is het gehoorzamen, wat vaak het moeilijkste is, zeker in de huidige “tijdsgeest”. Als we stilte om ons en in ons gemaakt hebben, en bereid zijn om naar de Engel te luisteren, dan blijft ons nog altijd de vrije keuze: of we  d o e n  wat hij zegt of we volgen onze eigen wil. De Engel dwingt nooit. […]

Lezen

Password

Password

De Heilige Engelen hebben als taak om ons te beschermen. Maar dat niet alleen. Nog veel belangrijker voor hen is onze geestelijke groei. Ze willen ons als het ware “trainen”: opdat we zuiver en stralend voor God staan, als een heldere kristal, waarin zich het licht van de genade op veelvoudige wijze kan spiegelen. Wil je deze training met je Engelbewaarder beginnen? Zo ja, dan […]

Lezen

Vriendschap

Vriendschap

In de Bijbel staat een mooie tekst over vriendschap: “Een trouwe vriend is een machtige schutsmuur; wie hem vindt, heeft een schat gevonden.” Jezus Sirach 6,14 Deze schat bezitten we allemaal, alleen hebben we het misschien nog niet ontdekt! Onze eigen Engelbewaarder is deze trouwe vriend aan onze zijde. En hij is werkelijk een “machtige schutsmuur” ! Om tot een vriendschap met je Engel te […]

Lezen

De Engel zelf gevraagd

De Engel zelf gevraagd

Heilige Engel, mag ik vragen, wanneer is uw leven begonnen? Kijk maar in de Bijbel, de allereerste zin: “In het begin schiep God hemel en aarde.” Dus alles wat zichtbaar en onzichtbaar is. Toen begon de tijd, want ook die is een schepping van God. En de grootse wereld van de Heilige Engelen is als eerste door God geschapen, naar Zijn beeld. Wij Engelen, waren […]

Lezen

De boodschap van de Kerstengel

De boodschap van de Kerstengel

Is het je wel eens opgevallen, dat de boodschap van de Kerstengel tot jou persoonlijk gericht is? “Ik verkondig  j o u  een vreugdevolle boodschap. HEDEN is voor jou een Redder geboren, Christus de Heer!” HEDEN, dat is vandaag. Maar dat betekent niet “op deze dag”. Elke dag opnieuw kun je je door de Kerstengel laten zeggen: Heden is voor jou de Redder geboren. Want […]

Lezen

De Engel in een droom

De Engel in een droom

De H. Jozef maakte dus een grote nood door in de duisternis van zijn beproeving. Hij leed juist daardoor, omdat hij in het bovennatuurlijke geheim van de maagdelijke geboorte gelóófde. Maar hij kon zijn eigen opgave hierin niet ontdekken! Hij wilde in geen geval door zijn aanwezigheid het Goddelijke plan in de weg staan. Daarom wilde hij in stilte van haar scheiden. Maar nu greep […]

Lezen

Wees gegroet, Maria!

Wees gegroet, Maria!

Het Evangelie van de Menswording is natuurlijk HET Evangelie voor de Adventstijd. Alles draait om dit grote geheim, dat de Zoon van God mens wilde worden om heel de mensheid te verlossen. Daartoe stuurt God de Aartsengel Gabriel naar Maria, om haar toestemming te vragen! Stel je eens voor dat ze nee gezegd zou hebben….. Gabriel bidt het eerste Wees gegroetje tot Maria! “Wees gegroet, […]

Lezen

St. Gabriel en Zacharias

St. Gabriel en Zacharias

St. Gabriel is een belangrijke brug van Gods openbaring in het Oude Testament naar de waarheid, die Hij ons in zijn Zoon gaat openbaren – het Christus Kind. Zijn boodschap aan Zacharias verkondigt de komst van de voorloper van de Christus. De profeten in het Oude Testament hadden iemand voorspeld die de wegen zou bereiden voor de Messias, en de boodschap van de Aartsengel is […]

Lezen

Wachten

Wachten

Laatst hoorde ik een priester zeggen, waarom er vier zondagen in de advent waren. Het zou verwijzen naar de vierduizend jaar VOOR de komst van Christus, waar de Joden in hun geschiedenis vol verwachting uitzagen naar de komst van hun Messias. Iedere week zou staan voor duizend jaar. Deze gedachte was nieuw voor mij. Maar ook weer niet helemaal. Want ik moet in deze tijd […]

Lezen

Uniek

Uniek

Geen mens is alleen! Ieder heeft een unieke, eigen vriend aan zijn zijde: zijn Engelbewaarder. “Alle schepselen bestaan in paren, het een past bij het ander, en niets heeft Hij gemaakt dat onvolledig is.  Elk schepsel bevestigt, hoe goed het andere is. Wie krijgt er ooit genoeg van, Gods heerlijkheid te zien?” Jes. Sirach: 42,24-25   Men kan deze tekst ook betrekken op de mens […]

Lezen