Volhardt in het goede!

Volhardt in het goede!

“Laat de hoop u blij maken; houdt stand in de verdrukking; volhardt in het gebed”.  Rom 12,12 De duivel heeft een grote angst voor de volharding. Hij laat ons graag vele projecten starten, goede voornemens maken, als we deze maar opgeven en nooit tot voleinding brengen. Volharding is een deugd die tot volmaaktheid leidt: “Wie echter ten einde toe volhardt, hij zal gered worden”.  Mt […]

Lezen

Waak met zorg over je hart

Waak met zorg over je hart

De vierde levensregel die de Engel ons geeft is de zorg over ons eigen hart. “Immers, wanneer de mens in zijn eigen hart kijkt, ontdekt hij dat hij geneigd is tot het kwade en ondergedompeld is in allerlei kwaad dat niet van zijn goede Schepper afkomstig kan zijn”. CCC 401 De Heer zegt: “Waar je schat is, daar is ook je hart”.  Mt 6,21 We […]

Lezen

Werk met vreugde!

Werk met vreugde!

Veel mensen zijn dagelijks op weg naar hun werk, in de auto of met openbaar vervoer. Met welke gedachten zijn zij onderweg? Als je die eens zou kunnen lezen… Hoe velen zouden hun werk in verband met God zien? Toch zouden wij ons werk moeten doen in de vreugde dat we God mogen dienen! Denk maar eens aan Jacob, de aartsvader. Hij diende zeven jaar, […]

Lezen

Wees volmaakt!

Wees volmaakt!

De eerste richtlijn van de Engel is: “Wees volmaakt!” Daarmee zegt hij niets nieuws, want het is Jezus zelf die het ons in het Evangelie al heeft gezegd: “Wees volmaakt, zoals uw Vader in de hemel volmaakt is!” (Matteüs 5,48) En onze Vader is een God van liefde. Dus heeft het iets met liefde te doen. “Wees volmaakt!” Nee, geen perfectionisme. Want dan is men […]

Lezen

Kon je me echt niet helpen?

Kon je me echt niet helpen?

Enkele jaren geleden vertelde een priester uit Amerika: “Ik werd ’s nachts opgebeld en gevraagd om naar het ziekenhuis te komen. Een vader, die plotseling ernstig ziek was geworden, werd daarheen gebracht en of ik hem het Sacrament van de zieken wilde toedienen. Ik wist heel goed dat dit bijna onmogelijk zou zijn, daarom vroeg ik mijn Engelbewaarder om voor mij uit te gaan. Alle […]

Lezen

De wereld op zijn kop

De wereld op zijn kop

D i e n e n  staat tegenwoordig niet hoog aangeschreven. “Je moet jezelf verwerkelijken”: een kreet uit onze tijd. Als je opgaat voor een sollicitatiegesprek, moet je jezelf weten te ‘verkopen’. Overtuigd zijn van al je geweldige eigenschappen om de ander te kunnen overtuigen dat jij daarom de beste kandidaat bent. Maar God ziet het heel anders. Jezus zegt: “IK ben niet gekomen om […]

Lezen

“Er zijn er meer met ons, dan met hen!” 2 Kon. 6,16

“Er zijn er meer met ons, dan met hen!”  2 Kon. 6,16

In het tweede boek der Koningen staat een schitterend verhaal, een illustratie voor onze tijd. De koning van Aram komt met een groot leger en omsingelt de stad waar de profeet Elisa zich bevind. Hij wil hem gevangennemen. Als de dienaar van de profeet ’s morgens naar buiten kijkt, ziet hij tot zijn schrik dit geweldige leger van paarden en wagens voor de poorten van […]

Lezen

De strijd van David tegen Goliath

De strijd van David tegen Goliath

Wie kent niet het verhaal van David en Goliath, dat zozeer tot de verbeelding spreekt! Voelen we ons ook niet vaak zo klein en zwak als David, tegenover een of ander groot probleem? Dan heeft David voor ons de oplossing. Hij trekt zijn vijand Goliath tegemoet. Maar niet in een wapenrusting gehuld, en zonder wapens. Hij was bekleed met geloof en met vertrouwen op Gods […]

Lezen

De boodschap van de Kerstengel

De boodschap van de Kerstengel

Is het je wel eens opgevallen, dat de boodschap van de Kerstengel tot jou persoonlijk gericht is? “Ik verkondig  j o u  een vreugdevolle boodschap. HEDEN is voor jou een Redder geboren, Christus de Heer!” HEDEN, dat is vandaag. Maar dat betekent niet “op deze dag”. Elke dag opnieuw kun je je door de Kerstengel laten zeggen: Heden is voor jou de Redder geboren. Want […]

Lezen

De Engel in een droom

De Engel in een droom

De H. Jozef maakte dus een grote nood door in de duisternis van zijn beproeving. Hij leed juist daardoor, omdat hij in het bovennatuurlijke geheim van de maagdelijke geboorte gelóófde. Maar hij kon zijn eigen opgave hierin niet ontdekken! Hij wilde in geen geval door zijn aanwezigheid het Goddelijke plan in de weg staan. Daarom wilde hij in stilte van haar scheiden. Maar nu greep […]

Lezen