Uniek

Uniek

Geen mens is alleen! Ieder heeft een unieke, eigen vriend aan zijn zijde: zijn Engelbewaarder. “Alle schepselen bestaan in paren, het een past bij het ander, en niets heeft Hij gemaakt dat onvolledig is.  Elk schepsel bevestigt, hoe goed het andere is. Wie krijgt er ooit genoeg van, Gods heerlijkheid te zien?” Jes. Sirach: 42,24-25   Men kan deze tekst ook betrekken op de mens […]

Lezen

Ik weet de weg!

Ik weet de weg!

Hoe weten wij dat er Engelbewaarders zijn? In het boek Exodus staat geschreven, hoe Mozes het volk uit Egypte heeft geleid en nu de opdracht heeft om het naar het Beloofde Land te brengen. Een land “overvloeiend van melk en honing”; een land door God aan hen beloofd; maar een land dat niemand van hen nog ooit had gezien. Dan zegt God tegen Mozes en […]

Lezen

De boodschap van de Kerstengel

De boodschap van de Kerstengel

Is het je wel eens opgevallen, dat de boodschap van de Kerstengel tot jou persoonlijk gericht is? “Ik verkondig  j o u  een vreugdevolle boodschap. HEDEN is voor jou een Redder geboren, Christus de Heer!” HEDEN, dat is vandaag. Maar dat betekent niet “op deze dag”. Elke dag opnieuw kun je je door de Kerstengel laten zeggen: Heden is voor jou de Redder geboren. Want […]

Lezen

De Engel in een droom

De Engel in een droom

De H. Jozef maakte dus een grote nood door in de duisternis van zijn beproeving. Hij leed juist daardoor, omdat hij in het bovennatuurlijke geheim van de maagdelijke geboorte gelóófde. Maar hij kon zijn eigen opgave hierin niet ontdekken! Hij wilde in geen geval door zijn aanwezigheid het Goddelijke plan in de weg staan. Daarom wilde hij in stilte van haar scheiden. Maar nu greep […]

Lezen

Wees gegroet, Maria!

Wees gegroet, Maria!

Het Evangelie van de Menswording is natuurlijk HET Evangelie voor de Adventstijd. Alles draait om dit grote geheim, dat de Zoon van God mens wilde worden om heel de mensheid te verlossen. Daartoe stuurt God de Aartsengel Gabriel naar Maria, om haar toestemming te vragen! Stel je eens voor dat ze nee gezegd zou hebben….. Gabriel bidt het eerste Wees gegroetje tot Maria! “Wees gegroet, […]

Lezen

St. Gabriel en Zacharias

St. Gabriel en Zacharias

St. Gabriel is een belangrijke brug van Gods openbaring in het Oude Testament naar de waarheid, die Hij ons in zijn Zoon gaat openbaren – het Christus Kind. Zijn boodschap aan Zacharias verkondigt de komst van de voorloper van de Christus. De profeten in het Oude Testament hadden iemand voorspeld die de wegen zou bereiden voor de Messias, en de boodschap van de Aartsengel is […]

Lezen

Wachten

Wachten

Laatst hoorde ik een priester zeggen, waarom er vier zondagen in de advent waren. Het zou verwijzen naar de vierduizend jaar VOOR de komst van Christus, waar de Joden in hun geschiedenis vol verwachting uitzagen naar de komst van hun Messias. Iedere week zou staan voor duizend jaar. Deze gedachte was nieuw voor mij. Maar ook weer niet helemaal. Want ik moet in deze tijd […]

Lezen

Een goede tip!

Een goede tip!

Misschien zit je nog steeds met het probleem: ja, dat zou ik allemaal wel willen, maar hoe doe ik dat? Ik heb nog steeds problemen met de overweging van Gods woord. Dan kan ik je misschien een goede tip geven, die ikzelf ook ontvangen heb en wel door Johannes Hartl die het Gebetshaus in Augsburg begonnen is. Ons klooster hier in Schondorf hoort bij bisdom […]

Lezen

Een geheimzinnige droom

Een geheimzinnige droom

Een jonge man was op zoek naar een diepere waarheid. Op een keer had hij een droom. Hij stond op een wei aan de rand van een kleine beek. Aan de overkant zag hij een zeer indrukwekkende man, die een grote aantrekkingskracht uitoefende. Muhamma probeerde om over de beek te springen. Maar hij bleef in de lucht staan, totdat de geheimzinnige man hem bij de […]

Lezen

Wie is groter?

Wie is groter?

In de Apokalyps zegt de Engel tot Johannes: “Ik ben slechts een dienstknecht zoals gij”. Maar ervaren wij dit ook zo? Zouden we niet eerder net zo reageren als Johannes? Als wij een Engel zouden zien, zouden we schrikken, overweldigd zijn en waarschijnlijk ook neervallen “om hem te aanbidden”. De Engelen lijken ons groter te zijn dan de priesters. Wij kennen de Engelen niet, maar […]

Lezen