Werk met vreugde!

Werk met vreugde!

Veel mensen zijn dagelijks op weg naar hun werk, in de auto of met openbaar vervoer. Met welke gedachten zijn zij onderweg? Als je die eens zou kunnen lezen…

Hoe velen zouden hun werk in verband met God zien? Toch zouden wij ons werk moeten doen in de vreugde dat we God mogen dienen!

Denk maar eens aan Jacob, de aartsvader. Hij diende zeven jaar, om
Rachel te mogen huwen en het leek hem niets te veel, zoveel hield
hij van haar. (Vgl. Gen. 29,20)

Als onze liefde tot God groot is, dan doen we alles voor Hem. Hij is toch onze liefhebbende Vader; en Hij verheugt zich over ons.

Het is dan niet belangrijk WAT we doen, en of we succes hebben of niet.
Als we het maar eerlijk uit liefde doen voor Hem, die ons liefheeft.

Kijk uit voor treurigheid, droefheid.. deze stemming is de grote vijand van het geestelijk leven en een grote bondgenoot van de duivel.

Laat dus het licht van God, wat jouw goede Engel aan jou doorgeeft, schijnen in je dagelijks leven, ook als wolken van moeilijkheden deze dreigen te verduisteren.

Leer van je Engel om de kleine vreugden van iedere dag te ontdekken.

“Wees niet bedroefd. De vreugde die de Heer u schenkt, zij uw kracht!”  Neh 8,10